น้ำตาลเอเชีย

MSM Malaysia เข้าร่วมกับ ASEAN Sugar Alliance ตั้งเป้าขยายตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น

เอ็ม เอส เอ็ม มาเลเซีย โฮลดิ้งส์ (MSM) ผู้ผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ชั้นนําในแบรนด์ “Gula Prai” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มอุตสาหกรรม ASEAN Sugar Alliance (ASA) ผ่านบันทึกความเข้าใจ (MoU) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ร่วมกับโรงกลั่นอุตสาหกรรมน้ำตาลอื่น ๆ จากกัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม หรือในนามสมาชิก ASA

ชัยยิด เฟยซัล มูฮัมมัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม MSM กล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิตน้ำตาลรายแรกของประเทศ และเป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำตาลแบบสแตนด์อโลนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในแง่ของกําลังการผลิต เราได้สร้างรากฐานที่มั่นคงซึ่งขยายโดยการเติบโตของตลาดปลายน้ำและระดับภูมิภาคที่มีมูลค่าเพิ่มมาโดยตลอด อันเป็นห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยแท้ การเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรนี้แสดงให้เห็นว่า MSM ยังคงขยายรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรระดับโลกและคุ้มค่าที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน นอกจากนี้ยังจะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ MSM ในการขยายฐานการส่งออก จากปัจจุบันที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด 6 % เป็น 12-15 % ในระยะใกล้จนถึงระยะกลางของตลาดภูมิภาค”

“MSM มีแผนที่จะขยายตลาดส่งออกจากปัจจุบัน 17 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก รวมถึง บังกลาเทศและปากีสถาน เพื่อขยายการเข้าถึงไปยังกลุ่มใหม่ในทวีปที่มีการเติบโตสูง เช่น แอฟริกา นอกจากนี้ยังต้องการขยายธุรกิจน้ำตาลทั่วโลก ผ่านการเข้าซื้อสินทรัพย์และผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์กับประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายธุรกิจระยะยาว การเป็นสมาชิกอุตสาหกรรม ASA จะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลตลาดโลกและข่าวกรองดียิ่งขึ้นในอนาคต” ชัยยิด เฟยซัลกล่าวเสริม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ MSM Sugar Refinery (Johor) Sdn Bhd (MSM Johor) เพิ่งเสร็จสิ้นโครงการตอบสนองทางเทคนิค ซึ่งจะช่วยเพิ่มปัจจัยการใช้กําลังการผลิต (UF) ด้วยความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ ในการปรับแต่งกําลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 1 ล้านตันต่อปี MSM Johor มีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทางภูมิศาสตร์เพื่อเจาะตลาดส่งออกที่กําลังเติบโตกว่า 4 ล้านตันต่อปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การส่งออกจํานวนมากไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น จีน บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ถือเป็นความคิดริเริ่มที่ MSM Johor จะดําเนินการในตลาด รวมถึงความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้าจํานวนมาก

“การเข้าร่วมของ MSM ใน ASA จะช่วยให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมน้ำตาลภายในอาเซียน เพื่อส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการค้าน้ำตาล การผลิตและความร่วมมือทางธุรกิจ สมาชิกสามารถร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือทางเทคนิค ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาอ้อยน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของประชากรกว่า 650 ล้านคนในอาเซียน” ชัยยิด เฟยซัลกล่าวเพิ่มเติม

กลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เป็นเวทีสําหรับผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ในภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมมือกันในด้านที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม สนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลในภูมิภาค และเพื่อให้มีการแข่งขันมากขึ้นในระดับโลก

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 MSM ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง ในฐานะโรงกลั่นน้ำตาลชั้นนําของประเทศ โดยจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คุณภาพสูง เพื่อความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซีย ปัจจุบันกลุ่ม MSM มีกําลังการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ถึง 2.05 ล้านเมตริกตัน สําหรับตลาดในประเทศและส่งออก