International

เทคโนโลยีการเกษตรจีนเตรียม ‘มุ่งสู่ปากีสถาน’

โฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศของจีน นายเจ้า ลี่เจี้ยน ได้แถลงเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมนี้ว่า เนื่องจากเขตระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (CPEC) เข้าสู่ระยะที่สอง เทคโนโลยีการเกษตรของจีนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขตระเบียงเศรษฐกิจนี้และเดินหน้าเข้าสู่ปากีสถาน นายเจ้า ยังได้กล่าวเสริมในช่วงสรุปรายงานว่า ความร่วมมือระหว่างจีน-ปากีสถานในการปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย และพืชผลอื่นๆ มีผลดีและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีและมิตรภาพที่ลึกซึ้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

Zhao Lijian, Deputy Director General of the Foreign Ministry’s Information Department.
ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังอ้างถึงคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีอิมราน ข่าน ในพิธีเปิดตัว Kisan Portal โดยนายกรัฐมนตรีปากีสถานเน้นว่าเกษตรกรในปากีสถานต้องเลียนแบบเทคนิคของจีนเพื่อเพิ่มผลผลิต และเสริมว่าภาคเกษตรกรรมได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเขตระเบียงเศรษฐกิจ CPEC ระยะที่สองแล้ว “แต่เรายังคงมีแบบปฏิบัติเดียวกันในปากีสถานตามที่ยังคงมีในโมเฮนโจ-ดาโร” นายกรัฐมนตรีปากีสถานกล่าวด้วยความเสียใจ นายเจ้าได้ตอบสนองต่อคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีอิมรานโดยกล่าวว่า ในขณะที่ CPEC เข้าสู่ระยะที่สอง เทคโนโลยีการเกษตรของจีนจะหลั่งไหลเข้าสู่ปากีสถานมากขึ้น ซึ่งหมายถึงศักยภาพมหาศาลในความร่วมมือด้านการเกษตรของจีนและปากีสถาน ในการทำให้ทั้งสองประเทศกลายเป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงกลยุทธในทุกสภาพการณ์” นายเจ้า เล็งเห็นว่าความร่วมมือทางการเกษตรเป็นส่วนสำคัญของ CPEC ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่สำคัญของความคิดริเริ่มของเส้นทางรถไฟเชื่อมจีนและปากีสถานอีกด้วย อีกทั้ง จีนจะสานต่อจิตวิญญาณแห่งสันติภาพและความร่วมมือ เส้นทางสายไหม การเปิดกว้าง ความเป็นหนึ่งเดียว การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ จีนจะยังคงสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับปากีสถานในการทำงานเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนเพื่อสร้างชุมชนจีน – ปากีสถานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วยอนาคตร่วมกันในโลกยุคใหม่นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงด้านอาหารและการวิจัยแห่งชาติ นายซาอีด ฟาคาร์ อิหม่าม ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีของจีนมาใช้เพื่อผลลัพธ์ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ โดยได้ตั้งข้อสังเกตในขณะที่ปราศรัยในฐานะผู้มาเยือนหลักในวันอาหารโลกที่จัดโดยองค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติและกระทรวงความมั่นคงและการวิจัยด้านอาหารแห่งชาติในกรุงอิสลามาบัดว่า ปากีสถานจะประสบความสำเร็จได้แบบจีนก็ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระเบียบวิธีที่จีนกำลังใช้อยู่