บทความพิเศษผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องเด่น

CAÑA BRAVA ประเทศเปรู ได้นำระบบออนไลน์มาใช้ในการวัดสีของน้ำตาลและควบคุมการเติบโตของกระบวนการเคี่ยวตกผลึก

ภายใต้กระบวนการปรับปรุงอุตสาหกรรมน้ำตาลแห่งชาติให้ทันสมัยนั้น บริษัท Sucroalcoholera del Chira (Caña Brava) ของกลุ่ม Romero ได้ดำเนินการติดตั้งและใช้งานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ด้วยกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ

ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในการวัดสีของน้ำตาลแบบออนไลน์รวมถึงควบคุมการเติบโตและการตกผลึกโดยอัตโนมัติที่นับว่าเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตน้ำตาล

บทความนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือวัดแบบออนไลน์ Colobserver ® Colorimeter และกล้องจุลทรรศน์ Crystobserver ® จากผู้ผลิต ITECA SOCADEI ประเทศฝรั่งเศส ในกรณีของ Colobserver รุ่น CL150 นั้น จะทำการวัดสีของน้ำตาลเปียกหรือน้ำตาลแห้งตามลำดับและตรวจจับสิ่งปลอมปนจากน้ำตาลโดยอัตโนมัติ ส่วนในกรณีของกล้องจุลทรรศน์ Crystobserver ® จะทำการวัดและติดตามการเติบโตและตกผลึกโดยให้ข้อมูลทางสถิติแบบเรียลไทม์

1. ระบบ Colobserver ® Online Colorimeter

การผลิตน้ำตาลที่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการนั้น สิ่งที่มีความสำคัญคือพารามิเตอร์การผลิตที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่ง Colobserver ® มีหลักสามประการที่เราปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ คือ

● รับรองความสม่ำเสมอของสี ICUMSA ตามพารามิเตอร์ที่กำหนดและที่เพิ่มเติมทั้งในน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดง

● เป็นองค์ประกอบที่ช่วยลดการใช้น้ำสำหรับหม้อปั่นโดยพิจารณาอัตราส่วนของฉีดน้ำหนึ่งลิตร ที่ซึ่งทำการละลายน้ำตาลถึงสามกิโลกรัม

● เป็นองค์ประกอบการควบคุมคุณภาพที่ตรวจจับและระบุน้ำตาลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยการกำจัดทิ้งก่อนที่กระบวนการอบแห้ง

เครื่องวัดค่าสีแบบออนไลน์นี้จะติดตั้งบนเครื่องลำเลียงทุกประเภท (สายพานลำเลียงแบบ Belt แบบตะแกรงโยก แบบโซ่ หรือแบบสกรู)

เครื่องมือวัดนี้ช่วยให้สามารถวัดสีน้ำตาลแห้ง (หลังออกจากเครื่องอบแห้ง) หรือน้ำตาลเปียกที่หลังจากหม้อปั่น ตามที่เป็นอยู่ในกรณีนี้ เราสามารถติดตามคุณสมบัติที่แตกต่างกันในเครื่องมือเดียวกันได้ เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ใช้การประมวลผลภาพและกล้อง 4K เราจึงสามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมด ดูวิดีโอเตือนภัย ตรวจจับสิ่งปลอมปนสีน้ำตาลบนน้ำตาล (และแยกน้ำตาลที่ตรวจพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดออก) หรือใช้วิดีโอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาได้

การวัดค่าสีสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดน้ำของหม้อปั่นและหลีกเลี่ยงการเสียน้ำตาลคุณภาพดีไป ซึ่งนำไปสู่ผลตอบแทนในการลงทุนอย่างรวดเร็ว ในไม่กี่เดือนหรือไม่กี่สัปดาห์

ตามรูปแบบนี้ จะใช้น้ำหนึ่งลิตรทำการละลายน้ำตาลคุณภาพดี 3 กิโลกรัมที่จะจ่ายเข้าสู่กระบวนการและจะนำมาดำเนินการอีกครั้ง หรือส่งต่อไปยังกระบวนการอื่น วิธีนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะปกติแล้วค่าใช้จ่ายของการฉีดน้ำที่มากเกินไปจะแพงมาก เครื่องวัดค่าสีนี้ ได้ลดการใช้น้ำลงอย่างมีนัยสำคัญเพราะในบางกรณีมีการใช้น้ำถึง 6 ลิตรเพื่อละลายน้ำตาลหนึ่งกิโลกรัม และเพื่อปรับการบริโภคนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการผลิตโดยรวมของโรงงานซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตลงอย่างเห็นได้ชัด

2. กล้องจุลทรรศน์ Crystobserver ®

จะช่วยติดตามการเจริญเติบโตและการตกผลึกแบบเรียลไทม์ โดยสามารถใช้

● ก่อนที่จะหยอดเมล็ดเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำเชื่อม (การตรวจจับและการหาปริมาณของฟองอากาศที่หนาเป็นพิเศษหรือสิ่งปนเปื้อน)

● ในระหว่างขั้นตอนการเพาะเชื้อ (Seeding phase) เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ขนาดและปริมาณผลึกที่ดีในเวลาที่เหมาะสม

● ในระหว่างขั้นตอนติดตามการเติบโตของผลึก การวัดค่า CV ค่า MA จำนวนอนุภาคขนาดเล็ก (การตรวจจับเม็ดเสีย)

การใช้กล้อง 4K ช่วยให้คุณได้ภาพที่คมชัดมากซึ่งน่าสนใจมากเมื่อเราต้องตรวจอนุภาคขนาดเล็ก (fines) ที่อยู่ตรงกลางของผลึกที่มีขนาดใหญ่กว่า คุณภาพโดยรวมที่เหนือกว่าการคำนวณค่าทางสถิติ (MA, CV, จำนวนอนุภาคขนาดเล็ก) ก็ถูกปรับปรุงและวิดีโอนั้นก็มีความละเอียดสูงมากซึ่งเอื้อต่อการมองเห็นผลึก

อีกทั้งยังใช้ในการผลิตแมสควิสที่มีคุณภาพดีกว่า (ได้ผลึกที่เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น) มีความเสถียรมากกว่า โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพที่แตกต่างกันของน้ำเชื่อมหรือความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน สรุปผลประโยชน์หลักได้ดังนี้

● ปรับปรุงคุณภาพของแมสควิสที่เคี่ยวแล้ว ช่วยให้การปั่นดีขึ้น การละลายใหม่น้อยลงและการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 20%

● ในบางกรณีที่หม้อเคี่ยวถูกล้างสะอาดเกินไป สามารถลดปริมาณการใช้ไอน้ำลงได้ 10% ด้วยการตรวจจับผลึกขนาดใหญ่ (super coarse) จึงสามารถพูดได้ว่าหม้อเคี่ยวมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม จึงลดปริมาณไอน้ำที่ต้องการลงได้

● ปรับปรุงคุณภาพของการเพาะเชื้อ (Seed) ด้วยขนาดผลึกที่เหมาะสมพร้อมกับ CV ที่ดีขึ้น ช่วยให้ได้ผลึกมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มการผลิตมากกว่า 10%

● ลดเวลาของในการดำเนินการเคี่ยวต่อสไตรค์ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถเพิ่มผลผลิตน้ำตาลได้มากขึ้นต่อวัน

กล่าวโดยสรุปคือ ITECA SOCADEI เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสูงสุดสำหรับแอพพลิเคชั่นประเภทนี้และด้วยตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนการลงทุนที่รวดเร็ว จากการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดเหล่านี้