น้ำตาลเอเชีย

โคคา โคล่า เซ็นสัญญากับ ฟิลสุริน ร่วมส่งเสริมกำลังผลิตไร่อ้อย

มูลนิธิโคคา โคล่าแห่งฟิลิปปินส์และมูลนิธิสถาบันวิจัยน้ำตาลแห่งฟิลิปปินส์ หรือฟิลสุริน(PHILSURIN) ทำข้อตกลงเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตของไร่อ้อยขนาดเล็กและเพิ่มรายได้ของชาวไร่อ้อยในเกาะเนโกรส์ ความร่วมมือนี้จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยที่ให้ผลผลิตสูงและปราศจากโรค รวมทั้งการจัดตั้งโรงเพาะพันธุ์อ้อยเพื่อพัฒนาพันธุ์อ้อยเหล่านี้เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไป

ตั้งแต่ปี 2561 มูลนิธิโคคา โคล่าแห่งฟิลิปปินส์เป็นหน่วยงานด้านการลงทุนเพื่อสังคมของบริษัทโคคา โคล่าในฟิลิปปินส์ และได้ร่วมมือกับฟิลสุริน ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยการดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง ผลผลิต คุณภาพ และความสามารถในการแข่งขันของไร่อ้อยขนาดเล็ก ทุนที่มูลนิธินี้มอบให้ในปี 2561 แก่โครงการ Adopt-a-Seed ช่วยปรับปรุงอุปกรณ์วิจัยดีเอ็นเอของฟิลสุรินสำหรับการพิมพ์ลายนิ้วมือที่มีความแตกต่างกันและการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งนำไปสู่การผลิตและจำหน่ายพันธุ์เพาะที่บริสุทธิ์และปราศจากโรคที่สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็ว จึงช่วยเพิ่มผลผลิตของไร่อ้อยขนาดเล็กอีกร้อยละ 50-60 ทำให้รายได้ของเกษตรกรมากขึ้นตามไปด้วย 

ข้อตกลงใหม่ของสององค์กรนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างฟาร์มเมล็ดพันธุ์ขนาด 10 เฮกตาร์สำหรับพืชผลของฟิลสุรินรวมไปถึงโรงผสมพันธุ์และโรงบ่มผลไม้ ซึ่งทั้งสองจะช่วยเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพสูงขึ้นและช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงพันธุ์เพาะปลูกที่สะอาดและบริสุทธิ์ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์ พื้นที่เพาะปลูกอ้อยจึงมีขนาดลดลง ดังนั้นเมล็ดอ้อยที่ให้ผลผลิตสูงจึงมีความสำคัญต่อการเพิ่มและรักษาผลผลิตที่มีอยู่แต่เดิม 

มาเรีย เรจินา บี มาร์ติน เลขาธิการของฟิลสุรินกล่าวว่า “พืชผลที่ดีย่อมเริ่มมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ดี ฟิลสุรินเชื่อว่า แม้ว่าจะมีพื้นที่ปลูกอ้อยน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตราบใดที่ยังสามารถเพิ่มผลผลิตด้วยเมล็ดพันธุ์อ้อยคุณภาพสูงและการฝึกอบรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ดี ก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกรไร่อ้อยดำรงชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการผลิตน้ำตาลในท้องถิ่นซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและผู้บริโภคทั่วไป นั่นคือเหตุผลที่ฟิลสุรินรู้สึกซาบซึ่งใจต่อพันธมิตรเช่นมูลนิธิโคคาโคล่าฯ ที่สนับสนุนโครงการนี้และความร่วมมือที่ยั่งยืนของทั้งสององค์กรที่จะสร้างผลลัพธ์ที่สำคัญต่อชีวิตของเกษตรกร ครอบครัวของพวกเขาและเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยรวมในเกาะเนโกรส์” 

ในเกาะเนโกรส์ มีสองจังหวัดเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ในฟิลิปปินส์ แต่ชาวไร่อ้อยรายย่อยในพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำตาลท้องถิ่น เนื่องจากยังคงเผชิญกับความท้าทายในด้านทรัพยากร ตลาด และเทคโนโลยี ความร่วมมือและความเชื่อมโยงที่สนับสนุนการพัฒนาภาคน้ำตาลในท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมสวัสดิภาพของกลุ่มคนดังกล่าว 

อันโตนิโอ เดล โรซาริโอ ประธานมูลนิธิโคคา โคล่าแห่งฟิลิปปินส์ เน้นว่าบริษัทโคคา โคล่ามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรกับฟิลสุรินเพื่อประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและชุมชนในท้องที่ ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์สององค์กรในการทำให้โลกน่าอยู่และสร้างความแตกต่างให้กับชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน เช่นเดียวกับฟิลสุริน โคคา โคล่าเชื่อมั่นในการเพิ่มผลผลิตของไร่อ้อยขนาดเล็กผ่านการวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูง และการปรับปรุงสวัสดิการชีวิตของเกษตรกรและครอบครัว 

มูลนิธิโคคา โคล่าแห่งฟิลิปปินส์ยังมีโครงการและนวัตกรรมใหม่ๆ ในเขตวิซายาสตะวันตกของฟิลลิปปินส์ที่สนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำที่สำคัญ น้ำเพื่อการเกษตร การเข้าถึงน้ำเพื่อสุขอนามัยและสุขภาพ และการแก้ปัญหาการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนสำหรับชุมชนอีกด้วย