นายสุพันธุ์-มงคลสุธี-ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-1