บทความพิเศษผลิตภัณฑ์ใหม่

Tsubakimoto เปิดตัวโซ่ซี่รีย์ G8 ตอบโจทย์การเพิ่มกำลังการผลิต

Tsubaki G8 Series

ในโลกยุคปัจจุบันการผลิตสินค้าต้องรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที ในบางครั้งโรงงานจึงต้องเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานสินค้าอย่างรวดเร็ว ในส่วนของโรงนํ้าตาลนั้น การเพิ่มกำลังการผลิตเข้าไปโดยการขยายขนาดเครื่องจักร หรือปริมาณการผลิต/ชั่วโมง ส่งผลให้ชุดขับและชุดลำเลียงอ้อยต้องทำงานหนักขึ้น ในบางครั้งเราจะพบว่าอายุการใช้งานชุดโซ่ขับนั้นลดลง หรือไม่สามารถใช้งานชุดขับขนาดเดิมได้ โรงงานจึงจำเป็นต้องปรับขนาดของชุดขับให้ใหญ่ขึ้นทำให้มีปัญหาตามมาดังนี้

RS Series G8
RS-HT
Super Chain
Super-H

1. ลูกค้าต้องเปลี่ยนชุดเฟืองใหม่ เนื่องจากเฟืองชุดขับมีขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแต่ละครั้งจึงทำได้อย่างลำบากในพื้นที่ที่จำกัด อีกทั้งขนาดโซ่และเฟืองที่ใหญ่ขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามด้วย

2. เฟืองที่ขนาดใหญ่ขึ้นหากเราต้องการรักษารอบการหมุนไว้เท่าเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองจะโตขึ้นในบางครั้งพื้นที่ของส่วนชุดขับเดิมอาจมีไม่เพียงพอหรืออาจจะต้องขยับปรับเปลี่ยนที่โครงสร้างเครื่องจักรซึ่งทำได้ยาก

3. โซ่ที่ขนาดใหญ่ขึ้นทำให้การถอดประกอบ และการติดตั้งทำได้ลำบากขึ้น

4. ราคาต้นทุนรวมของชุดขับจะเพิ่มขึ้นมากจากปัญหา 3 ข้อข้างต้นจากปัญหาข้างต้น Tsubakimoto มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าคือโซ่ Heavy duty ซึ่งสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรับแรงตึง แต่ไม่จำเป็นต้องขยับขนาดโซ่หรือเฟืองขับ

จากบทความเดิมโซ่ Heavy duty ของ Tsubakimoto จะพัฒนาความสามารถในการรับ Maximum allowable load และ Minimum Tensile strength จากโซ่รุ่นธรรมดาของ Tsubakimoto โดยมีให้เลือกด้วยกัน 4 รุ่น ตามรูปด้านบน

ทั้งนี้ทาง Tsubakimoto จะมีวิธีในการเลือกขนาดโซ่อย่างง่ายโดยการเทียบ kW rating table (เป็นข้อมูลจำเพาะของ Tsubakimoto) ในทีนี้ขอยกตัวอย่างการแก้ปัญหาข้างต้นโดยใช้โซ่ Heavy duty ดังนี้

ในกรณีลูกค้าใช้โซ่ RS160-1 เฟืองเล็กขนาด 15ฟัน และรอบการหมุน 50 RPM และเฟืองใหญ่ขนาด 30 ฟัน Motorเดิมขนาด 25kW ในกรณีที่ทางโรงงานต้องการขยับขนาด Motor อีก 40% = 35kW จะเห็นได้ว่าโซ่ขนาดเดิมไม่สามารถรับแรง Motor ได้แล้ว

ในกรณีที่ต้องการขยับโซ่เป็น RS180-1 ทางโรงงานต้องเปลี่ยนเฟืองโดย นํ้าหนักเฟืองเพิ่มขึ้นประมาณ 50% นํ้าหนักโซ่เพิ่มขึ้น 33% และ รับโหลด Motor ได้ที่ 36.5kW (ข้อมูลจาก catalogue Tsubakimoto) ในขณะที่โซ่ RS160-SUP-1 สามารถใช้เฟืองเดิม นํ้าหนักโซ่เพิ่มขึ้นเพียง7% และรับโหลด Motorได้ที่ 39.2 kW (ข้อมูลจาก catalogue Tsubakimoto)

โซ่ Heavy duty จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับโรงงานที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการผลิตและเพิ่มการลงทุนน้อยที่สุด.

หากท่านที่สนใจมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ
Tsubakimoto (Thailand) ได้ที่
www.tsubaki.co.th

Tsubakimoto via e-mail: info@tsubakimoto.co.th
from us, please contact us.
Tel :
+66 226206679