ทางเลือกใหม่เพื่อลดการหยุดทำงานของเครื่องจักร

ปฏิวัติวงการตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งแยกส่วนของเครื่องจักรขนาดใหญ่ (SPLIT ROLLER BEARINGS) สำหรับอุปกรณ์การผลิตน้ำตาลแบบแรงสูง บริษัท Bowman International ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกระดับโลกของตลับลูกปืนแบบแยกส่วนสำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้ทำการเปิดตัวตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งแยกส่วน (Split roller bearings) ชั้นสูงที่รับน้ำหนักตามแนวแกนและรัศมีที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้เป็นอย่างดี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรสำคัญในภาคอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล เป็นต้น ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งแยกส่วนชั้นสูงรุ่นล่าสุดของบริษัทนี้สามารถใช้ได้ดีกับหัวสกรูลำเลียงและเครื่องจักรรับน้ำหนักสูงอื่นๆ เพราะสามารถรับน้ำหนักได้สองทิศทาง คือ

Read more