น้ำตาลเอเชีย

กลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน รายงานภาวะตลาดโลกขาดแคลนน้ำตาล และโอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียนกล่าวว่าจะมีการขาดดุลน้ำตาลทั่วโลกประมาณ 2.5 ล้านตันในปี พ. ศ. 2562-2563 และราคาของน้ำตาลที่คาดว่าจะคงที่ตามจำนวนปีที่ราคาตกและการผลิตเกินที่มีการกักเก็บไว้

มีการรายงานเกี่ยวกับคำทำนายในที่ประชุมของพันธมิตรน้ำตาลอาเซียนในเมืองโฮจิมินห์ครั้งที่สี่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ศศธร สงวนดีกุล นักวิเคราะห์การตลาด ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับการซื้อขายและความเสี่ยงในการจัดการในอนาคตของ บริษัท น้ำตาลมิตรผลแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าในปี พ. ศ. 2561-2562 การเพาะปลูกที่เริ่มขึ้นทุกปีในเดือนกันยายนนั้นจะเกินดุลอยู่ที่ 2 ล้านตัน ซึ่งการขาดดุลจะเกิดขึ้นในปีนี้ซะส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของผลผลิตในประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่รวมถึงประเทศไทย เขากล่าว

“ในปี พ. ศ. 2562-2563 ด้วยความคาดหวังว่าเกี่ยวกับการลดลงของผลผลิตในประเทศไทยและอินเดียซึ่งจะทำให้เอเชียมีการขาดดุลประมาณ 9.5 ล้านตัน”

ผลผลิตในบราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลก ในปี พ. ศ. 2561-2562 ลดลงเหลือ 26.5 ล้านตันเนื่องจากอ้อยที่มีอายุแก่ ความแห้งแล้งและอัตราส่วนส่วนผสมน้ำตาลต่ำ ในขณะที่การผลิตน้ำตาลในปี พ. ศ. 2562-2563 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 26-28 ล้านตัน” แต่ประเทศบราซิลก็ยังคงเพิ่มการผลิตเอทานอลให้ได้มากที่สุดโดยลดปริมาณน้ำตาลลง เขากล่าว

อินเดียมีการผลิตเกินจำนวนมาก เกินความต้องการของผู้บริโภค ในปี พ. ศ. 2560-2561และในปี พ. ศ. 2561-2562 แต่อ้างอิงถึงการวิเคราะห์คาดว่าผลผลิตจะลดลงในปีนี้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

การผลิตของจีนคาดว่าจะอยู่ที่ 11.63 ล้านตันในปี พ. ศ. 2561-2562 และประมาณ 11.2 ล้านตันในปี พ. ศ. 2562-2563 ซึ่งน้อยกว่าความต้องการ จีนต้องนำเข้าน้ำตาลประมาณ 4.5 ล้านตัน

อินโดนีเซียเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ขาดดุลเช่นกัน ในปี พ. ศ. 2561-2562 คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 2.37 ล้านตันในขณะที่การบริโภคคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.11 ล้านตัน

การผลิตของประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ 14.6 ล้านตันในปี พ. ศ. 2561-2562 และปี พ. ศ. 2562-2563 เนื่องจากภัยแล้งและเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน การผลิตถูกตรึงที่ประมาณ 13 ล้านตัน

จากข้อมูลของ LeXuan Trung เลขาธิการทั่วไปของสมาคมน้ำตาลทรายขาวและอ้อยเวียดนาม เวียดนามมีความสามารถในกระบวนการผลิตอ้อยอยู่ที่ 162,300 ตันต่อวัน ผลิตน้ำตาลได้ 1.2 ล้านตันในปี พ. ศ. 2561-2562 ของการเก็บเกี่ยว และลดลง 300,000 ตันจากปีที่แล้ว ด้วยการลดลงร้อยละ 15-20 ในพื้นที่ภายใต้การผลิตน้ำตาลจากอ้อยในปี พ. ศ. 2562-2563 การผลิตน้ำตาลน่าจะเป็นหนึ่งล้านตัน

อ้างอิงถึงผู้เชี่ยวชาญ หลังจากปีของการเกินดุลในตลาดโลก ดูเหมือนว่า บริษัท น้ำตาลรวมถึงน้ำตาล TTC มีโอกาสขาดดุลในปี พ. ศ. 2562-2563

ศศธร สงวนดีกุล กล่าวว่า “ราคาน้ำตาลจะกลับมาซื้อขายอยู่ที่ 12-13.5 เซนต์ต่อปอนด์ในระยะสั้น แต่ในระยะยาว เราคาดว่าสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 12.5-14.5 เซนต์เนื่องจากการขาดดุล”

ตัวแทนของบริษัทโรงกลั่นน้ำตาลกลางของมาเลเซีย ได้กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาน้ำตาลตัวใหม่ในประเทศของเขาซึ่งเรียกว่า “Better Brown” – เป็นน้ำตาลไม่ฟอกขาวหรือน้ำตาลทรายแดง ซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ น้ำตาลทรายแดงนี้มีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด ต่อสู้กับโรคอ้วนและเบาหวาน ปรับปรุงรสชาติและรสชาติของสูตรอาหารและไม่มีสารเคมีหรือการดัดแปลงทางพันธุกรรม

ที่จัดโดยกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียนและกลุ่ม TTC และที่ประชุมยังมีการปรึกษาหารือถึงข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค ปัญหาน้ำตาลและสุขภาพ การพัฒนาตลาดเอทานอลในหัวข้ออื่น ๆ Dang Van Thanh ประธาน TTC กล่าวว่า “การเผชิญกับความท้าทายด้านการจัดส่งและความต้องการและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รัฐบาลของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดำเนินการสนับสนุนตั้งแต่เนิ่น ๆ รวมถึงมาตรการที่รุนแรงเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมน้ำตาลของพวกเขายังคงรักษาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน”

การประชุมครั้งที่สี่เป็นโอกาสสำหรับสมาชิกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อผลประโยชน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมน้ำตาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขากล่าว

กลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2559 เป็นเวทีสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลในภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือในด้านที่มีความสนใจร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและทำให้สามารถแข่งขันกันได้ทั่วโลก