ลุยเซียนา

พลังงานชีวภาพ

ลุยเซียนาเอื้อสตาร์ทอัพด้านพลังงาน เปลี่ยนของเสียจากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานชีวภาพ

บริษัทแห่งหนึ่งในรัฐลุยเซียนาที่มีความสามารถเปลี่ยนของเสียจากอ้อยให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ และกำลังพิจารณาที่จะสร้างโรงงานพลังงานหมุนเวียนมูลค่ากว่า 70 ล้านดอลลาร์ที่เมืองไอบีเรีย (Iberia Parish), และทางรัฐลุยเซียนา มีข้อเสนอให้ลดหย่อนภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อจะได้ยอมรับในข้อตกลงนี้ จอห์น เบล เอ็ดเวิร์ดส์ (John Bel Edwards) ผู้ว่าการรัฐลุยเซียนา ที่ประกาศว่าฝ่ายบริหารของเขาได้ยอมรับในข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัท Delta Biofuels แล้ว

Read More