บทความพิเศษ

การพัฒนาการควบคุมกระบวนการ: การตรวจหาจุดดำและสิ่งแปลกปลอมของการผลิต

อุตสาหกรรมน้ำตาลมีความพยายามในการพัฒนาและรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอยู่เสมอ กระบวนการตกผลึกของน้ำตาลทรายขาวมักมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมและมลภาวะที่สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากมีผลึกน้ำตาลสีปนอยู่

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดใน 3 พื้นที่ ดังนี้:

• หม้อเคี่ยวก่อนการตกผลึก
• ภาชนะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานหลังจากการกรอง
• ช่องทางออกของหม้ออบก่อนเข้าสู่พื้นที่บรรจุ หรือไซโล

1) การวิเคราะห์น้ำเชื่อมเป็นหนึ่งในมลพิษที่ตรวจพบได้ในขั้นตอนแรกของกระบวนการตกผลึก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้มีการใช้งานท่อและถังสแตนเลส อนุภาคของสนิมสามารถพบเจอได้ ซึ่งเครื่องวิเคราะห์ออนไลน์ Crystobserver® โดย ITECA SOCADEI สามารถตรวจสอบกระบวนการตกผลึก และส่งสัญญาณเตือนไปยังทีมผลิตแบบอัตโนมัติ

ภาพที่ 1 สารปนเปื้อนในน้ำเชื่อม ตรวจพบโดยกล้องจุลทรรศน์ของหม้อเคี่ยว CrystObserver®

2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานและก้อนน้ำตาลนี้ (lumps)

สามารถตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพน้ำตาลที่ผลิตได้ ซึ่งนั่นช่วยในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสารปนเปื้อนที่เก็บรวบรวมได้ กับการดำเนินงานในกระบวนการ เช่นงานที่ทำอยู่และการ Commissioning เครื่องมือวัดใหม่

ภาพที่ 2 สารปนเปื้อนที่เก็บได้ระหว่างการผลิต: n°1 สีขาว, n°2 กระดาษ, n°3 ไม้, n°4 เรซิ่น, n°5 สายพาน, n°6 เหล็กที่ไม่ใช่แม่เหล็ก, n°7 ซีล, n°8 เส้นใย, n°9 เส้นใยสีเทา, n°10 กรวดมน

BacObserver®: at-line analyser
ภาพที่ 3 BacObserver® ได้รับการพัฒนาโดย ITECA Socadei เพื่อวิเคราะห์รูปภาพของน้ำตาลหลังจากการกรองในสายการผลิต

จากข้อมูลและรูปภาพ ซอฟต์แวร์จะส่งสัญญาณไปยัง DCS เพื่อแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติการทันที: โดยตั้งค่าระบุที่มาของอนุภาคเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มโหมดการตรวจสอบใหม่

3) การตรวจจับจุดสีน้ำตาลและสีดำในช่องทางออกของหม้ออบเป็นตำแหน่งสำคัญที่สุด

การควบคุมคุณภาพสุดท้ายก่อนเข้าสู่ไซโลเพื่อการจัดเก็บ เราสามารถตรวจจับสิ่งปนเปื้อนหลายประเภท เช่น อนุภาคเฟอร์ริกและอนุภาคที่ไม่ใช่เฟอร์ริก น้ำตาลไหม้ และผลึกสีน้ำตาลซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากแมสควิทระหว่างการปั่น

ภาพที่ 4 จุดสีดำและสีน้ำตาลจากสายการผลิตเดียวกัน

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น ITECA Socadei ได้พัฒนา SpotObserver® กล้องความละเอียดสูงซึ่งจะสแกนสายพานลำเลียงน้ำตาลอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง พร้อมไฟ LED อันทรงพลังและเชื่อถือได้ที่จะส่องไปยังพื้นที่ที่ต้องการวัดเพื่อการวิเคราะห์ภาพที่ดีที่สุด นอกจากนนี้ยังออกแบบมาสำหรับสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ ATEX22

ภาพที่ 5: SpotObserver® : on-line analyser

ซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแต่งได้นี้ จะวิเคราะห์การผลิตที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมด 100% และทำการส่งสัญญาณแจ้งเตือนหรือเปิดใช้งานระบบสำรองหากมี ไม่มีการผ่อนปรนในด้านคุณภาพ ไม่มีการปนเปื้อนไซโลหรือพื้นที่บรรจุ

การตรวจสอบการผลิตแบบเรียลไทม์กำลังกลายเป็นข้อกำหนดที่จำเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ภาพร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ด้านแสงอันน่าเชื่อถือทำให้เป็นไปได้ หนทางสู่ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับที่สูงขึ้น คุณภาพที่สูงขึ้นและการควบคุมกระบวนการที่ดีขึ้น

iteca.fr, info@iteca.fr
in the Sugar Industry since 1990
Exclusive agent in Thailand: dnstechno.com
sales@dnstechno.com 06-3045-5429