BRR เดินเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย พร้อมคว้าใบรับรอง “Din Certo” เบิกทางลุยตลาดยุโรป

บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์’ หรือ BRR พร้อมเริ่มกดปุ่มเดินเครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย ป้อน Amercare Royal ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของผู้นำเข้ารายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งให้แก่ลูกค้าเชนร้านอาหารชื่อดัง คาดว่าจะทยอยผลิตครบ 4 เครื่องในเฟสแรกภายในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ก่อนที่จะติดตั้งเพิ่มอีก 6 เครื่องภายในต้นปี 2565 พร้อมเปิดเกมขยายตลาดยุโรป

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (SEW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BRR เตรียมผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM) ให้กับ Amercare Royal ซึ่งใช้กำลังการผลิตรวมจำนวน 10 เครื่อง รวมกำลังการผลิต 10 ล้านชิ้นต่อเดือน ภายใต้สัญญาระยะยาว โดยความคืบหน้าโครงการดังกล่าวในเฟสแรกจะใช้เครื่องจักรจำนวน 4 เครื่อง เพื่อผลิตสินค้าป้อนความต้องการได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ หลังจากโมลขึ้นแบบผลิตภัณฑ์ในลอตแรกจำนวน 2 ชุด จะเดินทางถึงประเทศไทยและดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จภายในปลายเดือนนี้ พร้อมเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์

ขณะที่เฟสที่ 2 นั้น คาดว่า SEW ที่จะเข้ามาติดตั้งในโรงงานเพิ่มเติมในลำดับถัดไป เพื่อรองรับคำสั่งซื้อของคู่ค้าดังกล่าว และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1/2565 ในขณะเดียวกัน บริษัท Southern Champion Tray หรือ SCT ได้ไว้วางใจให้บริษัทฯ ดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยภายใต้ OEM แล้วจำนวน 1 เครื่อง มีความต้องการเพิ่มไลน์การผลิตสินค้าอีก 1 เครื่อง เพื่อส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม และเมื่อรวมกับเครื่องจักรอีก 2 เครื่อง ที่ป้อนความต้องการตลาดภายในประเทศแล้ว จะทำให้กำลังการผลิตของ SEW ที่มีเครื่องจักร 14 เครื่อง เดินเครื่องเต็ม 100% ภายในกลางปี 2565

ด้านนายอนันต์ได้เปิดเผยว่า โปรเจกต์ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย ที่บริษัทฯได้ผลักดันให้เป็น New S-Curve สร้างการเติบโตระยะยาวนั้น ล่าสุดได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ DinCerto EN13432 จาก DinCerto TUVRheinland ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นการยืนยันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ภายใน 45 วันและไม่ก่อมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไปยังยุโรปเพิ่มเติมในอนาคตได้อีกด้วย