บทความพิเศษผลิตภัณฑ์ใหม่

ใหม่! ควบคุมกระบวนการเติบโตของผลึกของคุณ จากการวิเคราะห์ภาพ การเปรียบเทียบสไตร์ค การทำงานร่วมกันกับ PLC/DCS ของโรงงาน และการลดต้นทุนการผลิต

บทความนี้จะอธิบายว่ากล้องจุลทรรศน์ที่ใช้การวิเคราะห์ภาพนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างไรในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการเคี่ยว

เทคนิคการประมวลผลภาพถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานน้ำตาลหลายแห่งที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมวลรวมของตน กล้องจุลทรรศน์ถูกนำมาใช้ในโรงงานในยุโรปและทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ช่วยให้โรงงานน้ำตาลตรวจสอบสถานะการเคี่ยวได้อย่างไร? การตรวจสอบด้วยวิดีโอจะช่วยผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื่อมได้มากน้อยเพียงใด ผู้ปฏิบัติการได้รับข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการเคี่ยวและการทำให้เป็นเม็ดบ้าง? และพวกเขาใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างไร?

วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อเน้นถึงประโยชน์ของการใช้, การได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการตรวจสอบด้วยวิดีโอ 4K กับโรงงานน้ำตาลในปัจจุบัน ข้อมูลที่นำเสนอด้านล่างมาจากการทดลองของลูกค้าที่แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญโดยการใช้ Crystobserver® แบบออนไลน์

Figure 2. Crystobserver® ถูกติดตั้งแทนที่กล้องแบบอนาล็อก ณ โรงงาน ในกลุ่ม Hokuren ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 4 ตัว
Figure 3. หน้าจอแสดงผล

Crystobserver® ติดตั้งโดยตรงบนหน้าแปลนเชื่อมติดกับผนังของหม้อเคี่ยว โดยแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ควบคุมจะส่องแสงไปที่ผลึกที่เคลื่อนไหวภายในหม้อเคี่ยวจากทางด้านหลัง

ภาพผลึกที่คมชัดมากจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องในห้องควบคุม ซึ่งซอฟต์แวร์เฉพาะจะใช้อัลกอริธึมเฉพาะกับแต่ละภาพและคำนวณ รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) และค่าเฉลี่ยของช่องว่างระหว่างผลึก (MA) อัตราส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นของอนุภาพขนาดเล็กที่ไม่ใช่ผลึก (% Fines) และจำนวนเม็ดในแบบเรียลไทม์ เกณฑ์ที่ปรับได้สำหรับตัวแปรต่างๆ จะถูกใช้เพื่อตรวจจับและเตือนให้ทราบถึงความไม่สอดคล้องเช่น: การปรากฏตัวของสิ่งปนเปื้อน การสร้างผลึกที่ไม่ถูกต้อง ขนาดผลึกที่ไม่ดีในเวลาที่กำหนด ฯลฯ

ข้อมูลทางสถิติ (CV, MA, % Fines, จำนวนเม็ดผลึก, ฯลฯ) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ตลอดกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้การระบุลักษณะที่ถูกต้องของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการ และสามารถตั้งค่าของสูตรที่จะใช้เพื่อให้การเจริญเติบโตของผลึกเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและผลิตผลึกที่เป็นเนื้อเดียวกันด้วยขนาดถูกต้องตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สรุปได้ว่า Crystobserver® เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการตรวจจับและทำความเข้าใจว่าพารามิเตอร์ต่างๆในกระบวนการส่งผลต่อการผลิตแมสควิทอย่างไร และช่วยผู้ปฏิบัติการในการควบคุมพารามิเตอร์เหล่านั้นได้ดีขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพการผลิตของตนและเพิ่มคุณภาพของแมสควิท

ด้วยความร่วมมือที่ได้รับลูกค้าที่ซื่อสัตย์มานานหลายปี เรายังคงพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของ Crystobserver®

เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลได้มีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตกผลึก และความก้าวหน้าในอนาคตจะนำประโยชน์มาสู่อุตสาหกรรมน้ำตาลอย่างแน่นอน

ใหม่ล่าสุดSpotobserver® เครื่องมือวัดสิ่งปลอมปนโดยเฉพาะ

การใช้งานของเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดสูง ร่วมกับ ระบบแสงที่ไว้ใจได้ รับรองโดย ATEX เครื่องมือวัด Spotobserver® นี้ ได้ปฏิบัติการอย่างแม่นยำและซับซ้อนในกระบวนการวิเคราะห์ภาพแบบเรีบลไทม์ Spotobserver® สามารถตรวจจับสิ่งปนเปื้อน black spot ขนาดเล็ก 250x 250 ไมโครเมตร เหนือพื้นที่ผิวของน้ำตาลตลอดความกว้างของสายพานทั้งหมด ขณะถูกลำเลียงก่อนเข้าสู่การบรรจุ ระบบยังคงปฏิบัติการอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ตัวอย่าง แม้จะไม่เห็นอนุภาคที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวก็ตาม

ด้วยการคำนวณทางสถิติที่เป็นไปได้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระบบยังสามารถนับและแยกประเภทของ Black spot ตามจำพวกของการกระจาย (ที่กำหนดค่าได้) และยังส่งสัญญาณแจ้งเตือนเกี่ยวกับจำนวนของการตรวจจับ และ/หรือ ขนาดของเหล่านั้นอีกด้วย

สัญญาณแจ้งเตือนนี้สามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการกำจัดน้ำตาลนอกเหนือคุณภาพที่กำหนด และการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย หน้าจอหลักแสดงวิดีโอของพื้นผิวน้ำตาลแบบเรียลไทม์ และภาพของการตรวจจับล่าสุดหรือภาพใด ๆ ที่สามารถเลือกตามคำขอด้วยตนเอง

100% ของข้อมูลการผลิตและการแจ้งเตือนจะถูกเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับที่สมบูรณ์ เกี่ยวกับปัญหาการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพน้ำตาลโดยรวม

SpotObserver® ตัวที่ 3 ถูกติดตั้ง ณ โรงงาน TEREOS ประเทศ ฝรั่งเศส

iteca.fr, info@iteca.fr
in the Sugar Industry since 1990 dnstechno.com,
sales@dnstechno.com 06-3045-5429