เอทานอล

จีนประสบความสำเร็จสร้างโรงงานเอทานอลเซลลูโลสเชิงพาณิชย์ ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

Clariant บริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านเคมีระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษัทพลังงานทดแทนของจีนที่ชื่อ Anhui Guozhen Group และบริษัทวิศวกรรมข้ามชาติ Chemtex Chemical Engineering ในการใช้ใบอนุญาตเทคโนโลยี Sunliquid สำหรับการผลิตเอทานอลด้วยเซลลูโลส (cellulosic ethanol) โดยจะร่วมกันก่อตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อสร้างโรงงานเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสด้วยซากเศษเหลือที่ได้จากพืชในการเกษตรกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทาง Clariant ได้อนุญาตให้บริษัทร่วมทุนเหล่านี้สามารถใช้เทคโนโลยีตัวนี้ในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสได้

โดยการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ของ Clariant จะเป็นหนทางที่นำไปสู่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลส โดยการแปลงสภาพกากทางการเกษตรแบบลิกโนเซลลูโลส (lignocellulosic agricultural residues) เช่น ฟางข้าว ไปเป็นเอทานอลจากเซลลูโลสหรือสารเคมีเชิงชีวภาพ (biobased chemicals) อื่นๆที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานและสร้างความยั่งยืนต่อไปได้ โดยเทคโนโลยีที่สำคัญคือการใช้ feedstock specific biocatalysts ซึ่งเป็นวิธีการทีมีประสิทธิภาพในการใช้น้ำตาลที่อยู่ในฟางด้วยเอนไซม์และใช้การหมักแบบ C5 และ C6 พร้อมกันซึ่งเป็นวิธีการแยกเอทานอลที่ประหยัดพลังงาน มีประสิทธิภาพที่ดี อีกทั้งยังมีความประหยัดในกระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส

การพัฒนาและดำเนินโครงการร่วมกันนี้จะตั้งอยู่ที่เมืองฟูหยาง จังหวัดอานฮุย ของพื้นที่แม่น้ำเเม่น้ำเเยงซีทางภาคตะวันออกของจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่ม Anhui Guozhen จัดเตรียมโครงสร้างเครือข่ายรองรับไว้อยู่แล้ว คาดกำลังการผลิตเอทานอลเซลลูโลสของโรงงานคือ 50,000 ตันต่อปี และสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าได้ในเฟสสอง (ผลิตได้เฟสละ50,000 ตัน) ทำให้เป็นหนึ่งในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของจีนตอนนี้ ระหว่างนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินรายละเอียดโครงการ การเตรียมการด้านวิศวกรรม และรอข้อตกลงบางประการกับทางรัฐบาลเท่านั้นเพื่อที่จะเริ่มดำเนินโครงการ

นาย Hans Bohnen หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Clariant ได้กล่าวว่า “สำหรับ Clariant แล้วประเทศจีนเป็นตลาดหลักที่มีการเติบโตสูงซึ่งเราต้องการที่จะใช้จุดแข็งนี้ และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเรามีเป้าหมายที่จะผลิตไบโอเอทานอลให้ได้ 10% สำหรับการคมนาคมของทั้งประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เทคโนโลยี Sunliquid ของเราเติบโตขึ้นไปโดยกระตุ้นความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพให้ทันสมัยมากขึ้น ดังนั้นการลงนามร่วมกันในการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี Sunliquid กับบริษัทชั้นนำจากจีน นับเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตสูง”

นาย Li Wei ผู้ก่อตั้งและประธานของกลุ่ม Guozhen ได้เน้นย้ำอีกว่า “ทาง Guozhen ตั้งใจที่จะบุกเบิกและลงทุนในโรงงานผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสแห่งแรกในประเทศจีน เราตั้งใจจะทำงานร่วมกับบริษัทที่มีประสบการณ์สูง นั่นคือ Clariant และ Chemtex ในการพัฒนาเทคโนโลยี”

*กระบวนการเทคโนโลยี Sunliquid® ของ Clariant ถูกออกเเบบมาเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตเอทานอลเซลลูโลส 50,000 ถึง 150,000 ตันต่อปี

วัสดุทางการเกษตรคือวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลเซลลูโลส โดยใช้เทคโนโลยี Sunliquid®

นาย Sean Ma ผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท Chemtex ได้กล่าวเสริมอีกว่า “ทาง Chemtex ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกในด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีภัณฑ์ โพลีเมอร์ ไฟเบอร์และกระบวนการทางด้านก๊าซ มีประสบการณ์สูงในการร่วมมือกับผู้ออกใบอนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดจีน ซึ่งความร่วมมือนี้ทำให้ Chemtex ได้รับความรู้ที่สำคัญๆจากทั่วโลกในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส เราได้ทำตลาดจีนมากว่า 40 ปีและมีมากกว่า 100 โรงงาน ซึ่งประสบการณ์นี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการร่วมมือในโครงการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสเชิงพาณิชย์เจ้าแรกระหว่าง Anhui Guozhen, Clariant และ Chemtex ”

การลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนในภูมิภาคอานฮุย ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญจะทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีวัตถุดิบสำหรับป้อนโรงงานผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสได้อย่างไม่ขาด และการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ อาทิ ฟางข้าวสาลีและต้นข้าวโพดจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมหาศาลและยังสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อีกหลายอย่างจากระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ที่จะเกิดขึ้น โดยเอทานอลที่ผลิตจากเซลลูโลสนี้จะถูกนำไปใช้ในตลาดพลังงานของจีนโดยการผสมเข้ากับน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อบังคับของประเทศ และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงได้มากถึง 95% เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซินทั่วไป

กระบวนการของเทคโนโลยี Sunliquid ของ Clariant นั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นมาสำหรับโรงงานอุตสากรรมที่มีขีดความสามารถในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสได้สูงถึง 50,000 – 150,000 ตันต่อปี โดยทางบริษัทจะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการดำเนินงานพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองที่กำลังเจริญเติบโตและมีศักยภาพสูง จากงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า ในตลาดสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียว 25% ของความต้องการน้ำมัน จะสามารถใช้เอทานอลที่ผลิตจากเซลลูโลสได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นปี 2563 นี้เป็นต้นไป

Digital Edition