International

อินโดนีเซีย บังคลาเทศ กลายเป็นตลาดส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งของอินเดีย

การส่งออกน้ำตาลจากอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลกอยู่ที่ 112 แสนตัน ในปี 2564-2565 

อินเดียส่งออกน้ำตาลไปแล้ว 27.83 แสนตัน จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ของปี 2022-23 ซึ่งที่กำลังดำเนินอยู่ โดยบังคลาเทศและอินโดนีเซียเป็นตลาดอันดับหนึ่ง ในการส่งออกครั้งนี้ ทางสมาคมการค้าน้ำตาลอินเดีย (AISTA) กล่าวไว้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

ในบรรดาประเทศอื่น ๆ อินเดียได้ส่งออกสารให้ความหวานจำนวน 2.47 แสนตัน ไปยังจิบูตี 2.46 แสนตัน ไปยังโซมาเลีย และ 2.06 แสนตัน ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ รายงานนี้มาจาก Business Standard จากการประกาศของ AISA 

ตลาดน้ำตาลในปีนี้เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคมถึงกันยายน รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้ส่งออกได้ 60 แสนตัน จนถึงพฤษภาคมของปี 2022-23 

จากข้อมูลของ AISA โรงงานในอินเดียได้ส่งออกน้ำตาลรวม 27,83,536 ตันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 9 กุมภาพันธ์ปีนี้ อยู่ระหว่างการขนถ่ายน้ำตาลประมาณ 4.24 แสนตัน ขณะที่น้ำตาล 3.79 แสนตันถูกส่งไปยังโรงกลั่นแล้ว  

การส่งออกน้ำตาลจากอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลกอยู่ที่ 112 แสนตัน ในปี 2564-2565 

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตน้ำตาลจะลดลงเหลือ 35.8 ล้านตันในช่วง ปีตลาด 2565-26 จากระดับ 36.5 ล้านตันในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการคาดการณ์เบื้องต้นของ ASTA