เอทานอล

Triveni Engineering เปลี่ยนการผลิตน้ำตาล 12% เป็นเอทานอล

ช่องข่าว CNBCTV18 รายงานว่า Triveni Engineering & Industries ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ในอินเดีย ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนการผลิตน้ำตาล 12% ให้เป็นเอทานอล โดยบริษัทประกาศเรื่องนี้หลังจากสำนักงานใหญ่พิจารณาให้เพิ่มปริมาณเอทานอล

“ความคาดหวังของอุตสาหกรรมเราคือการเปลี่ยนน้ำตาล 4.5 ล้านตันไปสู่โครงการผลิตเอทานอลในปีนี้ และจะเปลี่ยนน้ำตาลเกือบ 12% ไปสู่เอทานอล” ทารัน ซัวนีย์ รองประธานและกรรมการผู้จัดการของ Triveni Engineering & Industries กล่าวกับ CNBCTV18

ทารัน ซัวนีย์ รองประธานและกรรมการผู้จัดการของ Triveni Engineering & Industries

บริษัทกําลังวางแผนที่จะขยายกําลังการผลิตเอทานอลจาก 660 กิโลลิตรต่อวันไปเป็น 1,100 กิโลลิตรต่อวัน

ภายในปีงบประมาณ 2025 บริษัทคาดว่าจะเพิ่มการผลิตเอทานอลจาก 180 ล้านลิตรเป็น 310 ล้านลิตร

โครงการผสมเอทานอลช่วยประหยัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ภายในปี 2568 มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินที่มีมากกว่า 6 ล้านตันเป็นเอทานอล สิ่งนี้จะช่วยแก้ปัญหาน้ำตาลคงเหลือสูง ช่วยเพิ่มสภาพคล่องของโรงงาน ซึ่งจะช่วยชําระหนี้ค่าอ้อยของเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที และยังสร้างโอกาสการจ้างงานในพื้นที่ชนบทอีกด้วย

ซัวนีย์ชี้แจงว่าแม้บริษัทจะเน้นเรื่องเอทานอล แต่คณะกรรมการไม่ได้พิจารณาถึงการแยกธุรกิจในกลุ่มวิศวกรรมของพวกเขา บริษัทยังมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมเอทานอล

การเพิ่มขึ้นของการผลิตเอทานอลไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่ผลิตจากวัสดุที่มาจากพืช ทําให้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้การใช้เอทานอลในน้ำมันเบนซินสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับปรุงคุณภาพอากาศได้ดี