สอน. บริหารแผนสำรอง ป้องกันน้ำตาลในประเทศไม่ให้ขาดแคลน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม (สอน.) เตรียมพร้อมให้โรงงานน้ำตาลสต๊อกสำรองเพิ่มในประเทศ ป้องกันการขาดแคลนอีก 1 เดือน 200,000 ตัน จากเดิมแค่ 3 เดือน 600,000 ตัน ด้านห้างโมเดิร์นเทรดประกาศจำกัดการซื้อได้แค่ครอบครัวละไม่เกิน 6 ถุง จนถึงสิ้นปี จากปกติที่ไม่มีการจำกัดจำนวน เป็นผลให้โรงงานน้ำตาลต้องระดมหารือแนวทางเพื่อบริหารจัดการอ้อยและน้ำตาลภายในประเทศ สร้างแรงจูงใจให้แก่ชาวไร่ปลูกอ้อย และสนับสนุนการจัดเก็บผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพส่งมอบให้แก่โรงงานน้ำตาล หลังคาดการณ์ผลผลิตอ้อยปี 2563/2564 ได้แค่ 70 ล้านตัน

นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า สาเหตุที่ห้างค้าปลีกจำกัดขายปริมาณน้ำตาล เนื่องจากในช่วง 3 เดือนนี้จะเป็นช่วงรอยต่อของฤดูหีบเก่ากับเริ่มฤดูหีบใหม่ ซึ่งโดยปกติจะเริ่มหีบในเดือน ธ.ค. 2563 หรือ ม.ค. 2564 จะมีน้ำตาลเข้ามาใหม่ช่วงนั้น ห้างเลยกลัวว่าปลายฤดูแล้วน้ำตาลจะไม่พอ แต่ทาง สอน.ได้เตรียมเรื่องนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วหลายเดือน โดยให้โรงงานน้ำตาลสำรองสต๊อกน้ำตาลไว้ให้เพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศ ช่วง 3 เดือนระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2563ซึ่งเป็นไปตามระเบียบโรงงานแล้วยังได้กำหนดให้จะต้องสำรองน้ำตาลป้องกันปัญหาการขาดแคลนอีก 1 เดือน หรือ 3+1

ทั้งนี้ ในแต่ละปีปริมาณการใช้น้ำตาลปกติในประเทศทั้งรับประทานและซื้อไปผลิตสินค้า รวมแล้วประมาณเดือนละ 2,000,000 ล้านกระสอบ หรือ 200,000 ตัน ดังนั้น ปริมาณน้ำตาลที่ต้องสำรองไว้ช่วง 3 เดือนดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 6,000,000 กระสอบ หรือ 600,000 ตัน สำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดหีบปี 2563/2564 ได้กำหนดเป็นช่วงกลางเดือนธ.ค. 2563 หรือต้นเดือน ม.ค. 2564 ซึ่งอยู่ที่ความพร้อมของโรงงานน้ำตาลทั้ง 58 โรง โดยช่วงแรกที่เปิดอาจยังมีปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่มาก แต่คาดว่าจะหีบได้เต็มที่ในเดือน ก.พ. 2564 จากปกติการเปิดหีบอ้อยจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือน ธ.ค.ของทุกปี โดยคาดการณ์ว่าปี 2563/2564 จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่เกิน 70 ล้านตัน ซึ่งเป็นการคาดการณ์เบื้องต้นครั้งแรก และช่วงใกล้เปิดหีบจะมีการประเมินครั้งที่ 2 อีกครั้ง หากฝนตกในช่วง 3 เดือนนี้ดี (ก.ย.-พ.ย.) ก็อาจมีผลต่อการเติบโตของอ้อยมากขึ้น

นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

ด้านนายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC)เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายมีความกังวลต่อประเด็นสถานการณ์การเพาะปลูกฤดูการผลิตปีหน้า ที่หลายพื้นที่เพาะปลูกต้องประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง โดยจากประเมินปริมาณผลผลิตอ้อยในรอบแรกคาดว่าจะมีผลผลิตอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตปี 2563/2564 ไม่ถึง 70 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่มี 130 ล้านตัน ส่งผลต่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โดยโรงงานจะให้ความสำคัญอ้อยสะอาด และการพัฒนาประสิทธิภาพการหีบสกัดให้ได้ปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยีลด์) ให้ได้สูงสุดเพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้จากการเพาะปลูกที่ดี ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 58 โรง จึงมีการสัมมนาประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาและบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไปสู่ความยั่งยืน โดยในที่ประชุมจะมีการหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำตาลทรายภายในประเทศฤดูการผลิตปี 2563/2564 การกำหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้ำตาลทราย การสร้างแรงจูงใจให้แก่ชาวไร่ปลูกอ้อยและการจัดเก็บผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพส่งมอบให้แก่โรงงานน้ำตาล เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาอ้อยไฟไหม้