บทความพิเศษผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องเด่น

เทคโนโลยีใหม่สำหรับการควบคุมกระบวนการระหว่างการทำให้ผลึกเจริญเติบโตขึ้นจากการควบคุม โดยใช้วีดีโอ 4K และการจัดการภาพ

เทคโนโลยีใหม่สำหรับการควบคุมกระบวนการระหว่างการทำให้ผลึกเจริญเติบโตขึ้นจากการควบคุม โดยใช้วีดีโอ 4K และการจัดการภาพ

บทความนี้จะอธิบายว่ากล้องจุลทรรศน์ที่ใช้การประมวลผลภาพนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างไรในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการเคี่ยว

Crystobserver® Measurement Head

เทคนิคการประมวลผลภาพถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานน้ำตาลหลายแห่งที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมวลรวมของตน กล้องจุลทรรศน์ Smart Pan ถูกนำมาใช้ในโรงงานในยุโรปและทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย Crystobserver® ช่วยให้โรงงานน้ำตาลตรวจสอบสถานะการเดือดได้อย่างไร? การตรวจสอบด้วยวิดีโอจะช่วยผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื่อมได้มากน้อยเพียงใด?ผู้ปฏิบัติการได้รับข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการเคี่ยวและการทำให้เป็นเม็ดบ้าง? และพวกเขาใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างไร?

วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อเน้นถึงประโยชน์ของการใช้การได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการตรวจสอบด้วยวิดีโอ 4K กับโรงงานน้ำตาลในปัจจุบัน ข้อมูลที่นำเสนอด้านล่างมาจากการทดลองของลูกค้าที่แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญโดยการใช้ Crystobserver® แบบออนไลน์

Crystobserver® ติดตั้งโดยตรงบนหน้าแปลนเชื่อมติดกับผนังของหม้อเคี่ยว โดยแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ควบคุมจะส่องแสงไปที่ผลึกที่เคลื่อนไหวภายในหม้อเคี่ยวจากทางด้านหลัง

ภาพผลึกที่คมชัดมากจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องในห้องควบคุม ซึ่งซอฟต์แวร์เฉพาะจะใช้อัลกอริธึมเฉพาะกับแต่ละภาพและคำนวณ รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) และค่าเฉลี่ยของช่องว่างระหว่างผลึก (MA) และจำนวนเม็ดในแบบเรียลไทม์ เกณฑ์ที่ปรับได้สำหรับตัวแปรต่าง ๆ จะถูกใช้เพื่อตรวจจับและเตือนให้ทราบถึงความไม่สอดคล้องเช่น: การปรากฏตัวของสารปนเปื้อน การสร้างผลึกที่ไม่ถูกต้อง ขนาดผลึกที่ไม่ดีในเวลาที่กำหนด ฯลฯ

ข้อมูลทางสถิติ (CV, MA, จำนวนเม็ดผลึก, ฯลฯ … ) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดกระบวนการซึ่งจะช่วยให้การระบุลักษณะที่ถูกต้องของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการ และสามารถตั้งค่าของสูตรที่จะใช้เพื่อให้การเจริญเติบโตของผลึกเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและผลิตผลึกที่เป็นเนื้อเดียวกันด้วยขนาดถูกต้องตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Golden strike (in blue) is the model to follow up
Remelting of fines by water injection
Example of fines

สรุปได้ว่า Crystobserver® เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการตรวจจับและทำความเข้าใจว่าพารามิเตอร์ต่างๆในกระบวนการส่งผลต่อการผลิตแมสควิทอย่างไร และช่วยผู้ปฏิบัติการในการควบคุมพารามิเตอร์เหล่านั้นได้ดีขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพการผลิตของตนและเพิ่มคุณภาพของแมสควิท

ด้วยความร่วมมือที่ได้รับลูกค้าที่ซื่อสัตย์มานานหลายปี เรายังคงพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของ Crystobserver®

เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลได้มีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตกผลึกและความก้าวหน้าในอนาคตจะนำประโยชน์มาสู่อุตสาหกรรมน้ำตาลอย่างแน่นอน

จากประสบการณ์ที่ได้จากอุปกรณ์มากกว่าร้อยรายการ เราได้สรุปการใช้งานที่สำคัญบางอย่างของอุปกรณ์ของเราที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการหม้อเคี่ยวสุญญากาศไว้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม support@dnstechno.com

iteca.fr, info@iteca.fr
in the Sugar Industry since 1990
dnstechno.com, sales@dnstechno.com 06-3045-5429