คาดปริมาณการบริโภคเอทานอลในกลุ่มสหภาพยุโรปจะพุ่งสูงขึ้น

มีรายงานล่าสุดปรากฎต่อกระทรวงเกษตรกรรมสหรัฐอเมริกา (USDA) ระบุถึงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในสหภาพยุโรปในปัจจุบัน และคาดการณ์ศักยภาพการบริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

รายงานดังกล่าวระบุว่าสหภาพยุโรป (EU) ได้ตั้งเป้าให้มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้กับภาคการขนส่งเป็นจำนวนร้อยละ 10 ในปีพ.ศ. 2563 และตั้งเป้าหมายให้เพิ่มเป็นร้อยละ 14 ในปีพ.ศ. 2573 โดยมุ่งเน้นไปที่เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นหลัก ซึ่งมีเป้าหมายว่าทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าได้

ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลในสหภาพยุโรปเมื่อปีที่แล้วมีปริมาณราว ๆ 5.443 พันล้านลิตร (1.44 พันล้านแกลลอน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปริมาณเดิมคือ 5.38 พันล้านลิตรในปีพ.ศ. 2560 คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลในสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.505 พันล้านลิตรในปีนี้

เมื่อปีที่แล้ว สหภาพยุโรปมีการส่งออกเชื้อเพลิงเอทานอลเป็นจำนวนประมาณ 91 ล้านลิตร ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 41 ล้านลิตรในปีพ.ศ. 2560 คาดกันว่าปริมาณการส่งออกในปีนี้จะอยู่ที่ 95 ล้านลิตร

ในภาคส่วนของการนำเข้าเชื้อเพลิงเอทานอล มีปริมาณอยู่ที่ราว ๆ 505 ล้านลิตรในปีพ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจากเดิม 238 ล้านลิตรเมื่อปีพ.ศ. 2560 คาดกันว่าปริมาณการนำเข้าเชื้อเพลิงเอทานอลในปีนี้จะขยับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 570 ล้านลิตร

การบริโภคเอทานอล มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 7.22 พันล้านลิตรในปีนี้ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 7.082 พันล้านลิตรในปีพ.ศ. 2561 และจาก 6.89 พันล้านลิตรในปีพ.ศ. 2560

คาดว่า อัตราการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.9 ในปีนี้ โดยอัตราการผสมเอทานอลเฉลี่ยของสหภาพยุโรปอยู่ที่ร้อยละ 5.7 ในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดิมคือร้อยละ 5.4 ในปีพ.ศ. 2560

รายงานฉบับนี้ยังระบุอีกว่า ในปัจจุบันสหภาพยุโรปมีโรงงานกลั่นเอทานอลระยะแรกอยู่จำนวน 58 แห่ง ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 กำลังการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลของโรงงานเหล่านี้เมื่อปีที่แล้วมีตัวเลขอยู่ที่ 8.6 พันล้านลิตรในปีพ.ศ. 2557 และคาดว่าความสามารถในการผลิตจะคงอยู่ที่ 8.66 พันล้านลิตรไปตลอดปีพ.ศ. 2562 ซึ่งการใช้ศักยภาพในกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 70 ในปีพ.ศ. 2560 และ 2561 มาเป็นร้อยละ 71 ในปีพ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีโรงกลั่นเอทานอลที่ผลิตจากเซลลูโลสอยู่จำนวนสองแห่ง มีกำลังการผลิตรวมกันอยู่ที่ 60 ล้านลิตร

นอกจากนี้ หัวผักกาดหวานคาดว่าจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลของสหภาพยุโรปปีนี้ กะปริมาณการใช้อยู่ที่ 8.145 ล้านเมตริกตัน ตามด้วยข้าวสาลีจำนวน 5.665 ล้านเมตริกตัน ข้าวโพดจำนวน 5 ล้านตัน ข้าวทริทิเคลีจำนวน 720,000 ตัน ข้าวบาร์เลย์จำนวน 430,000 ตัน และข้าวไรย์จำนวน 418,000 ตัน

อีกทั้งยังคาดกันว่าเยอรมนีจะเป็นผู้บริโภคเอทานอลจำนวนสูงที่สุดของปีนี้ด้วยปริมาณ 1.505 พันล้านลิตร ตามมาด้วยสหราชอาณาจักรที่ปริมาณ 925 ล้านลิตร และฝรั่งเศสที่ปริมาณ 880 ล้านลิตร ส่วนสเปน โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และสวีเดนรั้ง 8 อันดับประเทศที่มีปริมาณบริโภคเอทานอลสูงที่สุดในสหภาพยุโรป

สรุปได้ว่า ฝรั่งเศสมีแนวโน้มเป็นผู้นำด้านการผลิตเอทานอลในสหภาพยุโรปประจำปีนี้ด้วยปริมาณ 1 พันล้านลิตร ตามมาด้วยเยอรมนีที่ปริมาณ 785 ล้านลิตร สหราชอาณาจักรที่ 695 ล้านลิตร ฮังการีที่ 645 ล้านลิตร เบลเยียมที่ 645 ล้านลิตร เนเธอร์แลนด์ที่ 565 ล้านลิตร สเปนที่ 522 ล้านลิตร โปแลนด์ที่ 265 ล้านลิตร และสุดท้ายออสเตรียที่ 235 ล้านลิตร

Digital Edition