น้ำตาลเอเชีย

โรงงานน้ำตาลเวียดนามและรัฐบาลเยอรมัน จับมือขยายธุรกิจผลิตน้ำตาล

โรงงานน้ำตาล SBT ในเวียดนามประกาศขายหุ้นบุริมสิทธิมูลค่า 28 ล้านดอลล่าร์ ให้กับ DEG สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเยอรมัน โดยรัฐบาลเยอรมันซื้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได้ในราคาหุ้นละ 30,000 ดอง (1.26 ดอลล่าร์) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาหุ้น SBT ในตลาด ถึงร้อยละ 84 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม

คาดว่าธุรกรรมครั้งนี้ จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ ส่งผลให้ทรัพย์สินของ SBT จะเพิ่มสูงถึง 262.14 ล้านดอลล่าร์ (6.084 ล้านล้านดอง) เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 โดยหุ้นบุริมสิทธิจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการโอนหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี นับจากวันที่ออกหุ้น โดยช่วงเวลาจะอยู่ที่หกปีครึ่ง

โดยจะนำเงินที่ได้ ไปลงทุนในธุรกิจน้ำตาลของบริษัท HAGL ในลาว ที่ SBT ซื้อกิจการมาในปี 2017 และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น TTC Attapeu อีกทั้ง SBT จะลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มการผลิตน้ำตาลออร์แกนิคควบคู่ไปด้วย

น้ำตาลออร์แกนิคจากโรงงาน TTC Attapeu

TTC Sugar Attapeu เป็นโรงงานน้ำตาลออร์แกนิคแห่งแรกในลาวที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยเกือบ 2,640 เฮกตาร์ พร้อมกำลังการผลิตอ้อย 7,500 ตัน และผลิตน้ำตาลได้ 700 ตันต่อวัน เมื่อเดือนธันวาคมที่แล้ว บริษัทส่งออกน้ำตาลออร์แกนิคไปยุโรป 4,500 ตัน และในอนาคต บริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตตาลออร์แกนิคเพื่อจำหน่ายตลาดภายในประเทศและส่งออก ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนและสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อแข่งขันกับอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทย

และSBT ประกาศว่าภายในปีนี้ บริษัทจะลงทุนในกัมพูชาเพื่อขยายพื้นที่ปลูกอ้อยในอินโดจีนให้ได้ถึง 70,000 เฮกตาร์

Digital Edition