International

บราซิลพร้อมช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำตาลฟิลิปปินส์

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เฟอร์ดินาน อาร์ มาร์คอส จูเนียร์ ประกาศว่ามีองค์กรจากประเทศบราซิลพร้อมช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลและการผลิตเอทานอลในประเทศฟิลิปปินส์ 

ซึ่งแถลงการณ์จากประธานาธิบดีนี้ มีขึ้นหลังจากการประชุมของมาร์คอสที่เมืองมาลาคานังกับเจ้าหน้าที่จากบริษัทดาตาโกรของบราซิล, กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานกำกับดูแลน้ำตาล และสมาชิกของสภาที่ปรึกษาภาคเอกชนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

ดาตาโกร บริษัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำตาลและเอทานอลรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นที่รู้จักจากการร่วมช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลของบราซิล 

ในระหว่างการประชุมกับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ ดาตาโกรยังเสนอให้เริ่มการทดสอบนำร่องในเกาะเนโกรสและพีเนย์โดยใช้โครงการการจัดการแบบผู้สนับสนุนและการถ่ายโอนเทคโนโลยีของดาตาโกร 

แถลงการณ์จากประธานาธิบดีฯ ยังเน้นว่าจะมีการพัฒนาแปลงสาธิต 1,000, 5,000 และ 10,000 เฮกตาร์ เพื่อแสดงแนวทางการผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานของบราซิล 

นอกจากนี้ บริษัทจากประเทศบราซิลยังเสนอที่จะกระจายการดำเนินงานของโรงงานหีบอ้อย ด้วยการเปลี่ยนน้ำตาลในโมลาสจากเป็นเอทานอล 

ข้อมูลจากดาตาโกรชี้ว่า การเปลี่ยนน้ำตาลเป็นเอทานอลจะช่วยลดมลพิษจากน้ำตาลและลดต้นทุนการนำเข้าน้ำมัน 

มาร์คอส แสดงความยินดีกับการเพิ่มผลผลิตอ้อยในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งสำคัญที่มีน้ำตาลเพียงพอ และเป็นบทบาทหลักในตลาดเชื้อเพลิงของประเทศ 

นายมาร์คอสกล่าวว่า “ผมคาดหวังว่า โครงการระยะยาวที่มาเพิ่มการผลิตและผลกำไรในอุตสาหกรรมน้ำตาลในฟิลิปปินส์ นั้นเป็นไปได้” 

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร และ สำนักงานกำกับดูแลน้ำตาล ได้เสนอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการผลักดันโครงการ ซึ่งพยายามรับประกันปริมาณน้ำตาลที่พอเพียงและเปิดตลาดสำหรับพลังงานจากการผลิตเอทานอลอีกด้วย 

นายมาร์คอสยังเสริมว่าควรมีการสาธิตเทคโนโลยีและการดำเนินงานให้เกษตรกรชาวฟิลิปปินส์ได้เรียนรู้ โดยเขาเน้นว่าเกษตรกรต้องทำงานในฟาร์มของตนเอง เพื่อค่อยดูผลลัพธ์ และเกษตรกรฟิลิปปินส์ท่านหนึ่งเคยพูดว่า ‘ถ้าเพื่อนบ้านของฉันทำได้ ฉันก็ทำได้เช่นกัน’ และถ้ามีใครแสดงให้เกษตรกรเหล่านี้เห็นว่ามันทำเงินได้มากขึ้น พวกเขาก็จะปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี 

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังเสริมว่า สิ่งที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องทำคือแสดงให้เห็นว่าประเทศนี้มีกระบวนการที่เรียกว่า เทคโนเดโม (techno-demo) ซึ่งหมายถึงการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ นั่นคือสิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน 

นอกจากนี้ มาร์คอสยังมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรมีการปรึกษาหารือเพิ่มเติมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการที่ดาตาโกรจัดขึ้น 

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังขอให้องค์กรจากประเทศบราซิลมอบแนวคิดและกรอบการทำงานที่ดีที่สุดแก่ฟิลิปปินส์ เพื่อให้รู้ว่าต้องทำอะไรในส่วนนี้ รวมทั้งวิธีการพัฒนาโครงการก่อนหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย