COVER STORY

จีนพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเกษตรในปากีสถาน

การสร้างเส้นทางขนส่งเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาคและระดับโลกในปัจจุบันได้นำไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางภูมิยุทธศาสตร์และภูมิเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ  โครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor: CPEC) เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของความร่วมมือรูปแบบดังกล่าวที่ส่งผลดีอย่างมหาศาลแก่ทั้งสองฝ่าย

ภาคการเกษตรของปากีสถานยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นประเทศจีนภายใต้ CPEC จึงได้ยื่นมือเข้ามาฟื้นฟูภาคการเกษตรของประเทศปากีสถานและต่อสู้กับความท้าทายด้านความไม่มั่นคงทางอาหาร

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลจีนเริ่มเผยแพร่ “เอกสารกลางหมายเลข 1” สำหรับปี 2566 ซึ่งวางพันธกิจ 9 ข้อในการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้านในปีนี้ ความคิดริเริ่มด้านนโยบายนี้แสดงให้เห็นถึงการเปิดประเทศอีกครั้งของปากีสถานในการร่วมมือกับจีนเพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรที่มีศักยภาพสูง ปากีสถานซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลโดยร่วมมือกับจีนในครั้งนี้

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างปากีสถานและจีนนี้ ทำให้ความร่วมมือด้านอวกาศและการเกษตรของปากีสถานกับจีนมีความก้าวหน้าไปอีกขั้นเมื่อปีที่แล้ว หลังจากที่ทางการจีนได้ส่งเมล็ดจากพันธุ์ปากีสถาน 7 สายพันธุ์ไปยังสถานีอวกาศเป็นเวลา 6 เดือน ก่อนจะส่งคืนไปยังปากีสถานในการทดลองด้านความมั่นคงทางอาหารครั้งใหญ่

ความคิดริเริ่มนี้แสดงให้เห็นว่าโครงการอวกาศของจีนเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในขณะที่จีนก็ได้ขยายการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของปากีสถานให้มีความทันสมัยมากขึ้น

ภาคการเกษตรได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก CPEC ผ่านการพัฒนาที่มีผลเชื่อมโยงไปข้างหลัง (backward linkage) และไปข้างหน้า (forward linkage) เกษตรกรรมเป็นหัวใจสำคัญของประเทศรายได้ต่ำ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเกษตรกรรมจะเป็นแหล่งรายได้หลักและการจ้างงานในพื้นที่ชนบท อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรของปากีสถานได้เผชิญกับความยากลำบากอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา

แผนระยะยาวของ CPEC วางแนวทางการพัฒนาที่สำคัญให้กับภาคการเกษตรของปากีสถานซึ่งมีศักยภาพสูงโดยมุ่งเป้ายกระดับการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศ ภายใต้แผนนี้จะเน้นไปที่การเพิ่มการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและปุ๋ยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงสร้างพื้นที่เก็บและแปรรูปอาหารเพื่อลดของเสียหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีนัยสำคัญ

ในขณะเดียวกัน การสร้างสถานีห้องเย็นและโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ก็อยู่ในแผนเพิ่มผลผลิตของภาคปศุสัตว์และประมงนอกเหนือจากทำให้ผลผลิตสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นแล้ว การเป็นหนึ่งในประเทศในโครงการแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ปากีสถานยังได้รับประโยชน์จากการพึ่งพาการนำเข้าอาหารที่เพิ่มขึ้นของจีนและการเปลี่ยนไปสู่การเพิ่มมูลค่าสูงในภาคการเกษตรอย่างค่อยเป็นค่อยไป

จีนกำลังวางแผนที่จะเอาต์ซอร์สการเกษตรในรูปแบบของการร่วมทุน ซึ่งรวมถึงการลงทุนและพัฒนาพื้นที่แปรรูป คลังสินค้า ฟาร์มโคนม และสถานีห้องเย็นในปากีสถาน โดยเมื่อปลายปีที่แล้วภาคการเกษตรของปากีสถานได้รับการผลักดันภายใต้ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างจีนกับปากีสถาน ซึ่งรับรองว่าการเกษตรของปากีสถานจะเติบโตขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทั่วทั้งประเทศ

จากความร่วมมืออย่างรอบด้านภายใต้ CPEC Green Corridor ตลอดปี 2565 ภาคการเกษตรของปากีสถานมีการเติบโตอย่างโดดเด่นที่ 4.4% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 3.5% และ 3.48% ในช่วงปีงบประมาณ 2565

ด้วยการเกษตรระหว่างจีนกับปากีสถานขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2565 สินค้าเกษตรของปากีสถานที่ส่งออกไปยังจีนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2565 มีมูลค่าสูงถึง 730 ล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 28.59% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และคาดว่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีนในปีถัดไปจะสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1 พันล้านดอลลาร์

จากความสำเร็จครั้งสำคัญของภาคการเกษตรในปี 2565 นั้น ในปี 2566 ความร่วมมือ CPEC Green Corridor จะยังคงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูก การจัดการน้ำ การเข้าถึงตลาดที่เป็นแหล่งปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เครื่องจักรในฟาร์ม สินเชื่อ น้ำ) และแหล่งรับซื้อผลผลิตให้มากขึ้น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงสถานที่จัดเก็บและทำความเย็น การลดของเสียหลังการเก็บเกี่ยว การลงทุนวิจัย พัฒนาและต่อยอดมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการกักกันสำหรับตลาดต่างประเทศและความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความหลากหลายให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพืชรอง (minor crop) แต่มีมูลค่าสูง ผลผลิตจากฟาร์มและประสิทธิผลของตลาด

