Carbon Credit

อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

มิตรผล ร่วมพัฒนา ‘คาร์บอนเครดิต’ เปิดตัวแพลทฟอร์มการซื้อ-ขาย เพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยหรือ ส.อ.ท. ร่วมจับมือกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) อีก 53 องค์กร เพื่อเปิดตัว Thailand Carbon Credit Exchange Platform ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มหลัก เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทย สู่การใช้พลังงานทดแทนพลังงานเดิมที่เป็นมลภาวะต่อโลก โดยจัดตั้งโครงการที่มีชื่อว่า  RE100 Thailand

Read More