โรงกลั่นชีวภาพจากสหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยีการแปลงสารเชิงชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับโลก

นิว เอเนอร์จี บลู บร Read more