เอนไซม์ชนิดใหม่ช่วยเร่งน้ำตาลให้แปรสภาพสู่ระบบเชื้อเพลิงชีวภาพโดยไม่ต้องใช้ยีสต์

นักวิจัยชาวออสเตรเลี

Read more

โรงกลั่นชีวภาพจากสหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยีการแปลงสารเชิงชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับโลก

นิว เอเนอร์จี บลู บร Read more