ข้อตกลงการค้าเสรีใหม่ในตลาดเปรู เพิ่มประโยชน์มหาศาลแก่ผู้ส่งออกน้ำตาลออสเตรเลีย

ขณะนี้ ผู้ส่งออกจากออสเตรเลียสามารถเข้าถึงตลาดเปรูซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างเร็วมากที่สุดในลาตินอเมริกา เนื่องจากข้อตกลงการค้าเสรีแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม ผลิตผลที่ส่งออกบางชนิดอาจถูกจำกัดโควตาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสองประเทศ จะช่วยขจัดอัตราภาษีศุลกากรได้มากกว่าร้อยละ 99 สำหรับสินค้าต่างๆ ภายในระยะเวลาห้าปี ในปีแรกของข้อตกลง โดยเฉพาะน้ำตาลจะได้รับการยกเว้นภาษีในปริมาณสามหมื่นตันต่อการบรรทุกหนึ่งลำเรือและหลังจากห้าปีไปแล้ว จะได้รับการเพิ่มจำนวนเป็นทวีคูณถึงหกหมื่นตัน

ประธานสมาพันธ์พาณิชย์ของออสเตรเลีย นายไซมอน เบอร์มิงแฮม กล่าวว่าผลิตภัณฑ์บางประเภทจะได้รับโควตา “ในบางกรณี ภาษีศุลกากรจะได้รับยกเว้นอย่างสิ้นเชิง เช่น เนื้อแกะ ข้าวสาลี เนื้อวัวและอาหารทะเล ส่วนกรณีอื่นๆ จะมีโควตาปลอดภาษี เช่นน้ำตาล ในปีแรกของข้อตกลง น้ำตาลจำนวนสามหมื่นตันจะได้รับการยกเว้นภาษี หลังจากนั้นอีกห้าปีปริมาณที่ได้รับยกเว้นภาษีจะเพิ่มขึ้นถึงหกหมื่นตัน นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ประเทศเปรูมอบให้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา” นายไซมอนอธิบาย

นายเกรก บีเชิล ผู้บริหารระดับสูงและนักปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ปลายทางจากบริษัทน้ำตาลควีนส์แลนด์ จำกัด มีความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมน้ำตาลจะกระโดดก้าวเข้าสู่ตลาดแห่งใหม่ได้ “ผมหวังว่าเราจะส่งผลิตภัณฑ์น้ำตาลได้เต็มโควตาที่มีการอนุญาต นั่นคือ ปริมาณสามหมื่นตันต่อการบรรทุกหนึ่งลำเรือในปีแรก และอีกหกหมื่นตันในอีกห้าปีหลังจากนั้น ซึ่งหมายถึงต้องบรรทุกลงเรือสองลำ” นายเกรกอธิบาย

แต่ปริมาณดังกล่าวเป็นปริมาณที่ทดแทนจำนวนรวมในการส่งออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นของประเทศออสเตรเลีย จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ด้านโภคภัณฑ์จากโรโบแบงค์ (Rabobank) นายชาร์ลี คลาร์ก กล่าวว่า “โดยปกติ ออสเตรเลียหวังว่าจะส่งออกน้ำตาลในแต่ละปีเป็นจำนวนสามล้านห้าแสนตัน ซึ่งจำนวนที่นำเข้าในประเทศเปรูนั้นน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของการส่งออกจากออสเตรเลีย ดังนั้น ปริมาณในแต่ละตันนั้นจึงมีความหมาย และสำหรับชาวไร่ออสเตรเลีย การได้รับยกเว้นภาษีจำนวนสามหมื่นตันนั้นยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย”

กระบวนการขนถ่ายน้ำตาลลงเรือสินค้า แหล่งที่มา ABC Rural

ออสเตรเลียจะพยายามอย่างยิ่งในการเสนอราคาที่น่าสนใจแม้ว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีแล้วก็ตามสำหรับตลาดที่มีผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่เช่นบราซิลและโคลัมเบีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเปรู “ราคานี้ไม่ใช่ราคาที่น่าสนใจและแข่งขันกับผู้อื่นได้เท่านั้น เนื่องจากเป็นราคาค่าส่งออกและรวมค่าเรือขนส่งอีกด้วย แม้ว่าโอกาสนี้จะยากลำบากก็ตาม แต่ยังเห็นโอกาสว่าประเทศในทวีปอเมริกาใต้นั้นผลิตน้ำตาลในฤดูที่แตกต่างจากออสเตรเลีย” นายชาร์ลีอธิบายเพิ่มเติม

ข้อตกลงทางการค้าประเภทนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตน้ำตาลในราคาต่ำ แต่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงตลาดและการสนับสนุนการผลิตจากทั่วโลก จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการพาณิชย์ให้แก่น้ำตาลเพื่อให้ผู้ผลิตได้รับประโยชน์ในการผลิตสินค้านี้ โดยรัฐบาลออสเตรเลียจะยังคงช่วยสร้างความหลากหลายให้เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสิทธิพิเศษสำคัญที่รัฐบาลกำลังเสนอให้ในขณะนี้คือการสร้างตัวเลือกเพิ่มขึ้นสำหรับชาวไร่ชาวนาและนักธุรกิจ

แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อยออสเตรเลีย แต่ไม่มีการคุ้มครองการแทรกแซงราคาในตลาดโลก ดังนั้น การสร้างความหลากหลายที่กล่าวมาแล้วยังต้องคงอยู่และต้องมุ่งหน้าไปสู่ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย

เป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ออสเตรเลียสร้างความหลากหลายให้แก่ตลาด “เกษตรกรชาวออสเตรเลียนส่งออกผลิตผลถึงร้อยละ 75 ดังนั้นการสร้างโอกาสการส่งออกจึงมีความจำเป็นอย่างมากในอนาคต ออสเตรเลียมีตลาดร่วมค้าที่ดีในทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีน เรากำลังผลักดันการเจรจาร่วมกับสหภาพยุโรปเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี รวมทั้งเริ่มต้นทำงานกับอังกฤษ” โฆษกสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศออสเตรเลีย ลอเรตตา วอลเลสกล่าวสรุป

Digital Edition