อัดใบอ้อยด้วยเครื่องอัดก้อนเหลี่ยมของ CLAAS (คลาส) แทนการเผา ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋า แถมลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง

ปัจจุบันที่ปัญหาเรื่ Read more

เครื่องอบแห้งด้วยก๊าซเสียมีความเหมาะสมมากกว่าเครื่องอุ่นอากาศหรือไม่สำหรับการกู้ความร้อนในหม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำที่ใช้กากอ้ Read more