พลังงานชีวภาพ

“มิตรผล”ยึดตลาดคาร์บอนฯ ใช้ชีวมวลกู้โลกพ้นความร้อนลดปล่อย CO2

กลุ่มมิตรผล ลุยขายคาร์บอนเครดิตให้แบงก์กสิกรไทย ช่วยลดอุณหภูมิโลก แพลนปี”62 เข็น 3 โปรเจ็กต์โรงไฟฟ้าชีวมวล ขอรับรองคาร์บอนเครดิตเพิ่ม ขึ้นแท่นผู้ผลิตรายใหญ่ของไทยด้วยยอด 9.8 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีการลงนามซื้อขายคาร์บอนเครดิตประจำปี 2561 ระหว่างธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ซื้อ กับบริษัท มิตรผล จำกัด ในฐานะผู้ขาย โดยคาร์บอนเครดิตดังกล่าวได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการ “ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” หรือ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยนำปริมาณการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” ขายให้กับองค์กรอื่น ๆ ที่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซได้ด้วยตัวเองได้ ทั้งนี้ การซื้อ-ขายดังกล่าวถือเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 7-20 ภายในปี 2563 และในระยะยาวที่ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 อีกด้วย

นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล เปิดเผยว่านโยบายของกลุ่มมิตรผลต้องการดูแลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน จึงนำธุรกิจหลักที่มีอยู่ คือ ธุรกิจอ้อยและนํ้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล มาต่อยอดด้วยการขายคาร์บอนเครดิต โดยการดำเนินการดังกล่าว นอกจากช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอีกด้วย โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มมิตรผลที่มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 700 เมกะวัตต์ ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของเอเชีย-แปซิฟิกในขณะนี้

ปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองไปแล้วถึง 489,000 ตัน มาจากการลดปล่อยก๊าซของโรงไฟฟ้าชีวมวลไบโอพาวเวอร์ ในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างขอรับรองคาร์บอนเครดิต จากองค์การบริหารและในปี 2562 กลุ่มมิตรผลจะดำเนินการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และขอรับรองคาร์บอนเครดิตเพิ่มอีก 3 โครงการ เช่น จากโรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอพาวเวอร์ ในพื้นที่อ?ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรอง 150,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งเมื่อโครงการใหม่เข้าระบบทั้งหมดในปี 2562 จะทำให้กลุ่มมิตรผลสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของ T-VER ได้รวม
ทั้งสิ้น 980,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ถือเป็นผู้ผลิตคาร์บอนเครดิตรายใหญ่ของประเทศอีกด้วย

“ธุรกิจทั้งหมดล้วนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลของมิตรผลในช่วงที่ผ่านมา เริ่มต้นในปี”45 จนถึงวันนี้มิตรผลกลายเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลรายใหญ่ของเอเชีย-แปซิฟิก มีกำลังผลิตไฟฟ้ากว่า 700 เมกะวัตต์/ปี สร้างพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชานอ้อยและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงด้วยแนวคิดที่ต้องการให้สังคมยั่งยืน สอดคล้องกับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานไทย และผลักดันให้ไทยเป็นสังคมคาร์บอนตํ่าได้อย่างต่อเนื่อง”

ขณะที่ “นายปรีดี ดาวฉาย” กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า กสิกรไทยมีแนวคิดที่จะทำธุรกิจภายใต้แนวคิดเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีธรรมาภิบาลที่ดี และช่วยสร้างความสมดุลในทุกมิติ ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กสิกรไทยให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะเชื่อมโยงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ฉะนั้น ทุกคนจะต้องช่วยกันรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลเมืองโลกด้วย

“กสิกรไทยน่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยึดแนวทางความยั่งยืนมาตลอด นอกจากนี้ กสิกรไทยยังให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน และหันไปใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนมากขึ้น”

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ในความตกลงปารีส ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดขึ้นในปี 2558 ที่ผ่านมา ทำให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน (global warming) ที่ส่งผลต่อประชาคมโลกในมุมกว้าง ทำให้ทั่วโลกเริ่มช่วยกันลดผลกระทบอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเป้าหมายที่ก?ำหนดไว้คือจะร่วมกันลดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงขึ้นอีกประมาณ 1-5 องศาเซลเซียส

โดยมีกว่า 177 ประเทศที่เข้าร่วมลงนามความตกลงปารีส แต่จนถึงปัจจุบันยังควบคุมอุณหภูมิของโลกค่อนข้างยาก ฉะนั้น จึงต้องดูในแต่ละประเทศว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจก และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ยังมีอีกหลายกลไกที่จะช่วยเสริมทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันโดยส่งเสริมให้เอกชนที่มีศักยภาพให้ดำเนินโครงการลดโลกร้อน ต่อยอดไปสู่การซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน กระตุ้นให้มีความต้องการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในประเทศ เป็นแรงหนุนของประเทศที่จะลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ คือ โรงไฟฟ้าชีวมวล พาเนล พลัส ไบโอ เพาเวอร์ จังหวัดสงขลา

Digital Edition

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat