อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

KTIS ผงาดความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ผนึกมาตรฐาน VIVE มุ่งสู่ตลาดโลก

VIVE เป็นโปรแกรมระดับโลกสำหรับภาคธุรกิจ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานความยั่งยืนขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมทุกการดำเนินงานและกิจกรรมสำหรับผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคที่รับผิดชอบต่อความยั่งยืนโดย VIVE ได้เชิญให้ KTIS มาเข้าร่วมโปรแกรม เนื่องจากเล็งเห็นว่า KTIS เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของไทย การเข้าร่วม VIVE ของ KTIS จะทำให้บริษัทเติบโตเป็นอย่างมาก

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น หรือ กลุ่ม KTIS เปิดเผยว่า กลุ่ม KTIS ได้ร่วมเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับโปรแกรมความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน การผลิตน้ำตาลทราย ตั้งแต่วัตถุดิบจากไร่อ้อย ไปจนถึงผู้บริโภค ที่ใช้ชื่อโปรแกรมว่า VIVE สำหรับผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งชุมชน นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน เกษตรกร และผู้ถือหุ้น มีการตรวจสอบประเมินผลอย่างโปร่งใส สามารถสืบค้นย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน อีกทั้งยังครอบคลุมถึงแง่มุมสำคัญในเรื่องความยั่งยืนด้านบุคลากร การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างผลกำไรไว้อย่างครบถ้วน จึงช่วยลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบภายในได้ด้วย

ทั้งนี้ VIVE เชิญให้กลุ่ม KTIS เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบจากการพิจารณาทุกมาตรฐานด้านความยั่งยืนของกลุ่ม KTIS โดยระบุว่า กลุ่ม KTIS เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศไทย มีความสามารถในการส่งออกน้ำตาล สู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่วนในประเทศไทยนั้น กลุ่ม KTIS ก็เป็นผู้จำหน่ายน้ำตาลรายใหญ่ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ โดยบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายบริษัทมีสัญญาซื้อน้ำตาลจาก KTIS อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น โคคา-โคลา ซึ่งเป็นพันธมิตรความยั่งยืนในโปรแกรม VIVE ด้วยเช่นกัน

นายณัฎฐปัญญ์ กล่าวด้วยว่า “โปรแกรม VIVE ยังช่วยสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ระหว่างพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานความยั่งยืนตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โรงงาน ไปจนถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ประเมินความเสี่ยงและโอกาส เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย”

ดังนั้น โปรแกรม VIVE จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของกลุ่ม KTIS สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในหลายด้าน เช่น การขยายตลาดของกลุ่ม KTIS สู่คู่ค้ารายใหญ่ๆ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความยั่งยืนเช่นกัน โปรแกรมนี้จะทำให้กลุ่ม KTIS โดดเด่นด้วยการเป็นที่ยอมรับว่าทำธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน ในขณะที่ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Digital Edition