ข่าวประชาสัมพันธ์

คลาเรียนท์ เสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลด้วยเทคโนโลยี sunliquid® แห่งแรกที่โพดารี ประเทศโรมาเนีย

  • เป็นโรงงานผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโรงงานแรกที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลก sunliquid® เต็มรูปแบบ
  • โรงงานชั้นนำแห่งนี้จะผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลประมาณ 50,000 ตันต่อปี จากฟางข้าวประมาณ 250,000 ตัน
  • เซลลูโลสิกเอทานอลมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดไว้ใน REDII
  • โรงงานแห่งนี้ยังมีส่วนในการสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่

คลาเรียนท์ บริษัทเคมีภัณฑ์ที่เน้นนวัตกรรมและความยั่งยืนประกาศในวันนี้ว่า การก่อสร้างโรงงานผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลที่ใช้เทคโนโลยี sunliquid® ที่เมืองโพดารี ประเทศโรมาเนีย ได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยี sunliquid® มาใช้เชิงพาณิชย์และยังสนับสนุน   กลยุทธ์ธุรกิจการจำหน่ายสิทธิในการใช้เทคโนโลยี sunliquid® ของคลาเรียนท์อีกด้วย โรงงานแห่งนี้จะเริ่มการผลิตในไตรมาสที่สี่ โดยผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

คอนราด คีเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาเรียนท์กล่าวว่า “เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของเรา การลงทุนและความสำเร็จทางธุรกิจจากเทคโนโลยีนี้ถือเป็นผลงานครั้งสำคัญของคลาเรียนท์ และยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงกลยุทธ์การเติบโตของเราที่เน้นนวัตกรรมที่จะมีส่วนช่วยให้โลกยั่งยืน”

การลงทุนครั้งนี้ยังทำให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมในภูมิภาค เพราะเป็นการนำวัตถุดิบที่มีในพื้นที่มาใช้ รวมทั้งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างมาก ยิ่งกว่านั้น ยังช่วยให้เกิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในย่านนั้น Co-products จากกระบวนการผลิตยังสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนที่ช่วยให้โรงงานไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งฟอสซิล ทำให้เซลลูโลสิกเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองที่เกือบจะปราศจากการปลดปล่อยคาร์บอน นอกจากการผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลที่สามารถใช้เป็นส่วนผสมกับเชื้อเพลิงอื่นได้แล้ว ยังสามารถใช้ในการพัฒนาต่อเนื่องสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานแบบยั่งยืนอีกด้วย

โรงงานผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลเชิงพาณิชย์ที่ใช้เทคโนโลยี sunliquid® ในประเทศโรมาเนีย

“เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นว่าเรามาไกลมากจากจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยี sunliquid® ในปี 2006 โดยในปี 2012 เราได้เห็นความสำเร็จของเทคโนโลยีนี้ในระดับโรงงานต้นแบบก่อนนำออกมาใช้เชิงพาณิชย์ และสิทธิในการใช้เทคโนโลยี sunliquid® สามารถจำหน่ายได้ทั้งในยุโรปและจีนไปแล้ว 5 ราย นับตั้งแต่นั้น ความสำเร็จที่ประเทศโรมาเนียในครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่จะมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น” คริสเตียน ลิเบรร่า หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพและอนุพันธ์ คลาเรียนท์ กล่าว

โรงงานที่โพดาริ เขตโดลี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 เฮคเตอร์ (ประมาณ 62.5 ไร่) โดยการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2019 ใช้คนงานทั้งสิ้น 800 คน ปัจจุบัน ได้มีการเซ็นสัญญากับเกษตรกรในพื้นที่แล้วกว่า 300 รายในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงาน สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี sunliquid® สามารถค้นหาได้ ที่นี่

Follow us on Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram.

® IS A TRADEMARK OF CLARIANT REGISTERED IN MANY COUNTRIES.


เกี่ยวกับ Clariant www.clariant.com คลาเรียนท์เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทางที่เน้นนวัตกรรมและความยั่งยืน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมุทเทนซ์ใกล้กับเมืองบาเซิลของสวิสเซอร์แลนด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 13,235 คน ในปีงบประมาณ 2563 คลาเรียนท์มียอดขายกว่า 3.8 พันล้านฟรังก์สวิส จากธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ เคมีภัณฑ์เพื่อการดูแล (Care Chemicals) สารเร่งปฏิกิริยา (Catalysis) และธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) คลาเรียนท์ดำเนินกลยุทธ์บนหลักการ 5 ข้อคือการมุ่งเน้นนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มมูลค่าด้วยความยั่งยืน การปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน การส่งเสริมการเติบโตอย่างเข้มแข็ง และการเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไร

sunliquid® เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นวัตกรรมใหม่ในการผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว     ซังข้าวโพด ชานอ้อย ในกระบวนการผลิตที่ออกแบบได้สมบูรณ์อย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ที่ออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงต่อวัตถุดิบจะย่อยสลายเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสภายใต้สภาวะที่คงที่เพื่อให้เกิดเป็นน้ำตาล กระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยหน่วยการผลิคที่ผลิตเอนไซม์ได้เองจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นและช่วยลดต้นทุนการผลิต จากนั้นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการหมักจะเปลี่ยนน้ำตาล C5 และ C6 เป็นเอทานอล ซึ่งทั้งให้ผลผลิตสูงและผลิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว ขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้ใช้พลังงานได้เพียงพอจากลิกนินที่เหลือจากกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2012 คลาเรียนท์ได้ทดลองการผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากโรงงานต้นแบบ ในเมืองสเตราบิง ประเทศเยอรมันนี โดยมีกำลังการผลิตถึง 1,000 เมตริกตันในแตละปี ซึ่งช่วยยืนยันประสิทธิภาพทั้งในด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ ในเดือนกันยายน 2018 คลาเรียนท์ได้เริ่มการก่อสร้างโรงงานระดับเชิงพาณิชย์แห่งแรกที่เมืองโพดาริ โรมาเนีย และก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คลาเรียนท์ให้สิทธิในการใช้แพลทฟอร์มเทคโนโลยี sunliquid® ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันได้มีการตกลงให้สิทธิในการใช้เทคโนโลยีกับบริษัทใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ในประเทศสโลวาเกีย โปแลนด์ บัลกาเรียและจีน

*โครงการได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้ Seventh Framework Program เพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและการสาธิต ภายใต้ Grant Agreement no 322386 (SUNLIQUID) และจาก Bio-Based Industries Joint Undertaking ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Horizon 2020 ของสหภาพยุโรปและโครงการนวัตกรรมภายใต้ Grant Agreement no, 709606 (LINGOFLAG)

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat