การอัพเกรดคอนโทรลเลอร์ค้อนเคาะมิกิในโรงงานน้ำตาล ประเทศไทย

ระบบดักฝุ่นไฟฟ้าสถิต (ESP) ถูกใช้ในโรงงานน้ำตาลอย่างแพร่หลายซึ่งจะติดตั้งหลังหม้อไอน้ำที่เผาไหม้เชื้อเพลิงทางการเกษตรและชีวมวล เพื่อดักจับอนุภาคฝุ่นก่อนออกจากปล่อง

ESP จะมีการออกแบบค้อนเคาะฝุ่นอยู่ 2 ประเภท ตามวิธีการที่จะขจัดฝุ่นออกจากแผ่นรับฝุ่น (Collecting Electrodes) และ ลวดปล่อยประจุ (Discharge Electrodes) ซึ่งก็คือระบบค้อนเคาะแบบหมุน (Tumbling Hammer) และ ระบบค้อนเคาะมิกิ (Magnetic Impulse Gravity Impact – MIGI)

ค้อนเคาะแบบหมุน จะติดตั้งภายใน ESP และเป็นการทำงานด้วยการหมุนเหวี่ยงค้อนเชิงกล ในขณะที่ค้อนเคาะดีไซด์มิกิ จะติดตั้งภายนอก และทำงานโดยการยกลูกสูบและปล่อยให้ตกลงเพื่อเกิดแรงกระแทกในการเคาะฝุ่น

MIGI Rapping System
Tumbling Hammer

ไม่ใช่แค่เพียงจุดติดตั้งที่ทำให้ค้อนเคาะแบบหมุนและค้อนเคาะมิกิแตกต่างกัน แต่ยังมีการควบคุมและการบำรุงรักษาที่แตกต่างกัน ค้อนเคาะแบบหมุนจะใช้แรงหมุนเหวี่ยงเคลื่อนที่โดยมอเตอร์เกียร์ ในขณะที่ค้อนเคาะมิกิจะใช้แรงเคลื่อนแนวตั้งที่กำเนิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าในการยกลูกสูบ ค้อนเคาะแบบหมุนจะซ่อมบำรุงได้เมื่อ ESP ปิดการทำงาน ในขณะที่ค้อนเคาะมิกิสามารถซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่ได้ แม้ในขณะที่ ESP ทำงานอยู่

ระบบค้อนเคาะมิกิของแผ่นรับฝุ่นและลวดปล่อยประจุจำเป็นต้องมีคอนโทรลเลอร์แยกออกจากคอนโทรลเลอร์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่ควบคุมหม้อแปลง คอนโทรลเลอร์มิกิแบบใหม่จะสามารถควบคุมความแรงของการเคาะผ่านการปรับความสูงในการยกลูกสูบ สามารถควบคุมความถี่และรอบการเคาะได้อีกด้วย

กรณีศึกษาของการอัพเกรดคอนโทรลเลอร์ค้อนเคาะมิกิ

ESP ที่มีระบบค้อนเคาะมิกิในโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย สร้างมาตั้งแต่ปี 2555 และในปี 2561 โรงงานเริ่มมีปัญหากับระบบค้อนเคาะ ซึ่งเป็นผลทำให้มีฝุ่นจับตัวกันหนาแน่นบนแผ่นรับฝุ่นและลวดปล่อยประจุ เป็นสาเหตุของการเกิดสปาร์ค

ค้อนเคาะมิกิบางตัวไม่ทำงาน และบางตัวไม่สามารถปรับความสูงได้ รวมไปถึงค้อนเคาะบางตัวมีการเคาะพร้อมกันทำให้เกิดควันดำออกทางปล่อง

ฝุ่นจับตัวกันบนลวดปล่อยประจุ
ฝุ่นจับตัวกันบนแผ่นรับฝุ่น

เพื่อแก้ปัญหาค้อนเคาะมิกิ ทางไทแอนด์ชยุนจึงแนะนำให้ทำการอัพเกรดคอนโทรลเลอร์ค้อนเคาะมิกิ คอนโทรลเลอร์ ERC1001 รุ่นใหม่ที่ติดตั้งไป ไม่เพียงแค่ช่วยขจัดปัญหาการควบคุมค้อนเคาะ แต่ยังมีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมให้กับผู้ใช้งาน

ERC1001 สามารถตั้งค่าการควบคุมเป็นแบบกลุ่มซึ่งแยกเป็นห้องที่ 1, 2, 3 และห้องอื่นๆ ได้ ฟังก์ชั่นนี้ป้องกันไม่ให้เกิดการเคาะพร้อมกัน ช่วยป้องกันไม่ให้จ่ายพลังงานเข้าชุดค้อนเคาะในห้องหนึ่งพร้อมกับค้อนเคาะชุดอื่นๆ การป้องกันการเคาะพร้อมกันจะช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้

ERC1001 ยังสามารถปรับความสูงในการยกลูกสูบแต่ละตัวได้โดยการปรับกระแสไฟขาเข้าค้อนเคาะมิกิ ตามแรงการเคาะที่ต้องการสลายฝุ่นที่อยู่บนแผ่นรับฝุ่นและลวดปล่อยประจุ

ด้วยคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่นี้ ค้อนมิกิแต่ละตัวสามารถควบคุมแบบแมนนวลเพื่อตรวจสอบการทำงานและง่ายต่อการซ่อมบำรุงในขณะที่ ESP ทำงานได้อีกด้วย

คอนโทรลเลอร์ ERC1001 รุ่นใหม่ ผู้ควบคุมสามารถมอนิเตอร์ค้อนเคาะมิกิ ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ และปรับความแรงในการเคาะหรือจัดเรียงการเคาะได้อย่างง่ายดาย เพื่อควบคุมให้เข้ากับการทำงานผ่านโปรแกรม HMI

สรุป

เมื่อ ESP อยู่ระหว่างการทำงาน จะสามารถปรับค่าทางไฟฟ้าได้เท่านั้น การมีคอนโทรลเลอร์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติและคอนโทรลเลอร์ค้อนเคาะที่ง่ายต่อการใช้งาน จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างไม่เพียงแต่ในด้านการควบคุมการทำงาน แต่ยังมีผลต่อค่าฝุ่นที่ปล่อยออกมาอีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.taichyun.com