KTIS เปิดไลน์ผลิตสินค้าหลอดชานอ้อยรักษ์โลกรายแรกในไทย

กลุ่ม KTIS หรือบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวไลน์สินค้า “หลอดชานอ้อย” เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการตัดไม้มาทำหลอดกระดาษ ย้ำเป็นรายแรกในประเทศไทย ชูคุณสมบัติเด่นไม่เปื่อยง่าย ย่อยสลายได้ใน 15 วัน ดันการผลิตช่วงแรก 5 แสนหลอดต่อวัน วางเป้าจำหน่ายปีนี้ 30 ล้านหลอด มั่นใจดีมานส์เติบโตสูง

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เปิดเผยว่า กลุ่ม KTIS ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม คือหลอดชานอ้อย ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ว่า “KTIS รักษ์โลก…โลกน่ายล ชุมชนน่าอยู่”

สำหรับหลอดชานอ้อยนี้ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อยคือ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ สตรอว์ จำกัด (EPAS) มีกำลังการผลิตในช่วงเริ่มต้น 500,000 หลอดต่อวัน และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกหากมีปริมาณความต้องการสูง โดยตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ไว้ที่ 30 ล้านหลอด

“หลอดชานอ้อยจะต่างจากหลอดกระดาษทั่วไป ตรงที่ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายแม้จะแช่ในน้ำเป็นชั่วโมง ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน จึงปลอดภัย 100% สำหรับการบริโภค และการใช้ชานอ้อยจากกระบวนการหีบอ้อยของกลุ่ม KTIS ทำให้ช่วยลดการตัดไม้มาทำเยื่อกระดาษหรือหลอดกระดาษอีกด้วย หลอดชานอ้อยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง”นายณัฎฐปัญญ์ กล่าว

ปัจจุบันกระแสรักสิ่งแวดล้อม หรือรักษ์โลกแผ่กว้างออกไปเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากการรณรงค์ลดใช้พลาสติกในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น สิ่งที่จะเข้ามาแทนพลาสติกและโฟมที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่างชานอ้อยจึงมีแนวโน้มการเติบโตสูง จึงเชื่อว่าโครงการผลิตและจำหน่ายหลอดชานอ้อยจะประสบผลสำเร็จด้วยดี