International

บราซิลจะตัดอัตราน้ำตาลโลกส่วนเกินทิ้งในปี 2563 ได้หรือไม่?

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของ Global Platts ฝ่าย Analytics ได้วิเคราะห์ว่าประเทศบราซิลเคยลดการผลิตน้ำตาลลงไปแล้วเมื่อสองถึงสามปีก่อนนี้ แต่ยังคงเน้นการผลิตเอทานอลอยู่ สถานการณ์นี้อาจนำไปสู่การลดอัตราส่วนเกินน้ำตาลตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปหรือไม่ และทำไมบราซิลจึงยังคงเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลชั้นนำและยังมีกำลังการแข่งขันสูงเหนือประเทศอินเดียและไทย แม้ว่าบราซิลกำลังเน้นการผลิตเอทานอลในขณะนี้

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บราซิลลดอัตราการผลิตน้ำตาลเนื่องจากอัตราส่วนเกินของน้ำตาลส่งผลกระทบกับราคาในตลาดโลกและตลาดที่สนับสนุนเอทานอลให้ราคาสูงกว่าราคาน้ำตาลดิบเพื่อส่งออก แต่หลังจากผลกระทบของราคาน้ำตาลส่วนเกินที่เกิดขึ้นมาตลอดสามปี ก็มีสัญญาณของการพยุงราคาเกิดขึ้นระหว่างช่วงเพาะปลูกในปี 2563 ถึง 2564

กระสอบน้ำตาลทรายขาวกำลังออกจากคลังสินค้า เเหล่งที่มา Worldatlas

นักวิเคราะห์ตลาดกำลังคาดการณ์ราคาน้ำตาลสำหรับช่วงเพาะปลูกในภาคกลางและภาคใต้ของบราซิล ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 โดยองค์กร Global Platts คาดว่าระหว่างปีนี้และปีหน้าอัตราของน้ำตาลในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 35.5 จากเดิม 34.41 ในช่วงการเพาะปลูกระหว่างปี 2562 ถึง 2563 และมีการรายงานจาก Sopex บริษัทการค้าชั้นนำในกรุงลอนดอนว่า อัตราการเก็บเกี่ยวในปีนี้และปีหน้าว่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 37 จากเดิม 34.1 ในช่วงปีที่แล้วจนถึงปีนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดส่วนใหญ่คาดว่า จำนวนของอ้อยหีบในปีนี้จนถึงปีหน้าจะมีตัวเลขไม่แตกต่างกันมากประมาน 595 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขสุดท้ายระหว่างปี 2562 ถึง 2563 “อ้อยหีบมีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้น หากสภาพอากาศยังคงดีอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้” นายรูดริกุ บึร์เมฌุ ผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองทางการค้าของ Alvean ซึ่งเป็นองค์การค้าน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของโลกให้ข้อมูล และการคาดการณ์ของตลาดกำลังพุ่งเป้าไปที่อัตราส่วนเกินปี 2563 ถึง 2564 ที่มูลค่าวัตถุดิบลดลงจาก 396,000 เมตริกซ์ตันเป็น 124,000 เมตริกซ์ตัน

ภาพรวมพื้นฐานใหม่นี้สร้างความเป็นไปได้ว่าบราซิลจะผลิตน้ำตาลได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรก โดยการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในตลาดซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า NY 11 ซึ่งมีราคามากกว่า 13 เซ็นต์ต่อปอนด์ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคมปีที่แล้ว รวมทั้งอัตราค่าเงินของบราซิลที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ถือเป็นหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงนี้

ถ้าสัญญาการซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าในตลาด NY 11 ขึ้นถึงราคา 14 เซ็นต์ต่อปอนด์ ผู้ผลิตในไทยและบราซิลอาจต้องกำหนดราคาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อคุมอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับจำนวนน้ำตาลที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การย่นระยะเวลาของสัญญาในอนาคตอย่างรวดเร็วเท่าๆกับที่มีการทำสัญญานี้ และเอทานอลอาจจะกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมในภาคกลางและภาคใต้ของบราซิล

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวโน้มเอทานอลในปี 2563 ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีและการอ่อนตัวของค่าเงินบราซิลหมายถึงราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงส่งผลให้เพดานราคาเอทานอลชนิดเหลวขยับตัวขึ้นด้วย

ผู้ผลิตอาจชอบสภาพคล่องทางการเงินที่เอทานอลทำให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโรงงานน้ำตาลหลายแห่งที่ประสบปัญหาข้อจำกัดด้านการเงิน “เราหวังว่าจะสามารถทำการขายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 และจะไม่ต้องพึ่งปัจจัยอย่างอื่นในการสกัดน้ำตาล” ผู้ค้าเอทานอลจากโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในกรุงเซาเปาโลกล่าวขึ้น

สำหรับปีนี้ ตลาดน้ำตาลโลกอาจไม่มีน้ำตาลจากบราซิลทะลักเข้ามามากนักเนื่องจากจำนวนน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นอาจกระทบตลาดระหว่างประเทศที่มีความอ่อนไหวและมีสินค้าคงคลังมากอยู่แล้ว แต่ผู้ผลิตน้ำตาลจากบราซิลยังคงเป็นคู่แข่งสำคัญของอินเดียและไทยเนื่องจากมีความสามารถสูงในการปรับตัวต่อความเคลื่อนไหวของราคาตลาดน้ำตาลระหว่างประเทศได้ดี และมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าจากเอทานอล.