บทความพิเศษผลิตภัณฑ์ใหม่

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่น

บริษัท Conutrol Instrument Services

ได้เริ่มดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรสำหรับโรงงานนํ้าตาล ตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในระบบอัตโนมัติของโรงงานน้ำตาล เราผลิตอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรด้านโรงงานนํ้าตาลโดยเฉพาะ ด้วยปรัชญาการออกแบบของเราคือการทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้ง่าย ติดตั้งได้สะดวก มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและความเสถียรในการทำงาน วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของเราคือ การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอการแก้ไขและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งพิจารณาความสมดุลของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

RF Pan Boiling Systems

หัววัดรุ่น Simplex RF ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดบริกซ์ ในระบบหม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศ ซึ่งประกอบด้วยหัววัดและกล่องอิเล็กทรอนิกส์แยกจากกันเชื่อมต่อผ่านสายโคแอ็กซ์เชียล 0.75 เมตร กล่องอิเล็กทรอนิกส์สามารถแยกติดตั้งได้ในตำแหน่งที่สะดวก และการออกของหัววัดให้ง่ายต่อการทำความสะอาด หัววัดมีให้เลือกใช้ในรุ่นที่เหมาะสม โดยเป็นลักษณะสกรูสั้น สำหรับติดตั้งในหม้อเคี่ยวตั้ง หรือรุ่นหัววัดยาว (500 มิลลิเมตร) สำหรับติดตั้งในหม้อเคี่ยวนอน

หัววัดรุ่น All-In One Simplex RF (Self-Cleaning Version) ได้มีการพัฒนาจากรุ่นเดิม ให้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ถูกรวมเข้ากับหัวอ่านโดยไม่ต้องใช้สายโคแอ็กซ์เชียล สามารถใช้กับหม้อเคี่ยวนอนได้อย่างต่อเนื่องทั้งฤดูหีบ โดยไม่ต้องถอดออกมาตรวจสอบหรือทำความสะอาด ส่งผลให้ประหยัดเวลาได้มาก ลดความยุ่งยากในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยต้นทุนการบำรุงรักษาที่ลดลง ในหม้อเคี่ยวนอนแบบ 12 เซลล์ การใช้หัววัดธรรมดา ต้องใช้เวลาทำความสะอาดหัววัด 1 ชม. ด้วยคนจำนวน 1-2 คน แต่ในหัววัดรุ่นใหม่สามารถทำความสะอาดได้ภายใน 10 นาทีโดยใช้คนแค่ 1 คน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องถอดหัววัดออกจากหม้อเคี่ยวเพื่อทำความสะอาด จึงไม่มีความจำเป็นต้องหยุดการทำงานของเครื่องจักร และสามารถดำเนินงานได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น

หัววัดรุ่น Simplex RF แบบทำความสะอาดตัวเองพร้อมชุดติดตั้ง
ลักษณะการพ่นน้ำทำความสะอาด

ความยาวของหัววัด Simplex RF มีความยาวถึง 500 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นความยาวที่ยาวที่สุดของเครื่องมือวัด RF สำหรับนํ้าตาล ที่มีอยู่ในท้องตลาด ปลายเซนเซอร์จะถูกตั้งอยู่ที่ตำแหน่งใกล้เคียงกับจุดความเร็วสูงสุดของแมสควิท ดังนั้นค่าที่อ่านได้จะมีความแม่นยำสูง

จากผลสำรวจที่ผ่านมา พบว่า ในการเดือดของนํ้าร้อนภายในหม้อเคี่ยว จำนวนครั้งหรือสองครั้งใน 12 ชั่วโมง เพียงพอที่จะทำให้ละลายนํ้าตาลที่ตกผลึกอยู่บริเวณหัววัด และรักษาความแม่นยำของการอ่านค่าไว้ได้ รูปภาพการฉีดนํ้าเป็นตัวอย่างการฉีดนํ้าภายใต้สภาวะบรรยากาศ ในการใช้งานหัววัดปกติ นํ้าร้อนจะเกิดการ flashเมื่อสัมผัสปลายหัววัด เป็นสาเหตุให้เกิดความปั่นป่วนและคาวิเตชั่นขึ่น ซึ่งจะล้างผลึกนํ้าตาลออกจากบริเวณวัดโดยไม่ทำให้หัววัดเกิดความเสียหาย

Mill Feed Chute Level Indicator/Transducer

การควบคุมระดับรางเทอ้อยของโรงงานนํ้าตาลอย่างเหมาะสม มีความสำคัญอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดความหวานของอ้อย โดยลดการสูญเสียนํ้าตาลไปยังหม้อไอนํ้าและได้ชานอ้อยสามารถเผาไหม้ได้มีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้ เครื่องชี้วัดระดับรางเทอ้อย (Mill Feed Chute Level Indicator/Transducer) จึงได้เริ่มคิดค้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 จากการพัฒนาและปรับปรุง จนถึงปัจจุบัน เครื่องวัดระดับรางเทอ้อย DCL6/10 ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ด้วยระบบดิจิตอลภายในเครื่องมือวัด สามารถวัดระดับได้อย่างแม่นยำและส่งสัญญาณ 4-20 mA ให้กับระบบอัตโนมัติ หรือสามารถตรวจดูระดับได้จากเครื่องวัดโดยตรงการแสดงผลสามารถเลือกได้ในลักษณะ 6 หรือ 10 ไฟชี้บอก

Mill Roller Bearing Lift Indicator/Transducer

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบอัตโนมัติและการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนของลูกหีบ เราได้พัฒนาระบบวัดการยกแบริ่งของลูกหีบ (Mill Roller Bearing Lift Indicator/Transducer) โดยออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งและตั้งค่า เครื่องมือนี้จะถูกติดตั้งทั้งสองด้านของลูกหีบ แสดงผลด้วยไฟ LED สีแดงและสีเขียว ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในระยะทางไกล พร้อมด้วยระบบสัญญาณ 4-20mA สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและสังเกตติดตาม โดยช่วงการวัดค่าระดับการยกแบริ่งมีขนาดไม่เกิน 20 มิลลิเมตร

Bagasse Moisture Indicator/Transducer

Conutrol Instrument Services ได้พัฒนาเครื่องมือวัดความชื้นชานอ้อย (Bagass Moisture Indicator/Transducer) แบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในกระบวนการของเครื่องจักรลูกหีบ หัวเซนเซอร์ถูกติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งเหนือช่องปล่อยชานอ้อยจากลูกหีบชุดสุดท้าย ความชื้นของชานอ้อยที่วัดได้จะแสดงผลบนจอดิจิตอลและส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้า 4 -20 mA สำหรับใช้จัดเก็บบนระบบฐานข้อมูล

Email: taweephong.s@techserve.co.th, info@conutrol.com