ข่าวประชาสัมพันธ์

คลาเรียนท์ เสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลด้วยเทคโนโลยี sunliquid® แห่งแรกที่โพดารี ประเทศโรมาเนีย

  • เป็นโรงงานผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโรงงานแรกที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลก sunliquid® เต็มรูปแบบ
  • โรงงานชั้นนำแห่งนี้จะผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลประมาณ 50,000 ตันต่อปี จากฟางข้าวประมาณ 250,000 ตัน
  • เซลลูโลสิกเอทานอลมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดไว้ใน REDII
  • โรงงานแห่งนี้ยังมีส่วนในการสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่

คลาเรียนท์ บริษัทเคมีภัณฑ์ที่เน้นนวัตกรรมและความยั่งยืนประกาศในวันนี้ว่า การก่อสร้างโรงงานผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลที่ใช้เทคโนโลยี sunliquid® ที่เมืองโพดารี ประเทศโรมาเนีย ได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยี sunliquid® มาใช้เชิงพาณิชย์และยังสนับสนุน   กลยุทธ์ธุรกิจการจำหน่ายสิทธิในการใช้เทคโนโลยี sunliquid® ของคลาเรียนท์อีกด้วย โรงงานแห่งนี้จะเริ่มการผลิตในไตรมาสที่สี่ โดยผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

คอนราด คีเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาเรียนท์กล่าวว่า “เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของเรา การลงทุนและความสำเร็จทางธุรกิจจากเทคโนโลยีนี้ถือเป็นผลงานครั้งสำคัญของคลาเรียนท์ และยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงกลยุทธ์การเติบโตของเราที่เน้นนวัตกรรมที่จะมีส่วนช่วยให้โลกยั่งยืน”

การลงทุนครั้งนี้ยังทำให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมในภูมิภาค เพราะเป็นการนำวัตถุดิบที่มีในพื้นที่มาใช้ รวมทั้งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างมาก ยิ่งกว่านั้น ยังช่วยให้เกิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในย่านนั้น Co-products จากกระบวนการผลิตยังสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนที่ช่วยให้โรงงานไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งฟอสซิล ทำให้เซลลูโลสิกเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองที่เกือบจะปราศจากการปลดปล่อยคาร์บอน นอกจากการผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลที่สามารถใช้เป็นส่วนผสมกับเชื้อเพลิงอื่นได้แล้ว ยังสามารถใช้ในการพัฒนาต่อเนื่องสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานแบบยั่งยืนอีกด้วย

โรงงานผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลเชิงพาณิชย์ที่ใช้เทคโนโลยี sunliquid® ในประเทศโรมาเนีย

“เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นว่าเรามาไกลมากจากจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยี sunliquid® ในปี 2006 โดยในปี 2012 เราได้เห็นความสำเร็จของเทคโนโลยีนี้ในระดับโรงงานต้นแบบก่อนนำออกมาใช้เชิงพาณิชย์ และสิทธิในการใช้เทคโนโลยี sunliquid® สามารถจำหน่ายได้ทั้งในยุโรปและจีนไปแล้ว 5 ราย นับตั้งแต่นั้น ความสำเร็จที่ประเทศโรมาเนียในครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่จะมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น” คริสเตียน ลิเบรร่า หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพและอนุพันธ์ คลาเรียนท์ กล่าว

โรงงานที่โพดาริ เขตโดลี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 เฮคเตอร์ (ประมาณ 62.5 ไร่) โดยการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2019 ใช้คนงานทั้งสิ้น 800 คน ปัจจุบัน ได้มีการเซ็นสัญญากับเกษตรกรในพื้นที่แล้วกว่า 300 รายในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงาน สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี sunliquid® สามารถค้นหาได้ ที่นี่

Follow us on Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram.

® IS A TRADEMARK OF CLARIANT REGISTERED IN MANY COUNTRIES.


เกี่ยวกับ Clariant www.clariant.com คลาเรียนท์เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทางที่เน้นนวัตกรรมและความยั่งยืน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมุทเทนซ์ใกล้กับเมืองบาเซิลของสวิสเซอร์แลนด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 13,235 คน ในปีงบประมาณ 2563 คลาเรียนท์มียอดขายกว่า 3.8 พันล้านฟรังก์สวิส จากธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ เคมีภัณฑ์เพื่อการดูแล (Care Chemicals) สารเร่งปฏิกิริยา (Catalysis) และธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) คลาเรียนท์ดำเนินกลยุทธ์บนหลักการ 5 ข้อคือการมุ่งเน้นนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มมูลค่าด้วยความยั่งยืน การปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน การส่งเสริมการเติบโตอย่างเข้มแข็ง และการเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไร

sunliquid® เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นวัตกรรมใหม่ในการผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว     ซังข้าวโพด ชานอ้อย ในกระบวนการผลิตที่ออกแบบได้สมบูรณ์อย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ที่ออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงต่อวัตถุดิบจะย่อยสลายเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสภายใต้สภาวะที่คงที่เพื่อให้เกิดเป็นน้ำตาล กระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยหน่วยการผลิคที่ผลิตเอนไซม์ได้เองจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นและช่วยลดต้นทุนการผลิต จากนั้นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการหมักจะเปลี่ยนน้ำตาล C5 และ C6 เป็นเอทานอล ซึ่งทั้งให้ผลผลิตสูงและผลิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว ขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้ใช้พลังงานได้เพียงพอจากลิกนินที่เหลือจากกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2012 คลาเรียนท์ได้ทดลองการผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากโรงงานต้นแบบ ในเมืองสเตราบิง ประเทศเยอรมันนี โดยมีกำลังการผลิตถึง 1,000 เมตริกตันในแตละปี ซึ่งช่วยยืนยันประสิทธิภาพทั้งในด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ ในเดือนกันยายน 2018 คลาเรียนท์ได้เริ่มการก่อสร้างโรงงานระดับเชิงพาณิชย์แห่งแรกที่เมืองโพดาริ โรมาเนีย และก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คลาเรียนท์ให้สิทธิในการใช้แพลทฟอร์มเทคโนโลยี sunliquid® ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันได้มีการตกลงให้สิทธิในการใช้เทคโนโลยีกับบริษัทใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ในประเทศสโลวาเกีย โปแลนด์ บัลกาเรียและจีน

*โครงการได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้ Seventh Framework Program เพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและการสาธิต ภายใต้ Grant Agreement no 322386 (SUNLIQUID) และจาก Bio-Based Industries Joint Undertaking ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Horizon 2020 ของสหภาพยุโรปและโครงการนวัตกรรมภายใต้ Grant Agreement no, 709606 (LINGOFLAG)