International

อุตสาหกรรมน้ำตาลของอินเดีย เดินหน้าลงทุนตลาดเอทานอลในปี 2020-2021

ฤดูกาลหีบอ้อยซึ่งจะเริ่มช่วงต้นปี 2020 – 2021 ทางอุตสาหกรรมน้ำตาลดูเหมือนจะมีความตื่นตัวในการผลิตเอทานอลมากขึ้น โดยนาย Abinash Verma ผู้อำนวยการทั่วไปของสมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย (ISMA) ซึ่งสมาคมอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียและเป็นหน่วยงานระดับสูงสุดของผู้ผลิตน้ำตาลเอกชนในประเทศ ได้คาดการณ์ว่าน้ำตาลจะลดลง 1.5 ล้านตัน เพื่อนำไปผลิตเอทานอล ซึ่งสารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันส่วนใหญ่ จะผลิตจากกากน้ำตาลแบบ B heavy นอกเหนือไปจากน้ำอ้อยหรือน้ำเชื่อม (Sugar syrup)

สองปีที่ผ่านมา ทางรัฐบาลกลางได้กระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลเปลี่ยนการดำเนินงานจากการผลิตน้ำตาลไปเป็นเอทานอล และได้มีการประกาศราคาที่สูงขึ้นของเอทานอลที่ผลิตจากน้ำเชื่อมหรือน้ำอ้อยและจากกากน้ำตาลแบบ B heavy รวมถึงโครงการลดดอกเบี้ยสำหรับโรงงานที่ต้องการขยายหรือติดตั้งเครื่องกลั่นใหม่ ทางศูนย์ได้ตั้งเป้าไว้อย่างค่อนข้างท้าทายที่ร้อยละ 10 ในการผสมเอทานอลภายในปี พ.ศ. 2565 และมองว่าการสร้างแรงจูงใจกับโรงงานน้ำตาลจะหนทางสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ ในการลดการผลิตน้ำตาลเองนั้นทางรัฐบาลกลางหวังว่าจะช่วยให้โรงงานสามารถชำระเงินได้ตรงเวลา โดยแหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมได้บอกกับสื่อ The Indian Express ว่า พวกเขาคาดว่าการผลิตน้ำตาลจะลดลงประมาณ 20 แสนตัน เนื่องจากโรงงานจะเปลี่ยนการใช้อ้อยไปในการผลิตสารเติมแต่งเชื้อเพลิง (Fuel Additive)

เอทานอลคือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99% ขึ้นไปในการใช้ผสมกับน้ำมันเบนซิน โรงงานน้ำตาลจะผลิตสารเติมแต่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากการหมักกากน้ำตาลที่ได้มาจากการผลิตน้ำตาลด้วยน้ำอ้อย การผลิตเอทานอลนั้นจะส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลลดลง แต่โรงงานยังสามารถมีการผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ กากน้ำตาลแบบ B heavy เป็นชื่อเรียกของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้นสีน้ำตาล อันเป็นผลพลอยได้จากการหีบสกัดน้ำตาล ถ้าปริมาณน้ำตาลสกัดจากน้ำอ้อยทั้งหมดเหลือแต่เพียงกากน้ำตาลประเภท C ก็ยังสามารถนำไปหมักเพื่อผลิตเอทานอลได้ แต่จะมีปริมาณน้อยกว่ากากน้ำตาลแบบ B heavy โดยในสองฤดูกาลที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการกระตุ้นการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลแบบ B heavy น้ำอ้อยหรือน้ำเชื่อมมากขึ้น

นาย Verma ได้แสดงความมั่นใจว่า ในปีนี้อุตสาหกรรมจะสามารถผลิตเอทานอลได้ 300-325 ล้านลิตร เขาได้กล่าวว่า “ในรัฐต่างๆ เช่น รัฐมหาราษฏระและรัฐกรณาฏกะ ที่มีการรายงานการเพาะปลูกปกติ คาดว่าจะสามารถผลิตเอทานอลได้ตามปกติที่ 300-325 สิบล้านลิตร”โดยทางรัฐบาลยังได้มีโครงการลดดอกเบี้ย ซึ่งนาย Verma กล่าวว่าจะช่วยในการขยายและก่อสร้างโรงกลั่น

โครงการลดดอกเบี้ยซึ่งเปิดตัวตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2561 นั้นได้มีโรงงานน้ำตาลยื่นขอมาแล้ว 326 แห่ง มีเพียง 60 โครงการที่ได้รับการอนุมัติและ 36 โครงการที่เงินกู้ได้รับการชำระ ซึ่งโรงงานน้ำตาลโดยเฉพาะที่รัฐมหาราษฏระ บัญชีงบดุลค่อนข้างอ่อนแอและมีปัญหาในการขอเพิ่มเงินกู้จากธนาคาร เพื่อหาทางออกนั้นทางรัฐบาลสหภาพ (Union Government) ได้อนุญาตให้มีการทำข้อตกลงไตรภาคีระหว่างกลุ่มบริษัท Oil Marketing Companies (OMCs) และธนาคารเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว นาย Verma กล่าวว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตเอทานอลในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 270-275 ไปยัง 425 สิบล้านลิตรในปัจจุบัน