เพาะปลูกอ้อยเรื่องเด่น

ปรับใช้มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แดเนียล มอร์เลย์ ซีอีโอของ Bonsucro

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารรายงานของเอกสารของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Proceedings of the National Academy of Sciences: PNAS)

ที่นำโดยมหาวิทยาลัยมินนิโซตาร่วมกับบริษัทโคคา-โคลาและอีกหลายองค์กร เผยว่า การที่ทั่วโลกปรับใช้มาตรฐานโดยสมัครใจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (voluntary sustainability standard: VSS) ของ Bonsucro นี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตอ้อยลงได้ครึ่งหนึ่ง (51%) ด้วยอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ รายงานชิ้นนี้เน้นย้ำถึงความสามารถของ Bonsucro ที่เป็นโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นในการต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

บทความวิชาการที่มีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบนี้จำลองผลของการปรับใช้มาตรฐาน Bonsucro ตลอดทั้งอุตสาหกรรมอ้อยซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงว่าการปรับใช้มาตรฐานนี้ทั่วโลกจะช่วยเพิ่มผลผลิตในหลายๆ พื้นที่ทั่วโลกในขณะที่ลดพื้นที่การผลิต (24%) การใช้น้ำ (65%) และการขับสารอาหารลงสู่แหล่งน้ำ (34%)

รางานฉบับนี้ได้ใช้ Bonsucro เป็นกรณีศึกษา โดยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศและความต้องการอ้อยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณนั้น การศึกษาทางวิทยาศาสตร์นี้ได้ชี้แนะว่าการปรับใช้มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในทิศทางเดียวกันทั่วโลกอย่าง Bonsucro เป็นโรดแมปที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยลดผลกระทบจากการผลิตอ้อยได้

“งานวิจัยระดับโลกนี้แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานของ Bonsucro เป็นเฟรมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” แดเนียล มอร์เลย์ ซีอีโอของ Bonsucro กล่าว “มันสำคัญมากที่แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้มาตรฐานของ Bonsucro นำไปสู่ผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานให้กับผู้ผลิตและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากอ้อยแล้วน้ำตาล เอทานอล และกากน้ำตาล ในฐานะที่เป็นมาตรฐานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ Bonsucro มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะใช้การศึกษานี้เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในปีนี้ต่อไป”

ผู้เขียนงานวิจัยนี้หวังว่างานของพวกเขาจะเป็นที่รู้จักในบรรดาผู้บริโภครายย่อย ผู้ซื้อรายใหญ่ และอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งนี้ ดร. เดอร์ริก เพนนิงตัน ซึ่งเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยมินนิโซตาและเป็นผู้รับผิดชอบบทความของการศึกษานี้กล่าวได้เสริมว่า “การวิเคราะห์ประเภทนี้จำเป็นต่อการพัฒนาการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนโดยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมสากลที่เป็นไปได้จากมาตรฐานเพื่อความยั่งยืนและเกณฑ์การรับรองบนพื้นฐานของความเป็นจริงและความครอบคลุม”

หนึ่งในผู้ซื้อรายใหญ่คือบริษัทโคคา-โคลา ซึ่งให้ทุนสนับสนุนงานส่วนหนึ่งแก่วิจัยนี้ โดย อูลรีเก้ ซาปิโร ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการดูแลทรัพยากรน้ำและการเกษตรแบบยั่งยืนของบริษัทโคคา-โคลาแสดงความคิดเห็นว่า “บริษัทโคคา-โคลามุ่งมั่นที่จะจัดหาส่วนผสมทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และเรากำลังทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อผลักดันวาระดังกล่าวโดยใช้มาตรฐานโดยสมัครใจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่าง Bonsucro ในการจัดหาอ้อย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Bonsucro ในการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและระบบโดยรวม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการทำให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมมาปรับใช้มาตรฐานดังกล่าวต่อไป”

งานวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการให้การสนับสนุนจากภาคประชาสังคมด้วย โดย อเล็กซ์ บียอร์ก ผู้อำนวยการด้านการให้เอกชนมีส่วนร่วมประจำองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ในสหรัฐฯ กล่าวว่า “รายงานนี้แสดงให้เห็นว่ามาตรฐาน Bonsucro สามารถส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมได้หากมีการปรับใช้อย่างกว้างขวางขึ้น และมาตรฐานเพื่อความยั่งยืนสามารถมีบทบาทในการช่วยให้สังคมและธุรกิจได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการโดยไม่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพไป”

วิลเลียมส์ สมิธ ผู้เขียนนำของงานวิจัยนี้และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการสอน การเรียนรู้ และการศึกษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแอริโซนาได้กล่าวเสริมว่า “เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการกระทำของมนุษย์ต่อความสำเร็จของการปรับใช้มาตรฐานโดยสมัครใจแล้ว การบังคับใช้กฎระเบียบจะเป็นขั้นตอนถัดไปที่สำคัญยิ่ง เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการกระทำของมนุษย์เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหลักการแล้ว มาตรฐานโดยสมัครใจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรเพิ่มความยืดหยุ่นใจการจัดการกับภัยคุกคามดังกล่าวด้วย”

หมายเหตุ

รายงานฉบับนี้ถือว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐาน Bonsucro ทั้งหมด การรับรอง Bonsucro ช่วยให้สมาชิกปฏิบัติตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักถึง 80% ดังนั้นผลลัพธ์เหล่านี้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมในอุดมคติที่การรับรอง Bonsucro จะช่วยสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตตลอดทั้งอุตสาหกรรมอ้อยทั่วโลกได้

ด้วยความร่วมมือกับวิทยาลัยโบดอยน์ มหาวิทยาลัยแอริโซนา มหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน มหาวิทยาลัยฮาวาย โครงการทุนธรรมชาติ (Natural Capital Project) พันธมิตรแห่งป่าสายฝน (Rainforest Alliance) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และบริษัทโคคา-โคลา

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat