เครื่องอบแห้งด้วยก๊าซเสียมีความเหมาะสมมากกว่าเครื่องอุ่นอากาศหรือไม่สำหรับการกู้ความร้อนในหม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำที่ใช้กากอ้ Read more