อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

มิตรผล-เคทิส ร่วมคว้ารางวัลโรงงานน้ำตาลระดับดีเด่นแห่งปี

มิตรผล-เคทิส สองกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอันดับต้นๆในประเทศไทย ร่วมกวาดรางวัลใน “พิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563” โดยในงานได้คัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีผลการพัฒนาด้านอ้อยดีเด่น และมีการคัดเลือกโรงงานน้ำตาลที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดรวมแล้วถึง 89 รางวัล เพื่อเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างกำลังใจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลให้มีผลผลิตที่ดี รักษามาตรฐานและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมแข่งขันในตลาดโลกต่อไป

กลุ่มคณะผู้บริหารกลุ่มงานโรงงาน และกลุ่มงานอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี

โดยรางวัลที่กลุ่มมิตรผลได้รับในปีนี้ ได้แก่

รางวัลโรงงานน้ำตาลระดับดีเด่น ได้แก่
– โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
– โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

รางวัลโรงงานน้ำตาลระดับดี ได้แก่
– โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง
– โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง
– โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง
– โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี

รางวัลอ้อยรักษ์โลก ได้แก่
– โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว

นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยในกลุ่มมิตรผลได้รับรางวัลรองชนะเลิศชาวไร่อ้อยดีเด่น ประเภทชาวไร่อ้อยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ได้แก่ นางบุญมา ไชยา โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติ สร้างกำลังใจ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลให้มีผลผลิตที่ดี รักษามาตรฐาน และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี คุณจิรศักดิ์ ว่องกุศลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโรงงาน (ภาคกลาง) ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ในส่วนของกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS คุณสายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ในกลุ่ม KTIS เข้ารับรางวัลโรงงานน้ำตาลระดับดี และรางวัล “อ้อยรักษ์โลก” ในพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมให้เกียรติมอบรางวัล

ขณะเดียวกัน ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของกลุ่ม KTIS ยังได้รับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2563 ในประเภทต่างๆรวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ชาวไร่อ้อยที่มีผลผลิตและคุณภาพอ้อยดีเด่น จำนวน 2 รางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ชาวไร่อ้อยที่มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการน้ำจำนวน 2 รางวัลรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นของสถาบันชาวไร่อ้อยจำนวน 4 รางวัล และรางวัลชาวไร่อ้อยตัวอย่างที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยในเขตภาคเหนือด้านการจัดการผลิตอ้อยสมัยใหม่ 4 รางวัล

ทั้งนี้กลุ่ม KTIS ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลระดับดีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 และยังได้รับรางวัลอ้อยรักษ์โลกเป็นปีที่ 4 สำหรับรางวัลที่โรงงานและชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของกลุ่ม KTIS ได้รับนี้สะท้อนให้เห็นทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงงานและชาวไร่ในการปลูกอ้อยและการผลิตน้ำตาลทราย โดยคำนึงถึงกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่ม KTIS