เผยตลาดน้ำตาลอินทผลัม จะมีมูลค่าสูงอีก 10 ปีข้างหน้า

งานวิจัยของ Fact. MR จากบริษัทวิจัยการตลาดในกรุงดับบลินเปิดเผยว่า น้ำตาลอินทผลัมจะมีความต้องการสูงสุดในปีพ.ศ. 2572 และประเมินว่าตลาดจะเติบโต 1.6 เท่า ในช่วงปี 2562 ถึง 2572 และคาดว่าจะมีผู้บริโภคน้ำตาลอินทผลัมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตะวันออกกลางและแอฟริกาคาดว่าจะเป็นตลาดน้ำตาลอินทผลัมที่ใหญ่ที่สุด

กลุ่มอเมริกาเหนือและตะวันออกกลาง-แอฟริกา (MEA) เป็นภูมิภาคการผลิตน้ำตาลอินทผลัมขนาดใหญ่สุดสองแห่งในปี 2561 ส่วนยุโรปเป็นผู้บริโภคน้ำตาลอินทผลัมมากที่สุด ถึงแม้จะคาดว่าการเติบโตทางตลาดสูงสุดจะเป็นตะวันออกกลาง-แอฟริกาก็ตาม อินทผลัมเป็นไม้พื้นเมืองในประเทศทางแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา ประกอบด้วยประเทศอียิปต์ อิหร่าน อัลจีเรีย ซาอุดิอารเบียและอิรัค ซึ่งเป็นย่านที่บริโภคน้ำตาลอินทผลัมในปริมาณมาก

ข้อมูลราคาเฉลี่ยและมูลค่าตลาดน้ำตาลอินทผลัมโลกในปีพ.ศ. 2561

ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิคโดยเฉพาะกับอินเดีย ปากีสถาน จีนและออสเตรเลียทำการเพาะปลูกอินทผลัมกันมาก โดยอุตสาหกรรมอินทผลัมในออสเตรเลียมีการเติบโตมหาศาลในครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เพราะประเทศมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกอินทผลัมจำนวนมาก และอีกประเทศหนึ่งที่เหมาะสมในซีกโลกใต้ คือประเทศนามิเบียที่เหมาะมากสำหรับการปลูกอินทผลัม

ความต้องการน้ำตาลอินทผลัมของโลกนั้นคาดว่าจะเติบโตที่ 4.0% ระหว่างปี 2562 ถึง 2572 ส่วนกลุ่มประเทศ MEA คาดว่าจะมีการเติบโตเกินกว่า 5% และมีมูลค่าเกินกว่า 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสุทธิ ในระหว่างช่วงกลางการประเมิน (ปี 2568) และสุดท้ายในปี 2572 คาดว่าตลาดจะมีมูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในขณะที่ขนาดยอดขายน้ำเชื่อมและน้ำหวานจากน้ำตาลอินทผลัม คาดว่าจะมีมูลค่าทางตลาดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าน้ำตาลไอซิง (powdered sugar) จะมีการเติบโตเร็วกว่าเนื่องจากมีราคาสูงกว่า

โอกาสด้านมูลค่าจากน้ำตาลไอซิงและน้ำเชื่อมจะเท่ากับ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการเติบโตทางตลาดของน้ำตาลทราย (granule sugar) หรือน้ำตาลกรวด (crystal sugar) คาดว่าจะสูงกว่าในครึ่งหลังของระยะคาดการณ์และคาดว่าผู้บริโภคน้ำตาลอินทผลัมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้น ความต้องการน้ำตาลอินทผลัมในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนั้นคาดว่าจะเติบโต 1.4 เท่า ในช่วงปี 2562 ถึง 2572 โดยมีประเทศผู้ผลิตและค้าอินทผลัมประมาณ 35 ประเทศและมีการผลิตอินทผลัมเกินกว่า 8 ล้านตัน ถึงแม้ว่าการผลิตน้ำตาลอินทผลัมจะอยู่ในไม่กี่ประเทศก็ตาม ส่วนตะวันออกกลาง-แอฟริกาคาดว่าจะเป็นตลาดน้ำตาลอินทผลัมที่ใหญ่ที่สุดในตอนกลางของระยะคาดการณ์ ส่วนในด้านมูลค่าของตลาดนั้น ตลาดภูมิภาคของน้ำตาลอินทผลัมคาดว่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับสี่ในช่วงปลายปี 2572.