‘น้ำตาลขอนแก่น’ ดันโรงงานน้ำตาลใหม่ มูลค่าสูงสุด 30,000 ล้านบาท ภายในปี 64

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL พร้อมเดินหน้าตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว บนเนื้อที่ 2,000 ไร่ โดยดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด โดยเฟสแรกทำเฉพาะโรงงานน้ำตาลกับโรงไฟฟ้าชีวมวล และเตรียมยื่นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การขอใบอนุญาต รง.3 ด้วยเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท และพร้อมเดินหน้าก่อสร้างทันทีในปี 2564 ส่งผลให้ตอนนี้ประเทศไทยมีโรงงานน้ำตาลในประเทศทั้งหมดรวม 57 แห่ง

นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวกับสื่อประชาชาติธุรกิจว่า ช่วงที่ผ่านมานี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาอนุมัติคำขอให้กับบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL สามารถตั้งโรงงานน้ำตาลที่ จ.สระแก้วได้ ส่งผลให้มีโรงงานน้ำตาลในประเทศทั้งหมดรวม 57 แห่ง และจะมีการเปิดหีบฤดูการผลิตอ้อยปี 2562/2563 ก่อนในจำนวน 55 โรงงาน ทาง สอน.คาดการณ์ปริมาณอ้อยอยู่ที่ 110 ล้านตัน

ด้านนายชลัช ชินธรรมมิตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การดำเนินงานต่อหลังจากนี้บริษัทจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อยื่นขอใบอนุญาต รง.3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) คาดว่าจะใช้เวลาทำ EIA ประมาณ 1 ปี และจะเริ่มลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาลได้ภายในปี 2564 ด้วยเงินลงทุนระหว่าง 15,000-30,000 ล้านบาท”

อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นต้องปรับแผนการลงทุนเล็กน้อยเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากการทำ EIA จะมีความยากมากขึ้น จำเป็นต้องอัพเดตสถานะของโครงการใหม่ โดยโครงการใดที่เหมาะสมก็ขึ้นก่อน ยกตัวอย่าง เฟสแรก การตั้งโรงงานน้ำตาลขนาดกำลังการผลิต 35,000 ตัน/วัน จำเป็นต้องดำเนินการก่อน ตามมาด้วยโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 90 เมกะวัตต์ รวมถึงแผนในการดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

“ส่วนโครงการก่อสร้างโรงงานเอทานอล อุตสาหกรรมไบโอพลาสติก ยังต้องใช้เวลา เพราะขณะนี้แม้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้อุตสาหกรรม bioeconomy แต่ผมคิดว่ามันยังไม่ตรงจุดเพราะความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ก็คือ การมีตลาดความต้องการ ใช่หรือไม่” นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กล่าว

ดังนั้น จากการศึกษาใช้เวลานานถึง 8 ปี บริษัทน้ำตาลขอนแก่นได้วางแผนการดำเนินการในโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฮาลาลปาร์ก บนเนื้อที่ 2,000 ไร่ โดยได้วางแผนการดำเนินงานไว้ 3 เฟส ประกอบไปด้วย เฟสที่ 1 ลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาลกำลังการผลิต 35,000 ตัน/วัน กับโรงงานผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ขนาด 90 มิลลิวัตต์ ภายใน 3-5 ปี เฟสที่ 2 การลงทุนทำโรงงานเอทานอลขนาดกำลังผลิต 200,000 ลิตร/วัน กับโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ภายใน 5-7 ปี และเฟสที่ 3 ลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประเภทไบโอพลาสติก-ไบโอเคมี เชื่อมโยงนิคมอาหารฮาลาล อุตสาหกรรมขนมหวาน แปรรูปผักและผลไม้ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากนม น้ำสมุนไพร ภายใน 10 ปี โดยคาดว่าจะมีพันธมิตรมาร่วมในเขตประกอบการดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 10 โรง