การประกาศระเบียงใหม่ 3 แห่งภายใต้ CPEC ซึ่งรวมถึง China-Pakistan Green Corridor (CPGC) ที่มุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารนั้น แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด้านการเกษตรใน CPEC อย่างมีนัยสำคัญ

ตามรายงานข่าวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงสาธิต 65 แห่งในแคว้นปัญจาบ สินธ์ และไคเบอร์ปัคตูนควาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการปลูกพืชแซมแบบสลับแถบระหว่างข้าวโพดกับถั่วเหลืองของจีนเมื่อไม่นานมานี้ ให้ผลผลิตข้าวโพดกับถั่วเหลืองสูงถึง 8,490 กก. และ 889 กก. ต่อเฮกตาร์ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองเพียงอย่างเดียวในแปลงสาธิต 65 แห่ง ซึ่งได้ปริมาณ 8,995 กก. และ 1,531 กก. ต่อเฮกตาร์ตามลำดับ เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบผสมผสานจึงสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจมากกว่าอย่างไม่ต้องสงสัย

ข่าวดีก็คือนักวิจัยกำลังพัฒนาระบบการปลูกพืชแซมแบบสลับแถบระหว่างข้าวโพดกับถั่วลิสง ข้าวโพดกับถั่ว อ้อยกับถั่วเหลือง อ้อยกับมัสตาร์ด ข้าวสาลีกับมัสตาร์ด ข้าวสาลีกับถั่วเหลือง ข้าวสาลีกับถั่วลูกไก่ มันฝรั่งกับข้าวโพด และคาโนลากับถั่ว

การพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งในภาคการเกษตรเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อศูนย์ความร่วมมือด้านการเกษตร (Agriculture Cooperation Center: ACC) ของ CPEC ที่จัดขึ้นใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเพื่อการเกษตรในพื้นที่แห้งราวัลปินดี (Arid Agriculture University Rawalpindi: AAUR) ประกาศจะทำวิจัยเชิงนโยบาย ช่วยเหลือธุรกิจจีนด้านภาคการเกษตร และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบัน ปากีสถานยังพิจารณาที่จะส่งเสริมการผลิตกล้วยด้วยความร่วมมือจากจีนอีกด้วย

Arid Agriculture University Rawalpindi: AAUR

นอเชอร์วัน ไฮเดอร์ ซีอีโอของ สปรอต์ ไบโอเทค แลบอราทอรีส์ (Sprouts Biotech Laboratories) กล่าวว่า ปากีสถานส่งออกกล้วยในตลาดโลกน้อยกว่า 0.5% ในขณะที่จีนมีส่วนแบ่งประมาณ 4.5%

เชื้อพันธุกรรมฝ้าย (cotton germplasm) เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญในความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างปากีสถานกับจีน เป็นเวลาหลายปีที่จีนและปากีสถานได้ร่วมมือกันในด้านการรวบรวมและระบุแหล่งเชื้อพันธุกรรมฝ้าย

เพื่อที่จะประเมินว่าเชื้อพันธุกรรมฝ้ายใดทนทานต่อความร้อน ความแห้งแล้ง โรคและแมลงศัตรูพืชในสถานที่และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ สถาบันวิจัยฝ้าย (Institute of Cotton Research: ICR) แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Agricultural Sciences: CAAS) ร่วมมือกับสถาบันวิจัยฝ้าย (Cotton Research Institute: CRI) เมืองมุลตาน มหาวิทยาลัยเกษตรไฟซาลาบาด (University of Agriculture Faisalabad: UAF) และมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ

ในเดือนกรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะสมัยใหม่เทียนจิน (Tianjin Modern Vocational Technology College: TMVTC) จากประเทศจีนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูฮัมหมัด นาวาซ ชารีฟ (MNS-University of Agriculture: MNSUAM) จากมุลตาน ประเทศปากีสถานได้ลงนามในข้อตกลงออนไลน์สำหรับโครงการฝึกอบรมเครื่องจักรกลการเกษตรของโครงการศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปัน (Luban Workshop) ในปากีสถาน สถาบันทั้งสองจะร่วมกันสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในด้านเครื่องจักรกลการเกษตร แหล่งเชื้อพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร โดยเมื่อต้นปีนี้ ชาง จีซู จากบริษัทเสฉวน ลี่ตง ฟูด จำกัด (Sichuan Litong Food Co., Ltd.) ประกาศว่าบริษัทของเขาจะจัดทำสวนสาธิตการปลูกพริกไทยขนาด 1,000 เอเคอร์ในเมืองมุลตานระหว่างฤดูกาลเพาะปลูก 2565-2566

ด้วยความร่วมมือกับธุรกิจการเกษตรในท้องถิ่นและเกษตรกรในปากีสถาน บริษัทฯ ตั้งใจที่จะปลูกพริกไทยมากกว่า 15,000 เอเคอร์ในแคว้นเซาท์ ปัญจาบ โดยมีแผนเก็บเกี่ยวพริกไทยแห้ง 30,000 ตัน และบริษัทฯ จะสร้างโรงงานแปรรูปพริกไทยสองแห่งในเมืองละฮอร์และเมืองมุลตาน โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการหาพื้นที่ที่เหมาะสม

ปากีสถานยังพยายามที่จะปลูกข้าวฟ่างเนื่องจากเป็นพืชที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับอาหารพื้นฐานหลักสามชนิดของโลก ดังนั้นความร่วมมือภายใต้ CPEC จึงสร้างโอกาสเป็นอย่างมากให้ปากีสถานได้รับเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ จากจีนและปฏิวัติภาคการเกษตรของตน

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat