International

ผู้ผลิตน้ำตาลอันดับ 2 ของโลก ประเทศอินเดียคาดว่าต้องนำเข้าน้ำตาลในปี 68

อินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลอันดับ 2 เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลเพียงรายเดียวในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม มีการกำหนดห้ามทำการส่งออกในปีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เริ่มในเดือนตุลาคมและอาจจะต้องนำเข้าในปีถัดไป เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่น ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้ค้า เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม และเกษตรกร

การลดลงของผลผลิตมีสาเหตุมาจากสภาวะที่แห้งแล้งผิดปกติซึ่งได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ในทางตะวันตกของรัฐมหาราชและรัฐใกล้เคียงที่อยู่ทางตอนใต้อย่างคาร์นาตากา รวมไปถึงอุตตรประเทศที่เป็นรัฐทางตอนเหนือ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของผลผลิตน้ำตาลของอินเดีย

รอยเตอร์ได้สัมภาษณ์เกษตรกรมากกว่า 200 ราย ในระหว่างการลงพื้นที่ในรัฐมหาราชและรัฐคาร์นาตากาครั้งล่าสุด

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับผลผลิตน้ำตาลของอินเดีย รวมไปถึงข้อมูลที่ได้รับระหว่างการเดินทางไปยังพื้นที่เพาะปลูกสำคัญในทั้งสองรัฐ

อินเดียผลิตน้ำตาลได้ 33.1 ล้านเมตริกตันในปีที่สิ้นสุดในเดือนกันยายน ซึ่งตามหลังบราซิลตามที่คาดการณ์ไว้เพียง 46.9 ล้านตันและถือเป็นผู้จำหน่ายน้ำตาล 12% ของการซื้อขายทั่วโลก โดยส่งออกน้ำตาลโดยเฉลี่ย 6.8 ล้านตันในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้เป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 ในช่วงเวลาดังกล่าว แซงหน้าไทยไปเมื่อปีที่แล้ว สมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดียกล่าวว่าการผลิตสุทธิในเดือนสิงหาคมอาจลดลงเหลือ 31.7 ล้านตันในปีที่เริ่มต้นในเดือนตุลาคม

เหล่าเกษตรกรในรัฐมหาราชและรัฐคาร์นาตากาม ากกว่า 180 รายจาก 11 เขตที่เพาะปลูกอ้อยของรัฐมหาราชและเกษตรกรอีก 49 รายจากรัฐคาร์นาตากาต่างบอกกับรอยเตอร์ว่าปริมาณฝนตกในช่วงมรสุมที่ลดลงในช่วงการเจริญเติบโตที่มีความสำคัญ ทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชผลหยุดชะงัก รอยเตอร์ได้สัมภาษณ์เกษตรกรอย่างน้อย 10 รายในแต่ละเขตที่มีผลผลิตอ้อยมากที่สุดในทั้งสองรัฐ อินเดียถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยราว 50 ล้านคน

ผู้สื่อข่าวคำนวณการลดลงของผลผลิตอ้อยต่อเอเคอร์ มีแนวโน้มลดลงของพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในปีถัดไปโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่ได้รับจากเกษตรกรที่กระจัดกระจายไปตามเขตเพาะปลูกสำคัญที่ทำการเพาะปลูกอ้อยสายพันธุ์ต่างกันไป บางสายพันธุ์ครบกำหนดเก็บเกี่ยวใน 10 เดือน ในขณะที่บางพันธุ์อาจใช้เวลาถึง 18 เดือน การคาดการณ์ภายในจากบริษัทการค้า 5 แห่งสำหรับผลผลิตปีนี้อยู่ระหว่าง 29 – 30 ล้านตัน การคำนวณของรอยเตอร์จากการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่าผลผลิตอาจลดลง 12.2% ในปีนี้เหลือ 29.05 ล้านตัน ผลผลิตอาจลดลงอีกในปีถัดไป โดยบริษัทการค้า 3 แห่งคาดการณ์ว่าผลผลิตอ้อยจะอยู่ในช่วง 25 – 26.9 ล้านตัน ซึ่งสอดคล้องกับการคำนวณของรอยเตอร์สำหรับผลผลิตอ้อยที่ 26.6 ล้านตัน

การบริโภคน้ำตาลของอินเดียมีการตั้งเป้าที่จะทำสถิติที่ 29.2 ล้านตันในปีนี้ และเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านตันในปีถัดไป ตามการคาดการณ์ของผู้ค้า ในรัฐมหาราช ปริมาณน้ำฝนที่ลดลงส่งผลให้ผลผลิตอ้อยโดยเฉลี่ยลดลง 16% โดยบางภูมิภาคประสบปัญหาการลดลงถึง 40% ตามข้อมูลจากเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐระบุว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยในรัฐมหาราชลดลง 10% ควบคู่ไปกับการเบี่ยงเบนความสนใจไปสู่การผลิตอาหารสัตว์และน้ำตาลโตนดถึง 2% ของผลผลิตจากการเพาะปลูก ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงถึง 28% ของการผลิตน้ำตาลสุทธิในรัฐเหลือเพียง 7.55 ล้าน ตันในปีนี้จากการคำนวณของรอยเตอร์

ตามข้อมูลจากการสำรวจเกษตรกร รัฐคาร์นาตากาเผชิญกับปัญหาพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่ลดลงถึง 13% และคาดว่าผลผลิตจะลดลง 25% ในปีนี้ นั่นบ่งชี้ว่าผลผลิตน้ำตาลอาจลดลงเหลือเพียง 3.7 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลของบริษัทการค้าต่าง ๆ รัฐอุตตรประเทศที่มีการชลประทานที่ดีขึ้น คาดว่าจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 9.7% เป็น 11.5 ล้านตันในปีนี้ และเพิ่มขึ้นเป็น 12.4 ล้านตันในปีหน้าเนื่องจากเปลี่ยนการผลิตน้ำตาลทรายไปเป็นเอทานอลลดลง เกษตรกรในพื้นเพาะปลูกสำคัญของทั้งสองรัฐที่กำลังต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนน้ำ บอกกับรอยเตอร์ว่าพวกเขาวางแผนที่จะลดการเพาะปลูกอ้อยหรือละทิ้งการเพาะปลูกอ้อยทั้งหมด

จากการคำนวณตามความคิดเห็นของเกษตรกรอาจมีความเป็นได้ที่พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของรัฐมหาราชจะลดลงถึง 32% และพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในรัฐคาร์นาตากาอาจลดลงถึง 29% สำหรับปีการตลาดที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ปัจจัยหลายประการรวมไปถึงปริมาณน้ำฝนในช่วงมรสุมของปีหน้าจะเป็นตัวกำหนดปริมาณผลผลิตอ้อยในท้ายที่สุด การเพาะปลูกที่ลดลงอาจทำให้ผลผลิตของรัฐมหาราชในปีหน้าเหลือ 5.1 ล้านตันและผลผลิตของรัฐคาร์นาตากาลดลงเหลือ 2.6 ล้านตัน ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีการเพาะปลูกปี 2559/2560

ความพร้อมของผลผลิตอ้อยแบบราทูนก็คาดว่าจะลดลงเช่นกัน เนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากถูกบังคับให้ถอนรากต้นอ้อยเนื่องจากขาดแคลนน้ำ ราทูน คือ ต้นอ้อยหลังจากการเก็บเกี่ยวครั้งแรก ซึ่งจะคงอยู่ในดินสำหรับการเก็บเกี่ยวครั้งที่สอง โรงงานในรัฐมหาราชกล่าวว่าอัตราส่วนของน้ำตาลที่สกัดได้จากอ้อยระหว่างกระบวนการผลิตต่ำกว่าปกติ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น

ตัวเลขข้างต้นสำหรับปี 2565/66 มาจากข้อมูลอย่างเป็นทางการและการคาดการณ์ในอีก 2 ปีข้างหน้าเป็นการคำนวณจากผลการสำรวจเกษตรกรในรัฐมหาราชและรัฐคาร์นากาตาของรอยเตอร์ การประมาณการสำหรับรัฐอุตตรประเทศขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทการค้าต่าง ๆ

*สำหรับช่วงปี 2566/67 การตัดสินใจล่าสุดของรัฐบาลในการจำกัดการผันน้ำตาลไม่เกิน 1.7 ล้านตันสำหรับการผลิตเอทานอลได้นำมาพิจารณาด้วย

** สำหรับปี 2567/68 สันนิษฐานว่ารัฐบาลจะสั่งห้ามการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลประเภทบีและน้ำอ้อยหรือน้ำเชื่อมจากอ้อย

รายงานโดย ราเชนทรา จาดาว์ เรียบเรียงโดยโทนี่ มันโร และโซนาลี พอล

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat