เพาะปลูกอ้อยเรื่องเด่น

‘ศรีสำโรง 1’ พันธุ์อ้อยตัวเลือกใหม่ที่คุ้มค่าของเกษตรกร ในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทย และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจนับแสนล้านบาท ที่สามารถนำอ้อยไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ได้หลากหลายด้าน แต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่แปรปรวน การปลูกอ้อยในที่เดิมๆ มาเป็นเวลานาน การเกิดโรคต่างๆ ในอ้อย ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ ‘อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1’ จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากสำหรับเกษตรกรไทยในขณะนี้นอกเหนือจากการปลูกอ้อยส่งเข้าโรงงาน จากกระแสของการขายท่อนพันธุ์อ้อยตามสื่อออนไลน์ เพื่อนำมาปลูกคั้นน้ำขาย ซึ่งเกษตรกรที่จำหน่ายน้ำอ้อย จะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าการส่งโรงงานน้ำตาล ซึ่งจะขายได้ 55,410-92,350 บาท หรือผลผลิตน้ำคั้น 5,647 ลิตร/ไร่ ต่อลิตรละ 40-50 บาท เลยทีเดียว

อุตสาหกรรมอ้อยคั้นน้ำในปัจจุบันกำลังเป็นที่น่าจับตามอง และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการนิยมบริโภคน้ำอ้อยสดของคนไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนี้ปฎิเสธไม่ได้ว่าการขายน้ำอ้อยมีทั่วทุกพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งเกษตรกรก็สามารถมีรายได้ทุกวัน อีกประการหนึ่งก็คือ การขายน้ำอ้อย มีรายได้ดีกว่าส่งอ้อยเข้าโรงงาน เพราะราคาดีกว่า 3-4 เท่า ทำให้ธุรกิจตัวนี้ กำลังเดินหน้ามาก ทั้งคนปลูก และผู้บริโภค ทำให้อ้อยคั้นน้ำ ‘ศรีสำโรง 1’ ซึ่งวิจัยโดย คุณรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน จึงเป็นตัวเลือกใหม่ที่สำคัญของการเดินหน้าเศรษฐกิจอ้อยคั้นน้ำในขณะนี้

คุณรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
คุณรวีวรรณ เตรียมพร้อมงานประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ร่วมกับ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร คุณสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ และ ผอ.นิรันดร์ สุขจันทร์ อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

จุดเริ่มต้นพันธุ์อ้อยคั้นน้ำศรีสำโรง 1

การวิจัยพันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1 คุณรวีวรรณเผย ว่าเริ่มต้นมาจากการพัฒนาพันธุ์อ้อยโรงงานตั้งแต่ปี 2543 โดยผสมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และนำกล้าอ้อยมาคัดเลือกพันธุ์ประเมินผลผลิตขั้นตอนการเปรียบเทียบเบื้องต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย หรือเดิมคือสถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง ทำให้มีการรับรองพันธุ์เป็นอ้อยคั้นน้ำพันธุ์รับรอง โดยใช้ชื่อพันธุ์ “ศรีสำโรง 1” ซึ่งเป็นชื่ออำเภอในจังหวัดสุโขทัยที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่พัฒนาพันธุ์นี้ขึ้นมา

จากนั้นมีการทดสอบในไร่เกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออก และประเมินการยอมรับของเกษตรกร ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2562 ซึ่งระหว่างการประเมินผลผลิต ผู้วิจัยพบว่าอ้อยพันธุ์ศรีสำโรง 1 มีคุณสมบัติที่สามารถนำมาคั้นน้ำได้ โดยสังเกตจากสีลำที่มีสีเหลืองอมเขียว คล้ายกับพันธุ์สุพรรณบุรี 50 แต่ให้ผลผลิตน้ำคั้น และเปอร์เซ็นต์หีบ จะสูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 นอกจากนี้ ยังมีรสชาติหอมหวาน แต่ความหวานจะต่ำกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เล็กน้อย และสีน้ำคั้นจะมีสีเหลืองอมเขียว ส่วนพันธุ์สุพรรณบุรี 50 จะมีสีเขียวอมเหลือง และน้ำคั้นเมื่อนำมาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3-4 ชั่วโมง สีจะไม่เปลี่ยนและไม่ตกตะกอน

อ้อยคั้นน้ำพันธุ์นี้ มาจากการผสมเปิดของอ้อยพันธุ์ RT96-018 หรือพันธุ์ KWT07 มีทรงกอตั้งตรง ทรงใบชัน ปลายโค้ง คอใบรูปสามเหลี่ยมชายธงสีเหลืองเหลือบเขียว ปล้องตรงกลางโค้ง สีปล้องเมื่อต้องแสงมีสีเหลืองเหลือบเขียว และเมื่อไม่ต้องแสงมีสีเขียวเหลือบเหลือง ปล้องมีการเรียงตัวค่อนข้างตรง ปล้องมีรอยแตกตื้น ตานูนรูปไข่ป้าน อยู่ต่ำกว่าวงเจริญ ไม่มีร่องเหนือตา จุดกำเนิดรากเรียบตัวไม่เป็นระเบียบ หูใบด้านนอกรูปใบหอกสั้น หูใบด้านในยอดงอเข้า

อุตสาหกรรมอ้อยคั้นน้ำไทยเฟื่องฟู เกษตรกรได้ผลตอบแทนสูง

ปัจจุบันมีผู้บริโภคน้ำอ้อยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการซื้อขายน้ำอ้อยก็มีทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ อ้อยคั้นน้ำเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง เกษตรกรหรือผู้ขายสามารถมีรายได้ทุกวัน นอกจากนี้ อ้อยคั้นน้ำยังเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง น้ำอ้อยต่อหน่วย (28.35 กรัม) มีพลังงาน 26.56 กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรต 27.51 กรัม น้ำตาล 26.98 กรัม โปรตีน 0.27 กรัม แคลเซียม 11.23 มิลลิกรัม (1%) เหล็ก 0.37 มิลลิกรัม (3%) โพแทสเซียม 41.96 มิลลิกรัม (1%) โซเดียม 17.01 มิลลิกรัม (1%)

“เกษตรกรจะนิยมนำอ้อยคั้นน้ำศรีสำโรง 1 ไปคั้นน้ำขาย เพราะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าการส่งโรงงานน้ำตาล และจำหน่ายให้พ่อค้าหีบน้ำอ้อยในราคากิโลกรัมละ 3-5 บาท ต่อผลผลิต 18.47 ตัน/ไร่ ซึ่งจะขายได้ 55,410-92,350 บาท หรือผลผลิตน้ำคั้น 5,647 ลิตร/ไร่ ลิตรละ 40-50 บาท และในส่วนของท่อนพันธุ์อ้อยที่ขายตามสื่อออนไลน์ ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของเกษตรกร โดยราคาจะมีตั้งแต่กิโลกรัมละ 5-7 บาท ข้อตาละ 2-20 บาท หรือต้นกล้าละ 15-140 บาท” คุณรวีวรรณ กล่าว

จากอ้อยคั้นน้ำ สู่น้ำอ้อย และผลิตภัณฑ์อ้อยแปรรูป

จากลักษณะเด่นที่อ้อยพันธุ์ศรีสำโรง 1 มีในเรื่องผลผลิตน้ำคั้น เปอร์เซ็นต์หีบสูง น้ำอ้อยมีรสชาติหอมหวาน และเมื่อบริโภคเป็นอ้อยเคี้ยว ก็พบว่า สามารถนำมาเคี้ยวได้ไม่แข็ง และซังอ้อยไม่ยุ่ย ยิ่งไปกว่านั้น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เช่น จังหวัดสุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี มีการแปรรูปอ้อยหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น อ้อยงบ อ้อยหลอด อ้อยแว่นหรืออ้อยวง อ้อยกะทิ อ้อยกระแทก และขนมอีเหนียว ราคาขายกิโลกรัมละ 27-30 บาท ยกเว้นอ้อยกะทิ ราคากิโลกรัมละ 100 บาท ผลผลิตอ้อย 18.47 ตัน ความหวาน 13.69 ซีซีเอส จะผลิตน้ำตาลได้ประมาณ 2.52 ตัน คิดเป็น 68,040-75,600 บาท แต่การแปรรูปจะมีต้นทุนสูงมาก

การเพาะปลูกและดูแลอ้อยคั้นน้ำ ‘ศรีสำโรง 1’

ส่วนการปลูกและการดูแลรักษาอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1 คุณรวีวรรณ ให้ข้อมูลว่า มีวิธีปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกันกับพันธุ์สุพรรณบุรี 50 แต่อาจจะต้องลงทุนในเรื่องของท่อนพันธุ์สูงกว่า เพราะยังมีท่อนพันธุ์ไม่มากนัก ทำให้มีราคาแพง วิธีการปลูกนั้น แนะนำให้ปลูกเป็นหลุมจะง่ายต่อการจัดการแปลง และจะมีการแตกกอดีกว่าการปลูกเป็นแถวยาวและเป็นการประหยัดท่อนพันธุ์ ใส่ปุ๋ยรองพื้นพร้อมปลูก เกรด 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ในดินทราย หรือ 25 กิโลกรัมต่อไร่ในดินร่วนหรือดินเหนียว ควรมีการให้น้ำเพื่อให้อ้อยงอก และให้น้ำสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน อัตราเดียวกันกับปุ๋ยรองพื้น ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง และมีระบบน้ำไม่ควรใส่ปุ๋ยอัตราสูง จะทำให้ลำต้นแตก เนื่องจากอ้อยคั้นน้ำสามารถขายได้ตลอดทั้งปี ควรมีการจัดการบริหารแปลงให้สามารถตัดขายได้ทั้งปี โดยการตัดควรตัดเป็นแถบ ห้ามเลือกลำตัด จะทำให้การดูแลแปลงยุ่งยาก

จับตาดูอ้อยคั้นน้ำสายพันธุ์ใหม่ปี 64

ความสนใจของเกษตรกรในการซื้อขายท่อนพันธุ์อ้อยศรีสำโรง 1 มีมากขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อนำมาเพาะปลูกเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากส่งอ้อยเข้าโรงงาน คุณรวีวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมวิชาการเกษตรมีการพัฒนาพันธุ์อ้อยอย่างต่อเนื่อง ทั้งอ้อยโรงงาน อ้อยคั้นน้ำ และอ้อยพลังงาน สำหรับอ้อยคั้นน้ำกรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและพัฒนาพันธุ์อ้อยคั้นน้ำได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งปลูก ทำให้คาดว่าในปี 2564 จะรับรองพันธุ์อ้อยคั้นน้ำอย่างน้อย 1 พันธุ์ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารจัดทำข้อเสนอเพื่อพิจารณารับรองพันธุ์”

อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ศรีสำโรง 1 จึงเหมาะเป็นตัวเลือกใหม่ที่ดีแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ที่มีมาก่อนหน้านี้ เพราะผู้เพาะปลูกสามารถเพิ่มมูลค่าได้หลากหลายทั้งจากการคั้นเป็นน้ำอ้อย การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือแม้กระทั่งส่งเป็นอ้อยเข้าโรงงาน หรือผลิตเป็นเอทานอล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อยด้วย ถึงแม้ว่าอ้อยคั้นน้ำศรีสำโรง 1 จะพึ่งได้รับการรับรองพันธุ์มาไม่นาน แต่ในอนาคต ‘ศรีสำโรง’ ก็จะเป็นอ้อยคั้นน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยคั้นน้ำในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat