บทความพิเศษผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องเด่น

เริ่มต้นดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อเสถียรภาพที่ยั่งยืนของเครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิต (ESP)

หลายทศวรรษที่ผ่านมา เครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิต หรือ Electrostatic Precipitator (ESP) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเชื่อถือได้มากที่สุดในการควบคุมและลดปริมาณฝุ่นละอองที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่องควันในโรงงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าชีวมวล ฯลฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับความตระหนักถึงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และปฏิบัติตามกฎระเบียบควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศที่เข้มงวดขึ้น โรงงานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงต้องพยายามอย่างมากเพื่อหาแนวทางแก้ไขและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครื่อง ESP ที่เก่าจากการใช้งานมาหลายสิปปีในแต่ละวัน

ทั้งนี้ ปัญหาจากเครื่อง ESP สามารถก่อให้เกิดความกดดันและความวุ่นวายใจอย่างมากต่อบุคลากรในโรงงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ทีมเดินเครื่อง ทีมซ่อมบำรุงและดูแลรักษา ไปจนถึงระดับผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ เมื่อใดที่เครื่อง ESP ประสบปัญหาการทำงานที่ผิดปกติ การหยุดเครื่องโดยฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ ส่งผลให้ต้องหยุดการผลิต และแน่นอนทำให้สูญเสียรายได้ไปด้วย

เครื่อง ESP ต้องการอะไรกันแน่?

เครื่อง ESP เป็นเสมือนเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในกระแสก๊าซไอเสียจากสายการผลิตของโรงงานโดยใช้หลักการของแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต ก่อนที่ก๊าซ (อากาศ) สะอาดจะถูกปล่อยออกจากปล่องควันสู่สภาพแวดล้อม

เพื่อให้ได้ผลการทำงานตามที่กล่าวมาข้างต้น เครื่อง ESP จำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนทั้งทางกลและทางไฟฟ้าอย่างครบถ้วน ชิ้นส่วนทางกลหลักๆ ได้แก่ แผ่นอิเล็กโตรท (Collecting Plate – CP) ลวดอิเล็กโตรท (Discharge Electrode – DE) และระบบค้อนเคาะ ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักๆ ได้แก่ เครื่องจ่ายไฟหรือหม้อแปลง คอนโทรลเลอร์ และระบบการติดตามผลแบบบูรณาการ (Integrated System)

เมื่อเครื่อง ESP ผ่านการทำงานมานานหลายปี ชิ้นส่วนภายในจะเริ่มเก่า สึกกร่อน และเสื่อมสภาพ ทำให้ต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่จำเป็นตามมาเช่น การตรวจสอบสภาพเเละหาสาเหตุ การเปลี่ยนชิ้นส่วน การซ่อมบำรุง การฟื้นฟูสมรรถภาพ การดัดแปลงแก้ไขและยกระดับ และอื่นๆ

จัดการกับปัญหาต่างๆ ของเครื่อง ESP ของคุณอย่างเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ

มีปัจจัยและสาเหตุหลายอย่างที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหากับเครื่อง ESP เมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องทำการตรวจสอบสภาพเเละค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อทำการแก้ไข อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งที่สาเหตุแท้จริงของปัญหาเครื่อง ESP มักจะซับซ้อนมากกว่าที่คิด

ด้วยความที่ไม่รู้และไม่มีประสบการณ์ แม้การเปลี่ยนชิ้นส่วนง่ายๆ ถ้าปฏิบัติผิดก็อาจทำให้ปัญหารุนเรงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อเครื่อง ESP มากขึ้น ส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในจำนวนมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น เพียงเพราะไม่พบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาดังกล่าว

ในครั้งนี้ ไท แอนด์ ชยุน ขอแบ่งปันเรื่องราวสองเรื่องจากลูกค้าที่เรามีโอกาสได้ให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้เชิงลึกและประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับเครื่อง ESP ในหลากหลายประเภท ขนาด และรูปแบบหรือ OEM ลูกค้าทั้งสองรายนี้เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทั้งคู่

โรงแรก: เครื่อง Power Boiler ESP / 9.9 MW / OEM หรือออกแบบโดย ไท แอนด์ ชยุน / สร้างขึ้นในปี 2012

