เพาะปลูกอ้อย

Syngenta เปิดตัวเทคโนโลยี TYMIRIUM® พร้อมใช้งานทั่วโลก

เทคโนโลยี TYMIRIUM® ของ Syngenta ผ่านการอนุมัติตามกฎหมายของประเทศอาร์เจนตินาแล้ว ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงนวัตกรรมกำจัดพยาธิตัวกลมและเชื้อราในเมล็ดพันธุ์พืช และดินเพาะปลูก โดย TYMIRIUM® ถือเป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพสูงแม้ใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย 

เทคโนโลยี TYMIRIUM® ออกฤทธิ์ยาวนานในการปกป้องศัตรูพืชตัวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่าง พยาธิตัวกลมและเชื้อโรคที่กำเนิดจากดินโดยเฉพาะเชื้อราในตระกูล Fusarium จุดเด่นหลักของเทคโนโลยีนี้คือคุณสมบัติในการปกป้องรากพืชจากการโดนทำร้าย และยังออกฤทธิ์ครอบคลุมถึงส่วนอื่นของพืชที่อยู่เหนือพื้นดิน รวมไปถึงสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพืชต้นฤดูด้วยเช่นกัน 

TYMIRIUM® เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย สามารถใช้ร่วมกับสารเสริมธาตุอาหารพืชได้หลากหลายชนิด ในประเด็นนี้ Jeff Rowe ผู้เป็นประธานแผนกงานปกป้องพืชผลสากลของ Syngenta ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

“พยาธิปรสิตตัวกลมและเชื้อโรคที่กำเนิดจากดินเป็นศัตรูตัวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ สามารถทำลายพืชผลให้เสียหายและส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกลดลงได้มากสุด ถึง 12% ต่อปี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อบรรดาเกษตรกรถึงราว ๆ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี การพัฒนาเทคโนโลยี TYMIRIUM® ใช้ระยะเวลาการลงทุนกว่า 10 ปีก่อนที่นวัตกรรมนี้จะได้ออกสู่ตลาด เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของทาง Syngenta ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกร” พยาธิตัวกลมเป็นศัตรูพืชที่พบได้ในดินเพาะปลูกแทบทุกชนิด มีพฤติกรรมสร้างความเสียหายให้กับพืชผลจนอ่อนแอและเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราตามมา นำไปสู่การลดลงของปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

เกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยี TYMIRIUM® ยังจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากคุณสมบัติในการบำรุงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขภาพที่ดีของดิน รากพืชที่มีภูมิคุ้มกันและแข็งแรงจะช่วยเสริมโครงสร้างดินและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ อินทรียวัตถุในดิน ส่งผลให้ธาตุอาหารมีความอุดมสมบูรณ์ นำไปสู่พืชผลที่มีความแข็งแรงจนสามารถต้านทานอันตรายจากปัจจัยทางกายภาพและ ชีวภาพได้ เทคโนโลยี TYMIRIUM® ได้รับการสร้างสรรค์ด้วยความละเอียดอ่อนเพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อแมลงที่เป็น ประโยชน์กับพืชผล แมลงผสมเกสร และบำรุงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 

Camilla Corsi หัวหน้าแผนกงานวิจัยด้านการปกป้องพืชผลสากลของ Syngenta ระบุไว้ว่า “ประโยชน์ของเทคโนโลยี TYMIRIUM® ที่มีต่อสุขภาพของดินเป็นการชี้ให้เห็นว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งเกิดจากการขยายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาในการยกระดับความสามารถของเราผ่านศูนย์สุขภาพดินของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในเมืองสไตน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอีกหลายแห่งทั่วโลก ตลอดจนการเข้าไปสร้างพันธมิตรกับผู้เล่นต่าง ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้” 

ในระยะเวลาหลายปีต่อจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี TYMIRIUM® จะถูกทยอยนำไปใช้กับพืชผลการเกษตรกว่า 100 ชนิดในกว่า 60 ประเทศทั่วโลกภายใต้เครื่องหมายทางการค้าที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น VANIVA® – หรือ EVIDIS® ซึ่งเป็นชื่อทางการตลาดที่จะใช้ในบางประเทศของกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันในดิน สำหรับพืชผลหลากหลายชนิดเช่นมันฝรั่ง มะเขือเทศ กล้วย และอ้อย โดยสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งการหยด การแช่ และการเติมลงในร่องดิน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงรักษาเมล็ดพันธุ์พืชจะใช้ชื่อทางการตลาดว่า VICTRATO® สำหรับพืชผลอย่างถั่วเหลือง ข้าวโพด ธัญพืช ฝ้าย และข้าว