low carbon

เอทานอล

‘บางจาก’ ผุดโปรเจ็คต่อยอดเอทานอล ผลิตน้ำมันเครื่องบินคาร์บอนต่ำ

กลุ่มบางจากฯ ผนึก วช.ทดลองการผลิต SAF เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุดถึง 80% เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากฐานงานวิจัยในประเทศ เดินหน้าสู่ เป้าหมาย Net Zero นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

Read More