แอฟริกาใต้มีโครงการพัฒนาไร่อ้อยสร้างงานใหม่กว่า 860 ตำแหน่ง

โครงการพัฒนาชาวไร่อ้อยขนาดเล็กในแอฟริกาใต้ได้สร้างงานใหม่ถึง 860 ตำแหน่ง ในควาซูลู-นาตาลและเพิ่มจำนวนอ้อยน้ำตาลในโรงงานซีเซลามากว่า 3 ปีแล้ว ผู้ผลิตน้ำตาลได้ชักชวนเกษตรกรกว่า 1,704 คน มาผลิตอ้อยบนพื้นที่ชุมชน 3,000 เฮกตาร์ โครงการพัฒนาได้รับเงินทุนสนับสนุน 63 ล้านเหรียญแอฟริกาใต้ บริษัทอิลโญโวซึ่งเข้าคู่กับเงินช่วยเหลืออีก 63 ล้านเหรียญแอฟริกาใต้จากกองทุนการจ้างงานของกระทรวงการคลังแห่งชาติแอฟริกาใต้ โทโก ดิดิซา

Read more