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราให้บริการเกี่ยวกับเครื่อง ESP เป็นจำนวนมากสำหรับโรงงานนี้ เช่น การตรวจสอบสภาพทางกลและไฟฟ้าเเละหาสาเหตุ การเปลี่ยนชิ้นส่วนทางกล และการดัดแปลงแก้ไขคอนโทรลเลอร์ เพื่อรักษาสภาพการทำงานที่มั่นคงของเครื่อง ESP เเละลดปริมาณฝุ่นละอองให้น้อยลง

ยกตัวอย่างการหาสาเหตุของปัญหาเครื่อง ESP โรงงานนี้มีปัญหาเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ซึ่งทำให้เครื่อง ESP เกิดการลัดวงจรและส่งผลให้ควันดำถูกปล่อยออกจากปล่องควันค่อนข้างมาก เราได้รับการติดต่ออย่างเร่งด่วนเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาร้ายแรงนี้ และภายใน 3 วัน หนึ่งในวิศวกรที่มีประสบการณ์มากของเราได้เดินทางไปถึงที่หมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และช่วยโรงงานจัดทำแผนรับมือฉุกเฉินและวิธีป้องกันเพื่อนำไปใช้ต่อไป

โรงที่สอง: เครื่อง Power Boiler ESP / 30.0 MW / OEM จากประเทศอินเดีย / เริ่มเดินเครื่องตั้งแต่กันยายน 2012

หลังติดตั้งเครื่อง ESP ในปี 2012 ทางโรงงานไม่มีการปฏิบัติดูแลเครื่อง ESP เลย เช่น การตรวจสอบสภาพ การซ่อมบำรุง หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน เหตุผลคือทางโรงงานไม่ทราบด้วยซ้ำว่าต้องทำอะไรและอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องถังเก็บฝุ่นที่มักจะเต็มและอุดตัน ซึ่งอาจทำให้เครื่อง ESP ลัดวงจร

บริษัทไท แอนด์ ชยุน เริ่มต้นด้วยการให้บริการตรวจสอบสภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและให้คำแนะนำการแก้ปัญหาที่เหมาะสม หลังจากนั้นได้เริ่มดำเนินโครงการเเบบพร้อมสรรพที่สำคัญ และมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น งานซ่อมประจำปี การซ่อมบำรุงและทำความสะอาดเครื่อง ESP การเปลี่ยนแผ่นและลวดอิเล็กโตรท การติดตั้งคอนโทรลเลอร์ของระบบค้อนเคาะ รวมถึงการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ หลังงานเสร็จทุกโครงการเราได้ส่งรายงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพื่อเป็นการบันทึกและให้โรงงานมีเอกสารอ้างอิงได้ในอนาคต

ยกตัวอย่างการเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่อง ESP โรงงานนี้ประสบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นของเครื่อง ESP แย่ลง ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่องควันมากขึ้น หลังจากการเปลี่ยนแผ่นและลวดอิเล็กโตรท ภายใต้การควบคุมดูแลที่ถูกต้องแล้ว เครื่อง ESP สามารถกลับมาเพิ่มกระแสทุติยภูมิขึ้นถึงจุดสูงสุดได้ หรืออีกความหมายหนึ่งคือสนามไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นของเครื่อง ESP ดีขึ้น

รูปด้านบนคือ V-I curve แสดงกระแสทุติยภูมิ ที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ 600mA ในระหว่างการทดสอบแบบ no-load test

บทสรุป เครื่อง ESP จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไม่เพียง แต่การเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวิธีการติดตั้งที่เหมาะสมและถูกต้อง การตรวจสอบสภาพเเละหาสาเหตุ ซึ่งการปฎิบัติดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญในการคงความเสถียรและมั่นคงในการทำงานของเครื่อง ESP และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและเวลาที่อาจสูญเสียไปโดยไม่จำเป็น

เราเข้าใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ไท แอนด์ ชยุน เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเครื่อง Electrostatic Precipitator (ESP) ทั่วทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง และรักษาเสถียรภาพการผลิตที่มีประสิทธิภาพของโรงงานต่อไป

ตาราง 1. ค่า V-I curve ระหว่างการทดสอบแบบ no-load test
vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat