พลังงานชีวภาพ

ไบโอเอทานอลในไทย หนทางสู่การเติบโตวงการพลังงานชีวภาพโลก

คุณอตุล โจชิ ผู้จัดการระดับภูมิภาคของปราจ อินดัสทรี

ความต้องการเชื้อเพลิง โดยเฉพาะไบโอเอทานอล ในประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากจำนวนรถยนต์ที่มากขึ้นในประเทศ แต่กระแสนี้ทำให้การแข่งขันในตลาดไบโอเอทานอลโลกดุเดือดขึ้นด้วย ข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า การผลิตไบโอเอทานอลทั่วโลกเพิ่มจาก 101,000 ล้านลิตร มาอยู่ที่ 119,000 ล้านลิตรในปัจจุบัน เท่ากับว่าเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเพิ่มกำลังผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อรับมือกับการแข่งขัน ที่ผ่านมา ปราจ ซึ่งเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมจากประเทศอินเดีย ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดไบโอเอทานอล ได้เสนอเทคโนโลยีสำหรับโรงงานไบโอเอทานอลในไทยและประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแล้วกว่า 2 ทศวรรษ และเราก็ได้นั่งพูดคุยกับคุณอตุล โจชิ ผู้จัดการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของปราช เกี่ยวกับธุรกิจในภูมิภาคนี้ พร้อมกับการเปิดใจถึงมุมมองของบริษัทต่อสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด และทิศทางในอนาคต

ชู “เทคโนโลยี” ช่วยไทยรั้งผู้นำไบโอเอทานอล
คุณโจชิกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้เล่นชั้นนำรายหนึ่งในตลาดไบโอเอทานอลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะปีนี้ผลิตได้ราว 1,500 ล้านลิตร จากเพียง 500 ล้านลิตรเมื่อ 10 ปีที่แล้ว สิ่งนี้เท่ากับว่า ประเทศไทยได้เพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลหลายเท่าตัวตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่นั้นภาครัฐยังได้กำหนดเป้าหมายการผลิตในแผนการพัฒนาพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) ไว้ที่ 3,000 ล้านลิตร ภายในปี 2569 อีกด้วย คุณโจชิกล่าวต่อไปว่า ปราชเอง ก็พร้อมที่จะช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เพราะบริษัทเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในประเทศไทย โดยจะเห็นว่าบริษัทมีโรงงานถึง 12 แห่งในประเทศ จากราว 50 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี่จึงเป็นสัญญาณที่ดีถ้าหากบริษัทได้มีส่วนรวมในแผนการพัฒนาตลาดไบโอเอทานอลของไทยในอีกหลายปีต่อจากนี้

“ปราจเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางการพัฒนาธุรกิจไบโอเอทานอลในไทยตลอดมา และคงต้องการจะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปข้างหน้ากันตลอดในทศวรรษถัดไป ด้วยความถึงพร้อมทางเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของบริษัท” คุณโจชิ กล่าว

เทคโนโลยี คือคำตอบของแผนการพัฒนา คุณโจชิกล่าวว่า เขาคาดหวังให้ตลาดไบโอเอทานอลยุคถัดไปของประเทศไทยเติบโตเช่นเดียวกับช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และด้วยจากความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไบโอเอทานอลของปราจ ทำให้สามารถเสนอเทคโนโลยีที่ลํ้าหน้าสำหรับการผลิตเอทานอลในยุคถัดไปของไทยได้เหมือนเช่นที่เคยทำมาในอดีต นอกจากนี้ปราจได้สร้างโรงงานไบโอเอทานอลที่ผลิตจากเซลลูโลสเป็นของตัวเองในประเทศอินเดีย และใช้ ชานอ้อย ฟางข้าว และซังข้าวโพด เป็นวัตถุดิบ ซึ่งโรงงานที่ปราศจากจากกากนํ้าตาลและอ้อยเป็นวัตถุดิบนี้ จะสามารถกระตุ้นให้อุตสาหกรรมไบโอเอทานอลของไทยเติบโตในหลายปีต่อจากนี้ และลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้

ไม่เพียงเท่านั้น ที่ผ่านมาบริษัทยังได้รับความไว้ใจจากลูกค้าชาวไทยจำนวนมาก อาทิ ขอนแก่นแอลกอฮอล์, นํ้าตาลไทยเอทานอล, เคไอ เอทานอล, E85, ไทยแอลกอฮอล์, ทรัพย์ทิพย์ และไทยรุ่งเรืองพลังงาน รายชื่อเหล่านี้ยังไม่นับรวมลูกค้ารายอื่นๆ ในต่างประเทศ ที่มีตั้งแต่เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไปจนถึงออสเตรเลีย

Digital Edition