น้ำตาลเอเชีย

เวียดนามยังครองเป็นผู้นำเข้าน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของลาว

เวียดนามยังคงเป็นผู้นำเข้าน้ำตาลรายใหญ่ที่สุด นอกเหนือจากการเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสาม และนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับสามของลาว รองจากไทยและจีน ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของลาวอ้างว่าการค้าระหว่างลาวและเวียดนามยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าทั้งสองประเทศกำลังต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของเชื้อโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้ มูลค่าการส่งออกน้ำตาลของลาวรวมอยู่ที่ 73.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าดังกล่าวมีมูลค่า 61.3 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อส่งออกไปยังเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากสมาคมน้ำตาลและอ้อยของเวียดนามที่ระบุว่าเวียดนามซื้อน้ำตาล 399,189 ตันจากกัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และมาเลเซียในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น 10 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

การยกเลิกโควตานำเข้าน้ำตาลของเวียดนามสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 2563 ได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจจากลาวเข้าถึงและตั้งหลักในตลาดของประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี