เอทานอล

KTIS ชี้อุตสาหกรรมเอทานอลเติบโตต่อเนื่อง คาดยอดจำหน่ายมากกว่า 75 ล้านลิตร

บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอล ในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำอุตสาหกรรมน้ำตาลรายใหญ่ของไทย เปิดเผย ธุรกิจสายชีวภาพมีความก้าวหน้าต่อเนื่อง หลังตัวเลข 6 เดือนแรกโชว์ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นกว่า 34% สร้างรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 21.4% คาดทั้งปีมียอดจำหน่ายมากกว่า 75 ล้านลิตร ย้ำลูกค้าเชื่อมั่น เพราะการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

นายพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้ความต้องการใช้เอทานอลในประเทศอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณการจำหน่ายเอทานอลของบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของงบการเงินปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 34% ดังนั้น ถึงแม้ราคาขายจะลดลง แต่รายได้จากการขายเอทานอลก็ยังเพิ่มขึ้นถึง 21.4%

ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชี กลุ่ม KTIS ได้จำหน่ายเอทานอลไปแล้วประมาณ 40.2 ล้านลิตร มีรายได้ประมาณ 895 ล้านบาท ซึ่งปริมาณการจำหน่ายที่สูง เนื่องจากการบริหารวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โมลาสส่วนใหญ่จากโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยที่มีกำลังการผลิตต่อวันสูงที่สุดในโลก จึงมีโมลาสเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี คาดว่าจนถึงสิ้นงวดบัญชีปี 2562 (30 กันยายน 2562) จะมีปริมาณการจำหน่ายเอทานอลสูงกว่า 75 ล้านลิตร ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับกำลังการผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน

ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมน้ำตาลในไทยและราคาน้ำตาลโลกยังทรงตัว แต่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทิศทางใหม่ๆ นั่นคือเศรษฐกิจชีวภาพ อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า เพราะประเทศไทยมีพื้นฐานที่ดีทางด้านเกษตรกรรม จึงมีศักยภาพมากในด้านของอุตสาหกรรมชีวภาพ ดังนั้น การสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านนโยบายและการสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลดต้นทุนของผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือส่งเสริมการสร้างบุคลากรด้านนี้ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก

Digital Edition