จีนส่งเสริมเอทานอลในประเทศด้วยการเพิ่มการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

จีนวางแผนเพิ่มการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามูลค่า 200 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในอีกสองปีถัดไป ด้วยการนำเข้าสินค้าเอทานอลจากสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เป็นไปตามพันธะสัญญาภายใต้ข้อตกลงการค้าระยะแรก เพื่อมุ่งเป้าหมายการผสมเชื้อเพลิงสะอาดขึ้นในเบนซิน

ถึงแม้ข้อตกลงนี้จะลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการว่าจะมียอดซื้อสินค้าเกษตรกรรม 40 ถึง 50 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปีก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนยังสงสัยว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ และเพื่อให้ยอดซื้อเป็นไปตามข้อตกลง ปักกิ่งจึงวางแผนที่จะซื้อเอทานอลด้วยการเพิ่มหรือระงับพิกัดภาษีสงครามการค้าด้านเชื้อเพลิง นี่เป็นการบอกเล่าจากคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้และขอไม่ให้ระบุชื่อ

ข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศจีน ถ้าจีนซื้อสินค้าการเกษตร 40 พันล้านดอลล่าร์และสินค้าพิเศษทางการเกษตร 10 พันล้านดอลล่าร์

นอกจากนี้ประชาชนเล่าว่า ปัจจุบันจีนกำลังพิจารณาปรับเส้นทางการค้าใหม่ผ่านฮ่องกงไปยังท่าเรือจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 10 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปีในการขนย้ายสินค้าจากสหรัฐอเมริกาไปยังจีน เพราะสหรัฐอเมริกาไม่ได้นับการขนย้ายสินค้าผ่านฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งในการค้าของตนกับจีน

ชาวเมืองคนหนึ่งเล่าว่าผู้นำประเทศกำลังไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึงการจัดการด้านการค้าส่งผ่าน (entrepot trade) ไปยังฮ่องกงเพราะจะยิ่งกระทบความพร้อมรบทางเศรษฐกิจของประเทศและเสี่ยงต่อความตึงเครียดเชิงนโยบายด้วย แต่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้ในทันที กับคำถามที่ส่งไปทางโทรสาร

นอกจากนี้ จากคำบอกเล่าของชาวเมือง จีนยังยกเว้นพิกัดภาษีผลิตภัณฑ์การเกษตรของสหรัฐ นั่นคือถั่วเหลืองและเนื้อหมูให้กับผู้ซื้อในประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้จีนยังยกเลิกการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกของสหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาทางการค้า และมีการประเมินว่าการส่งออกสินค้าของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี

ตัวแทนการค้า Robert Lighthizer กล่าวว่า จีนทำความตกลงด้านเกษตรกรรมที่จะซื้อเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 16 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปีด้วยราคาสินค้าสูงสุดในระดับสงครามการค้าแรกเริ่ม ซึ่งมีมูลค่าประมาน 24 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ และพยายามซื้อให้ได้ประมาน 50 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี แต่รายละเอียดเป้าหมายการซื้อสินค้าแต่ละอย่างจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

การนำเข้าเอทานอลข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกาจะช่วยให้จีนชะลอการผลิตในประเทศ และบรรลุเป้าหมายเพื่อขยายการใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างเชื้อเพลิงสะอาดกับเบนซินในจีน ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่สุดของโลก

ก่อนหน้านี้มีรายงานจากหน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาว่า จีนนำเข้าเอทานอลจากสหรัฐประมาณ 200 ล้านแกลลอนในปี 2559 แต่ปิดประตูการค้าในปี 2561 เมื่อมีการเพิ่มภาษีนำเข้า 70% เนื่องจากกรณีโต้แย้งทางการค้า และมีข้อมูลว่าสหรัฐส่งออกเอทานอลโดยรวมเท่ากับ 2.4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2560 ซึ่งอ้างอิงจากรายงานของสมาคมเชื้อเพลิงทดแทน.