International

ดูไบส่งเสริมแพลตฟอร์มการค้าน้ำตาลระดับโลกแบบใหม่

ศูนย์สินค้าโภคภัณฑ์แห่งประเทศดูไบ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางการค้าเสรีปลอดอากรชั้นนำของโลกร่วมกับองค์การการค้าและอุตสาหกิจสินค้าโภคภัณฑ์แห่งรัฐบาลดูไบ ลงนามในข้อตกลงทางยุทธศาสตร์ร่วมกับบริษัทน้ำตาลอัล คาลีจและบริษัทยูนิเวอร์ซา บล็อกเชน เนื่องจากทั้งสองบริษัทเห็นว่าการสนับสนุนทางการค้าของศูนย์ฯ ทำให้เกิดการพัฒนานโยบายใหม่ด้านการค้าน้ำตาลในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกเหนือจากการดึงดูดผู้ลงทุนและนักธุรกิจระหว่างประเทศ

แพลตฟอร์มที่กำลังปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยผู้ค้าให้ซื้อ เก็บและขายน้ำตาลขอลบริษัทอัล คาลีจด้วยสัญญาที่เป็นธรรมโดยใช้เทคโนโลยีการซื้อขายด้วยเงินตราทางอินเทอร์เน็ต (blockchain) ซึ่งคิดค้นโดยบริษัทยูนิเวอร์ซา เรียกว่า “DMCC Tradeflow” โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะทำหน้าที่เสมือนศูนย์กลางการลงทะเบียนผู้เป็นเจ้าของน้ำตาลด้วยการออกใบรับรองเพื่อพิสูจน์การสำรองน้ำตาลและทำให้การค้าระหว่างประเทศมีความปลอดภัยและโปร่งใส

“ความร่วมมือนี้จะเป็นข่าวดีที่ช่วยดึงดูดผู้ลงทุน นักธุรกิจและการค้าน้ำตาลระหว่างประเทศโดยรวม เรามีความมั่นใจว่าเมื่อนโยบายนี้พร้อม ก็จะช่วยผลักดันปริมาณการค้าน้ำตาลระหว่างประเทศให้มีความโดดเด่นในดูไบ” นายเฟอร์ยัล อาฮ์มาดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของศูนย์ฯ แถลง

พิธีการลงนามความร่วมมือจัดขึ้นในงานประชุมน้ำตาลแห่งกรุงดูไบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีนายเฟอร์ยัล นายจามาล อัล กูราอีร์ ผู้อำนวยการบริหารของบริษัทน้ำตาลอัล คาลีจ และนายอเล็กซานเดอร์ โบโรดิช ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการใหญ่ของบริษัทยูนิเวอร์ซา บล็อกเชนเข้าร่วมด้วย นายจามาลกล่าวว่า “เนื่องจากบริษัทของผมเป็นบริษัทน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของโลกและมีกำลังจากผลิตน้ำตาลถึงหนึ่งล้านหกแสนตัน เราจึงมีความยินดีที่จะสามารถสร้างแพลตฟอร์ม DMCC Tradeflow ด้านน้ำตาลที่มั่นคงและมีความยืดหยุ่นเช่นข้อตกลงนี้ และในฐานะศูนย์กลางการค้าโภคภัณฑ์ชั้นนำของโลก เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทำงานร่วมกับศูนย์สินค้าโภคภัณฑ์แห่งประเทศดูไบเพื่อส่งเสริมการค้าน้ำตาลในเมืองนี้”

นายอเล็กซานเดอร์เสริมด้วยว่า “การตั้งนโยบายน้ำตาลใหม่นี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลิศที่ชี้ให้เห็นว่าการค้าขายด้วยเงินตราทางอินเทอร์เน็ต สามารถเพิ่มสมรรถภาพและความโปร่งใสให้แก่นโยบายที่ตั้งขึ้น และมีความน่าสนใจที่จะได้เห็นผู้เข้าร่วมการค้าระดับโลกมาใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคตชิ้นใหม่นี้ ผมหวังว่าจะได้มีโอกาสเห็นนโยบายดังกล่าวเติบโตขึ้นพร้อมๆกับนโยบายการค้าขายด้วยเงินตราทางอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ”

DMCC Tradeflow แพลตฟอร์มการค้าขายผ่านออนไลน์ที่นายอเล็กซานเดิร์กล่าวนั้น ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2547 เพื่อสร้างความปลอดภัยและโปร่งใสให้กับการลงทะเบียนเข้าเป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์ในกรุงดูไบ กรรมสิทธิ์ของสินค้าดังกล่าวสามารถถ่ายโอนหรือค้ำประกันผ่านกรอบนโยบายทางกฎหมายที่ยืดหยุ่นตามแผนการค้าด้วยเงินตราทางอินเทอร์เน็ตได้ นับเป็นการลงทะเบียนเพื่อเป็นเจ้าของสินค้าแบบมีปฏิสัมพันธ์และมีความละเอียดซึ่งรวมตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการค้าและการเงินของสินค้าโภคภัณฑ์เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดระบบการออกใบเสร็จโกดังเก็บสินค้าและพัฒนาระเบียบและการออกเอกสารการปฏิบัติด้านการค้าโภคภัณฑ์ในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลดูไบ

Digital Edition